11.sınıf edebiyat tüm cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
11.sınıf edebiyat tüm cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Kas 2016

Fecr-i Âti edebiyatının oluşumu

Fecr-i Ati Oluşmasını Sağlayan Sosyal, Siyasi ve Kültürel Ortam

Tanzimat Dönemi’ni hazırlayan sosyal ve siyasal olayların başında “zihniyet değişikliği” yatmaktadır. Servetifünun Dönemi edebiyatının ortaya çıkmasında “eski-yeni” çatışmasının rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya gelme istekleri, Servetifünün edebiyatının oluşumunu sağlamıştır.
Kendilerini Fecriati (Geleceğin Şafağı) Topluluğu olarak adlandıran gençlerin, siyasi ve sosyal yönlerden olduğu gibi kültür ve zevk bakımlarından da bir dayanakları yoktur. Servetifünün’un dağılmasından sonra gençler, Batı’daki edebi topluluklara özenerek bir araya gelirler. Bir beyanname ile seslerini duyurmak istediklerini ifade ederler. Bu gençlerin kendilerini “sanat, şahsi ve muhteremdir (sanat kişisel ve değerlidir)” cümleleriyle ifade etmeleri bile Fecriati sanatçıları arasında, sanat anlayışları bakımından birlik sağlanamadığını gösterir.

Topluluğun Oluşumu

5 Ara 2015

11.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI 2015-2016 , sayfa 64

11.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI 
2015-2016 
SAYFA 64
yeni baskıya göre cevapları sadece buradaZavallı Çocuk adlı metni sınıfta canlandırınız.

1. a. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.
 • ŞEFİKA'NIN PAŞA TARAFINDAN İSTENMESİ
 • HALİL BEYLE TAHİRE HANIMIN BUNU KONUŞMASI
 • ŞEFİKANIN ANNESİ TAHİRE HANIMA ATA'YI SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ
 • ŞEFİKA'NIN VEREM OLMASI
 • ATA'NIN İNTİHAR ETMESİ
b. Siz yazarın yerinde olsaydýnýz Zavallı Çocuk adlı tiyatroyu nasýl sonlandırdınız ? Neden?
Sözlü olarak ifade ediniz.
SİZ OLSAYDINIZ...YORUM SİZİN...

2. Olay örgüsünde dile getirilen hususlarla Tanzimat Döneminin yaþama biçimi arasındaki ilişkiyi belirleyerek metnin gerçeklikle ilişkisini tespit ediniz.

OLAYLAR TANZİMAT DÖNEMİNDE GÖRÜLMESİ MÜMKÜN OLDUĞU İÇİN DÖNEMİN GERÇEKLİĞİYLE İLİŞKİLİDİR.

3. Metinde geçen mekânı ve zamanı tespit ederek defterinize yazınız.

MEKAN: SÜSLÜ ODA VE DİĞER ODA
ZAMAN : ZAMANLA İLGİLİ HERHANGİ BİR İFADE GEÇMEMEKTEDİR.

7 Mar 2015

Lider 11.sınıf edebiyat 118.sayfa cevapları

SAYFA 118
1. Metinden yola çıkarak Fecr–i Âtî sanatçılarının savunduğu sanat görüşünü belirleyiniz.
Metne göre Fecr-i Ati sanatçıları sanata ve edebiyata hizmet etmek amacıyla eser vermişlerdir.
2. Fecr–i Âtî Topluluğu’nun hedeflerinin neler olduğunu maddeler hâlinde sıralayınız.
2. Etkinlik: Fecr–i Âtî edebiyatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istedikle
rini açıklayınız (ikinci grup). Edindiğiniz bilgileri tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Fecr-i Ati sanatçıları hikaye, roman, şiir ve mensur şiir alanında eserler vermişlerdir
3. Etkinlik: Fecr–i Âtî şair ve yazarlarıyla ilgili yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarını sınıfta sunu
nuz (üçüncü grup). Aşağıdaki soruları sunumlardan edindiğiniz bilgiler ışığında cevaplandırınız.
a. Fecrati şairleri kimlerdir?


b. Fecrati şiiri hangi edebî akımlardan etkilenmiştir?

ŞİİRDE Sembolizm, parnasizm,EMPRESYONİZM 
HİKAYE VE ROMANDA, REALİZM VE NATURALİZM
c. Fecr–i Âtî şiirinin Servet–i Fünûn şiirinden farklılık gösteren özellikleri nelerdir?

CEVABI MADDELER HALİNDE..TIKLAYINIZ

ç. Fecr–i Âtî yazarları kimlerdir? Bu yazarlar daha çok hangi edebî türlerde eserler vermişlerdir?

Bu topluluğun asıl yazarları Cemil Süleyman (Alyanakoğlu) ile İzzet Melih (Devrim)tir...Hikaye ve romna türünde eserler vermişlerdir.

Anlama ve Yorumlama
4. Etkinlik: Fecr–i Âtî Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değerinin neler olduğunu açıklayınız
dördüncü grup). Öğretmen önderliğinde soru-cevap yöntemini kullanarak edindiğiniz bilgileri tartışınız.Fecr–i Âtî Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değeri üzerine birer yazı hazırlayınız. Hazırladığınız yazardan birkaçını okuyunuz.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.Fecr–i Âtî Topluluğu yılında oluşmuş, ………………… yılında dağılmıştır.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Fecr–i Âtî Topluluğu, edebiyatımızdaki ilk edebî topluluktur. ( )
Edebiyatımızda ilk beyanname yayımlayan topluluk Fecr–i Âtî Topluluğu’dur. ( )
Fecr–i Âtî Topluluğu’nun en önemli şairi Ahmet Haşim’dir. ( )
3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu’nun amaçları dışında kalır?
A) Dilin, edebiyatın ve sosyal bilimlerin ilerlemesine hizmet etmek
B) Toplumun aydınlanmasını sağlamak
C) Batı edebiyatından çeviriler yapmak
D) Halkın edebî zevkinin yükselmesi için çalışmak
E) Fecr–i Âtî Topluluğu’na mensup edebiyatçıların eserlerini kapsayacak bir kütüphane kurmak


2 Mar 2015

Lider 11. Sınıf Türk Edebiyatı 113.sayfa Cevapları

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 

Sayfa 113

Ölçme ve Değerlendirme  Cevapları

lider 11. sınıf türk edebiyatı ile ilgili görsel sonucu1)YDYDYDD
2)D
3)C
4)C

5)Mehmet Rauf, Halit Ziya Uşaklıgil

Lider 11. Sınıf Türk Edebiyatı 109.sayfa Cevapları

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

 Sayfa 109

Metin-İnceleme

1.Etkinlik

2)Romandan alınan bu metin, olaylardaki gerilimin en yüksek olduğu bölümlerden biridir.
3)Metnin teması  “yasak aşk”tır.
4)Aşk-ı Memnu romanında temel olay Bihter’in Beylül'le yasak bir aşk yaşamasıdır.
5)Kişiler: Bihter, Behlül, Adnan Bey, Nihal, Beşir, Firdevs Hanım
Temel özellikleri:
KARAKTER ÇÖZÜMLEME TABLOSU
KARAKTER ADI


BİHTER

BEHLÜL


NİHAL

ADNAN BEY
Karakterin en belirgin özelliği nedir?


Maceraperest,kıskanç,
sadakatsiz,aldatan birisi.


Maceraperest,
yasak aşkı göze alan,kendini düşünen


Duygusal,hassas
ve çaresiz


Aldatıldığından habersiz,özverili, fedakar birisi.


Karakter olaylar karşısında nasıl bir tavır takınıyor?


Her şeyi açıklamak istiyor.


Kaçmayı seçmektedir.
(Behlül kaçar :)Her şeye rağmen güçlü olmaya çalışmaktadır.

Metanetli davranmaya çalışmaktadır.


Romandaki en güçlü karakter kimdir?


Bihter’dir.

-

-

-
Sosyal ortam ve çevre karakteri nasıl etkilemiştir?

Yasak aşk yaşamalarına sebep olmuştur.


Yasak aşkın mağdurları olmuşlardır.

Karakterin yaşadığı toplumsal yapının sizin toplumsal yapınızdan farkı var mıdır?


Y   O  K   T  U  RBu karakterin diğer karakterler üzerinde etkisi var mıdır?vardır


vardır


yoktur


yoktur
   
Metnin yazıldığı dönemde bu romandaki karakter gibi davranan biri olabilir mi?
lider 11. sınıf türk edebiyatı ile ilgili görsel sonucuOLABİLİR.


19 Şub 2015

11.sınıf Türk edebiyatı Lider 92.sayfa cevapları

SAYFA 92
Okuduğunuz “Gözlerin Bir Sema ki” adlı metni şiir yapan özellikler nelerdir? Aşağıya yazınız.3. Okuduğunuz “Yağmurlar” adlı mensur şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?A) Yağmur sevgisiB) Geçmişe özlem
C) Sevgiliye özlem
D) Gelecekten yakınma
E) Geçmişi unutma isteği
16 Şub 2015

Fecr-i Ati Beyannamesi (aslı,özeti)

Fecr-i Ati Beyannamesi

Fecr-i Ati’nin kuruluş tarihinden bir yıl sonra yayınlanan bu metin, edebiyat tarihimiz içinde beyanname karakteri taşıyan ve bu kadar kalabalık bir imza topluluğu ile umumî efkarın karşısına çıkan tek örnek olması bakımından da önemlidir. 24 Şubat 1910 tarihli Servet-i Fünun’da tam sayfa olarak çıkmıştır.


Beyannamenin aslı:

“Şimdiye kadar memleketimizde edebiyat kelimesinin haiz olduğu ehemmiyet ve ciddiyeti anlayan ve bu ehemmiyeti halka ifham eden, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki, pek az kimse gelmiştir. Tarih-i edebimizi tetkik edersek en parlak devirlerde bile edebiyatın bütün ihata-i manasiyle anlaşılıp anlatılmadığını görürüz. Onun için biz de san’at ve edebiyat daima boş vakitlerin bir hem-dem-i lâtifi olmaktan pek fazla bir ehemmiyet alamamış ve bunların nasıl terbiye-i hissiyenin tekâmülüne hizmet etmek tarikiyle bir milletin pişve-yi terakkiyâtı olduğu takdir edilememiştir. Edvâr-ı kadimeden ayrılıp asr-ı hâzıra doğru gelince yavaş yavaş suret-i telakkinin bir istihaleye uğradığını görüyoruz. Kemal Bey ve hem-zamanları birçok münasebetlerle bu husustaki fikirlerini söylemişlerdir. Kemal Bey’in ‘edebiyatsız millet dilsiz insan kabilindedir’ sözü meşhurdur. Fakat efkâr-ı umumiyenin anlamamaktan ve anlamak için hiçbir rehber-i hayırkar vecdi bulamamaktan mütehassıl lâkaydisine böyle bir cümlenin devasaz olması elbette mümkün değildir. Bu zamana mahsus edebiyatlarında bu hususta hidemâtı görülmekle beraber Osmanlı efkâr-ı umumiyesinin bu rehberi kat’i surette bulduğu tarih i’tiraf etmeli ki Edebiyat-ı Cedide’nin geç ve faa’l zekâlarının Servet-i Fünun sahifelerinde ilk te’sis-i meslek ettikleri zamana tesadüf eder. Bu hey’et-i edebiyenin erkânı o mecmuanın sahifelerinde muhitini tenvir eden bir mazume-i muzi’e vazifesini görüyordu. Fakat hükümetin gittikçe artan zulmü onların kalemlerini ilk darbe-i anif ü kahhârı indirdi. Ve bunların ileride tekrar toplanmak ümidiyle hepsi dağılıp gittiler. Hürriyetin ilânıyla yeniden ziyâlarına intizar edildiği zaman ise pek az istisna ile artık onlar eski melike-i hayalleri olan san’at ve müştüler. Bunu söylemekle bizden evvel gelenlere itiraz eylemek arzusunda değiliz. Zira onların edebiyatımıza ettikleri hizmeti takdir etmemek her halde kadir-şikenlik olur. Biz onlara mazi-i meslekleri için teşekkür ile hal ve istikbale atf-ı nazar edeceğiz.
İşte bu istikbale bakmak azim ve niyetiyle Fecr-i Ati teşekkül ediyor. Fecr-i Ati azası kendilerine herkesten ziyade edebiyat-perest ve azim-perver olmaktan fazla bir kıymet ve ehemmiyet atfetmek cesaretini almamakla beraber temelini attıkları müessesinin bu beyaban-ı ilm ü edeb içinde bir sâye-zâr-ı zümrüdin olmasına intizaren şimdilik Avrupa’daki emsâlinin küçük bir numunesini temsil ve irade etmesine çalışacaklardır. Lisanın, edebiyatın, ulum-ı edebiye ve ictimâiyenin terakkisine hizmet etmek, ayrı ayrı şurada burada tenemüv eden isti’dadları sinesinde cem ederek ittihad ve ictima’nın hâsıl oedeceği kuvvetle tekemmüle, müsâdeme-i efkârın parlatacağı bârika-i hakikatle tenvir-i efkâra çalışmak: İşte Fecr-i Ati’nin gaye-i azm ü merâmı?
Fecr-i Ati azasının semerât- mesaisini ihtiva edecek bir kütüphane te’sis etmek üzeredir. Edebiyat-ı Cedide’nin parlak zekalarına da matla-ı envar olmak meziyetini haiz olan Servet-i Fünun Mecmuasında neşredecektir.
Bundan başka memleketimizin terakkiyat-ı fikriye ve hissiye sini te’min edecek âsâr-ı mühimme-i garbiyeyi kendi azasına ve mükâfatlı müsabakalarla haricden intihab olunacak zevata tercüme ve neşrettirmek, umumi konferanslar vererek halkın seviye-i zevk,i edebisinin a’lasına, hudud-ı malumatının tevsi’ine çalışmak, memâilik-i garbiyedeki müessesat-ı mümâsile ile te’sisi revâbıt ve münasebât ederek memleketimizin tenemmüvat-ı edebiyesini Garb’a, Garb’ın envarını afak-ı şark’a nakledecek metin ve ulvi bir nakil vazifesini görmek Fecr-i Ati’nin cümle-i emellerindendir.
Tanzim hükumete i’ta olunan Nizamname’nin bir sureti yakında neşrolunacaktır.
Efkar, ı münevvere eshabının bu teşebbüs i hayrı bir nida-yı teşçi ve takdir ile karşılayacağına eminiz. Çünkü acı bir itiraf olmakla beraber söylemekten çekinmeyiz ki memleketimizin ilme, san’ata ihtiyacı pek şediddir. Bu ihtiyacı telafi için atılacak en küçük adım rehiya, i’tilaya doğru atılmış demektir; ve bundan mahrum olmak muazzez vatan için elim bir öksüzlüktür.”

Fecr-i Âti Encümeni Edebîsi Nâmına Kâtibi Müfit Râtip, Encümenin Azâ-yı Hâzırası:
Ahmet Samim, Ahmet Haşim, Emin Bülent, Emin Lâmi, Tahsin Nâhit, Celâl Sâhir (Reis), Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi, Refik Halit, Sahabettin Süleyman, Abdülhak Hayri, izzet Melih, Ali Canip, Ali Süha, Faik Âli, Fâzıl Ahmet, Mehmet Behçet, Mehmet Rüştü, Köprülüzâde Mehmet Fuat, Müfit Râtip, Yakup Kadri.
(Servet-i Fünun C: 38, No. 977. 11 Şubat 1325)


Fecr-i Âtî topluluğunun yayımladığı bildiri şöyle özetlenebilir:
 • “Sanat şahsi ve muhteremdir.” diyerek sanat eserinin bireysel bir anlayışla yaratılmasına, sanatsal değer taşımasına önem verdiklerini söylemişler, “Sanat için sanat” anlayışını sürdürdüklerini belirtmişlerdir.
 • Edebiyatın hoş vakit geçirmek için kullanılan bir araç olmadığını, ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek Servet-i Fünûncuları böyle bir anlayış içinde edebiyat eseri yarattıkları için takdir etmişlerdir.
 • Servet-i Fünûncuları 1908’den sonra edebiyatı bırakmakla eleştirerek onları “geçmiş” olarak nitelendirmişler, onların söyleyecek sözlerinin kalmadığını, eskidiklerini öne sürmüşlerdir.
 • Amaçlarının Türk edebiyatının geleceğini yaratmak olduğunu belirterek, edebiyatta o güne kadar yaratılan tüm değerleri “eski” olarak kabul etmişler, farklı ve yeni bir edebiyat ortamı oluşturmak istemişlerdir.
 • Dilde, sanatta, edebiyatta ve sosyal bilimler alanında farklı ve yeni bir çalışma yapmak istediklerini açıklamışlardır.
 • Batı’daki gelişmeleri ve Batı edebiyatını geriden değil, günü gününe izleyeceklerini söyleyerek Batı’nın önemli eserlerini Osmanlıcaya, Türk edebiyatının önemli eserlerini de Batı dillerine tercüme edeceklerini, Doğu ve Batı arasında bir kültür köprüsü kurmak istediklerini açıklamışlardır.
 • Genç yetenekleri bir araya getirerek fikir tartışmaları yapacaklarını, düşünce ve edebiyat alanında konferanslar düzenleyeceklerini, bunlarla ilgili de halkı bilgilendireceklerini ortaya koymuşlardır.
 • Topluluğun yayın organının Servet-i Fünûn dergisi olmasına, Fecr-i Âtî üyelerinin eserlerini “Fecr-i Âtî Kütüphanesi” adı altında yayımlanmasına karar vermişlerdir.

17 Ara 2014

Ferda şiirinin ilk iki dizesinin uzun (açık) ve kısa (kapalı) heceleri

Ferda şiirinin ilk iki dizesinin uzun (açık) ve kısa (kapalı) hecelerini gösteriniz

30 Kas 2014

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 63 (ilk kez edebiyat fatihinde)

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 63
(ilk kez edebiyat fatihinde)
1. Servet–i Fünûn Dönemi nasıl oluşmuştur?
cevabı için TIKLAYINIZ

29 Kas 2014

11.SINIF MEB EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 64

Sayfa 64
Zavallı  Çocuk adlı metni sınıfta canlandırınız...
1. a. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

11.SINIF MEB EDEBİYAT CEVAPLARI 2014 SAYFA 61

11.SINIF MEB EDEBİYAT CEVAPLARI 2014
SAYFA 61
9)Verilen şemaya göre olaylar belli bir zamanda belli bir mekanda ve belli bir kişiler arasında yaşanır.

10)
Noktalı yere : "modern tiyatro" yazın.

11)
Eserde konuşma dili özellikleri görülmektedir bu özellikler yazarın halka hitap ettiğinin de bir göstergesidir.

12)Şair Evlenmesinin teması olan görücü usulü bugün de  çok az olsa da varlığını devam ettirmektedir. Fakat eski dönemlere oranla bugün görücü usulünün daha da azaldığı görülmektedir.

11.SINIF MEB EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 60

11.SINIF MEB EDEBİYAT CEVAPLARI 2014
SAYFA 60:

1 Kas 2014

11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 62

SAYFA 62
SERVET-İ FÜNUN'UN OLUŞUMU
Etkinlik: “Servet–i Fünûn” ve “Edebiyat-ı Cedide” kelime gruplarının anlamlarını öğreniniz.
Servetifü-nun dergisinin ne zaman ve kim tarafından çıkarıldığını araştırınız (Hazırlık Çalışması’ndaki 1. ve 2. etkinlik içindir.).

31 Eki 2014

11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 60

SAYFA 60
6. Tanzimat Döneminde Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş ilk roman TELEMAK
Bu romanı çeviren ise YUSUF KAMİL PAŞA'dır.
7. İlk telif romanımız ŞEMSETTİN SAMİ tarafından TAAŞŞUK-I TALAT Ü FİTNAT
adıyla yazılmıştır?

11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 59

sayfa 59
Ölçme ve Değerlendirme
1. İlk özel gazeteyi o çıkarmıştır. Noktalama işaretleri ilk kez onun tarafından kullanılmıştır. İlk
oyun ve makale yazarımızdır.
Yukarıdaki bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami
B) Namık Kemal
C) İbrahim Şinasi
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ziya Paşa

11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 58

SAYFA 58:
CEVAPLAR KISA SÜREDE BURADA OLACAK...
1. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. “Tanzimat Dönemi edebiyatı”nı etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın yapısını (birinci grup), Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi (ikinci grup), Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını (üçüncü grup) belirleyiniz.
Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 57

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları 
Sayfa 57 Ölçme ve Değerlendirme
- Tanzimat edebiyatçıları tiyatro türünde eserler verirken Batı'dan çevrilen eserleri model almışlardır.
- Tanzimat Edebiyatı Döneminde tiyatro tekniği adapte yoluyla gelişmiştir.
- Göstermeye bağlı edebî metinlerde mekân - zaman ilişkisi sahneleme yöntemi sayesinde anlatmaya bağlı edebi metinlerden daha somut bir biçimde ortaya konur.

2.

11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 55 (ilk kez burada)

11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2014
SAYFA 55
1. Metin kişilerini ve bunların kişisel özelliklerini belirleyiniz
Atâ Bey: Halil Bey’in kardeşinin oğlu. On dokuz yaşında, Tıbbiye’nin onuncu sınıf sınıfından bir delikanlı.Ata öksüz bir çocuktur, amcası Halil Bey’in yanında büyümüş, kızı Şefika’ya âşık olmuştur. Şefika da ona âşıktır. Ata Askeri Tıbbiye’de okumakta, eve ancak izin günlerinde gelmektedir.
Şefika Hanım: On dört yaşında bir kız, Atâ Beye deli gibi aşık,fedakar, aşkının peşinde koşuyor...
Halil Bey: Şefika'nın babası...çaresiz ve anlayışlı bir adamdır.
Tahire Hanım: Şefika Hanım’ın annesi,kendi çıkarları için evladını hiç istemediği biriyle evlendirecek kadar düşüncesiz; ama sonra çok pişman olacak anne...
Şerife Hanım: Şefika Hanım'ın babaannesi
Tâbende: Cariye.
Hekim amca

15 Eki 2014

11.SINIF DİL VE ANLATIM YILDIRIM YAYINLARI 43.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 43
5. etkinlik
“Kelime Bilgisi” ile ilgili bilgilerinizden hareketle Günce ile Günlük başlıklı metinlerde gerçek ve mecaz anlamda kullanılmış kelimeleri belirleyip bunların metne kazandırdıklarını tartışınız. Ulaşğınız sonuçları tahtaya yazınız.
GERÇEK ANLAMLI
şehir
genç
Çocuklar


MECAZ ANLAMLI
özgürlüğümü yitiririm.
on lar dan kurtulmalıyım.
Dışa rı sı çekiyor ki şi yi:


METNE KAZANDIRDIKLARI
 • Karşılaşılan durum ve olayların farklı şekilde ifade edilmesini sağlarlar.
 • İfadeye çeşitlilik katar ve güzellik verir

6.Etkinlik
• Günce ve Günlük adlı metinlerde ses düşmesi ve ses türemesi olan kelimeler ile bunlardaki ses olaylarının
nedenlerini belirleyiniz. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

SES DÜŞMESİ
Sevdim bu şehri,
ayrılacağım.

SES TÜREMESİ

12 Eki 2014

11.SINIF EDEBİYAT LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 45

SAYFA 45:
Anlama ve Yorumlama
1. Yaptığınız çalışmalar sonucunda edindiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a. Bir edebî eserle yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bir edebî eser yazıldığı dönemin siyasi, dinî, sosyal, ekonomik askerî ve sivil yaşamından etkilenir.b. Bir edebî eserle onun yazarı arasında ne tür bir ilişki vardır? Açıklayınız.
sorunun cevabı burada...tıklayınız...
c. İncelediğiniz metinlerin temalarıyla farklı bakış açılarına sahip başka romanlar yazılabilir mi? Bu
durum anlatmaya bağlı edebî eserlerin hangi özelliğini gösterir.
Yazılabilir, bu durum edebi metinlerin sanatçısının bakış açısını yansıttığı gösterir.
2. Metindeki kişiler, olayların geçtiği zaman ve mekânlar arasındaki ilişki sizde gerçeklik duygusu
uyandırmakta mıdır? Neden?
Uyandırmaktadır, çünkü mekanlar zamana göre uyumlu ve buna göre şekillendirilmiştir.
3. Okuduğunuz romanlarda yazarların yaşadıkları döneme göre sade bir dil kullanmış olmaları etkilendikleri romantizm akımının hangi özelliği ile ilgilidir?
Romantizmin akımının toplumsal sorunları ele alması ve sanatçılarının toplumsal ıslaha çalışmaları özelliğiyle...
4. Bir insan her zaman iyi ya da her zaman kötü olabilir mi? Tartışınız. Tartışmanızın sonucuna göre
gerçek hayatta yaşayan kişilerle metinde anlatılan kişiler arasındaki farklılıkları belirleyiniz. Bu farklılıkların sebebini söyleyiniz.
Sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişebilir, gerçek hayatta yaşayan kişilerle metindeki kişiler arasındaki farklılığın temel sebebi romanların kurmaca olmasındandır.
11. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Bir masal ile incelediğiniz “Sergüzeşt”
adlı romanı aşağıda verilen açılardan karşılaştırınız (birinci grup):
a. Anlatılanlar
b. Anlatıcı
c. Dil ve üslup
ç. Mekân-zaman özellikleri 


 • Masalda hayali ve olağanüstü olaylar anlatılırken Sergüzeşt'te sosyal gerçekliği bulunan bir olay anlatılmıştır.
 • Masal da Sergüzeşt romanında ilahi bakış açılı hakim anlatıcı kullanılmıştır.
 • Masalın dili Sergüzeşt'e göre sadedir, Sergüzeşt'te Arapça ve Farsça kelimeler sıkça kullanılmıştır.
 • Masalda hayali ve olağanüstü özelliklere sahip mekanlar ve belirsiz zaman ifadeleri varken Sergüzeşt'te gerçekçi ve kısmen de olsa betimlenmiş mekanlar kullanılmıştır.Sergüzeşt'teki zaman belirlidir.

Destan ve mesnevilerdeki mekân ve zaman unsurlarını “Felâtun Bey ile Râkım Efendi” adlı romanın
mekân ve zaman unsurları ile karşılaştırınız (ikinci grup). Grup sözcülerinden ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.
DESTAN  MESNEVİ   FELATUN BEYLE RAKIM EFENDİ

MEKAN:Destanda ve mesnevide genel olarak  hayali ve olağanüstü özelliklere sahip mekanlar 
Felatun Beyle Rakım Efendi'de gerçekçi ve betimlenmiş mekanlar


ZAMAN:  Destanda ve mesnevide belirsiz zaman ifadeleri varken Felatun Beyle Rakım Efendi'de belirli ve dolaylı zaman ifadeleri vardır.

Ölçme ve Değerlendirme
1. Okuduğunuz romanların konularına göre hangi roman türüne ait olduğunu karşısına yazınız.
• Sergüzeşt (Samipaşazade Sezâi) :SOSYAL ROMAN
• Felâtun Bey ile Râkım Efendi (Ahmet Mithat Efendi) : SOSYAL ROMAN 
2. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
• Eski edebiyat geleneğine bağlı kalmıştır. (Y )
• Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. ( D)
• Öğüt ve ders verici didaktik bir roman anlayışını benimsemiştir. (D )
• Romanları tiyatrolarına göre daha başarılıdır. (Y )
3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları, AHMET MİTHAT EFENDİ ve SAMİ PAŞAZADE SEZAİ'dir.
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları, ROMANTİZMİN . akımının etkisinde kalarak eser
vermişlerdir.
• Edebiyatımızdaki ilk roman denemesi Şemsettin Sami’nin .TAAŞŞUK-I TALAT Ü FİTNAT'tır
adlı eseridir.
• Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman YUSUF KAMİL PAŞA’nın Telemak’ıdır.