10.sınıf edebiyat yazılı soruları ve cevap anahtarları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
10.sınıf edebiyat yazılı soruları ve cevap anahtarları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Eki 2017

10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları (Klasik)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları (Klasik-Yeni Müfredat)

Sevgili takipçilerimiz, bu yayınımızda 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1.yazılı sınavı için hazırladığımız çalışma kağıdını bulabilirsiniz... Konular 2017-2018 yeni müfredatına uygundur. Dilerseniz yazının altındaki bağlantıdan dosyayı direkt indirebilirsiniz...Faydalı olması dileğiyle... edebiyatfatihi.net 

10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVA HAZIRLIK SORULARI
 Hazırlayan www.edebiyatfatihi.net

SORULAR

Kan Turalı babasının anasının elinden öptü. Kırk yiğidini yanına aldı. Gece gündüz at koşturdu. Kafirin hudut boyuna varıp çadır dikti. Kan Turalı'nın geldiği haberi Teküre ulaştı. Tekürün adamları varıp Kan Turalı'yı ve yiğitlerini Tekürün huzuruna getirdiler. Tekür meydanda bir taht üzerine kurulmuştu. Meydandaki bir köşkte de Tekürün kızı vardı ve yukarıdan olanları seyrediyordu.
Oğuz'da dört yiğit yüz örtüsü ile gezerdi. Bunlar; Kan Turalı, Kara Çöğür, Kırk Kınak ve Bamsı Beyrek idi. Tekürün emriyle Kan Turalı'nın yüz örtüsünü açtılar. Kan Turalı güzel yüzlü bir yiğit idi. Örtüsü açılınca köşkten olan biteni izlemekte olan Tekür kızı Selcen Hatun'un eli ayağı gevşedi, avsıl olmuş dana gibi ağzının suyu aktı, oğlana gönlünü kaptırdı.
Bu sırada demir zincirle boğayı getirdiler. Kafirler boğanın Kan Turalı'yı öldüreceğine kesin gözüyle bakıyorlardı. Kan Turalı yiğitlerinden moral istedi. "Kolca kopuzumu getirin, beni övün" dedi. Kırk yiğit Kan Turalı'yı övdüler, güzel sözler dediler. Sonra boğayı koyverdiler ve boğa mızrak gibi Kan Turalı'nın üzerine hücum etti. Kan Turalı adı güzel Muhammed'e salâvat getirdi, boğanın alnına kuvvetli bir yumruk vurdu. Çetin bir mücadeleden sonra boğayı yendi, başını kesti, etini meydanda bırakıp derisini Tekürün önüne getirdi. Tekür "Bre, kızı verin bu yiğide" dedi. Ama Tekürün oğlu ve kardeşi Kan Turalı'nın aslanla da dövüşmesini istedi.
Aslanı meydana getirdiler. Aslan kükreyince kırk yiğit endişelendi. Kan Turalı yiğitlerinden moral istedi. "Kolca kopuzumu getirin, beni övün" dedi. Kırk yiğit Kan Turalı'yı övdüler, güzel sözler dediler. Sonra aslan meydana bırakıldı. Kan Turalı adı güzel Muhammed'e salâvat getirdi. Bir çoban keçesini eline doladı ve aslana öyle bir yumruk vurdu ki dengesini sarstı. Sonra kaldırıp yere vurdu. Tekür "Kızı getirin verin, bu yiğidi gözüm gördü, gönlüm sevdi" dedi. Tekürün oğlu ve kardeşi "Canavarların başı devedir, onunla da dövüşsün" dediler.1) Metinden hareketle Türklerin eski yaşam biçimleri ve dini inanışlarıyla ilgili özellikler nelerdir?


2) Metnin teması nedir ve yapısı hakkında bilgi veriniz?
Teması:
Yapısı:3) Metindeki anlatıcının bakış açısını yazınız.


4) Metinde ağırlıklı olarak kullanılan anlatım türü nedir?


5) Dede Korkut Hikayeleriyle ilgili beş farklı özellik yazınız.

6) Dede Korkut Hikayelerinin önemi nedir?

7) Hikayeden beş tane çekimli fiil bulup aşağıdaki tabloya yazınız.


8) Hikayeden beş tane kılış fiili bulup aşağıdaki tabloya yazınız.
9) Hikayedeki birleşik zamanlı fiileri bulup aşağıdaki tabloya yazınız.


www.edebiyatfatihi.net
10) Yukarıdaki metinden basit, türemiş ve birleşik yapılı fiilleri bulup tabloya yazınız.

BASİT FİİLLER

TÜREMİŞ FİİLER

BİRLEŞİK FİİLERDüşinde çünki gördi ol yüzi şâh
Be-sad dil aşık olup eyledi âh

Figan idüben uykudan uyandı
Nitekim lale kan yaşa boyandı

Anun ahı ki olmışd' ateş dûd
Yüzin itmişdi gögin düd endûd

11) Yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir? Bu nazım şeklinin özelliklerinden beş tanesini yazınız.12) Yukarıdaki şiirin ölçüsünü, kafiye ve rediflerini bulunuz.
Ölçüsü:
Kafiye ve redifleri:

13) Bu nazım şekliyle yazılmış eser örnekleri veriniz.


14) Halk hikayelerinin özellikleri nelerdir?

15) Aşağıdaki cümlelerin fiil çatısını öznesine ve nesnesine göre değerlendiriniz.
Eve yaklaştıkça sevincim arttı. Bu sevinç artması anneme söyleyeceğim sözlerden ileri geliyordu. Bu sözler pek önemliydi. O zaman çocuk akıllı olduğum halde kendimi dünyanın akıllıları arasında görüyordum. Ne zannettiniz ya? Ben öğrenimimi bitirdim. Sekiz sene okulun içinde, çiçekli bahçesinde çalışarak, inleyerek sıkıldım. Ah!... O bina benim çocukluk günlerimin çalışmalarına, sevinçlerine da­yandı.CEVAP ANAHTARI 

30 Eyl 2017

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları (Kısa Cevaplı-50 soru)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları (Kısa Cevaplı-50 soru)

Sevgili takipçilerimiz, bu yayınımızda 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1.yazılı sınavı için hazırladığımız çalışma kağıdını bulabilirsiniz... Konular 2017-2018 yeni müfredatına uygundur. Dilerseniz yazının altındaki bağlantıdan dosyayı direkt indirebilirsiniz...Faydalı olması dileğiyle... edebiyatfatihi.net

SORULAR 

1) Dede Korkut Hikayelerinin önemi nedir? Tek cümleyle...


Destan geleneğinden Halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünüdür.

2) Dede Korkut Hikayeleri kaç hikayeden oluşur?

12

3) Dede Korkut Hikayelerinin yazarı kimdir?

Yazarı belli değildir. Anonimdir.

4) Dede Korkut Hikayelerinin dil özellikleri nasıldır?

Çok temiz, güzel ve zengin bir dil kullanılmıştır.

5) Hikayelerde geçen Dede Korkut kimdir?

Dede Korkut; yaşlı, herkesin saygı gösterdiği,  hakanların bile akıl danıştığı bilge bir  kişidir.

6) Dede Korkut Hikayeleri ne zaman yazıya geçirilmiştir?

14.ve 15.yüzyıl

7) Aşk konulu halk hikayelerine örnek veriniz.

Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Emrah ile Selvihan, Elif ile Mahmut

8) Halk hikayelerinde hangi konular işlenir?

Aşk, sevgi, kahramanlık

9) Halk hikayeleri kim tarafından anlatılır?

Meddahlar ve aşıklar tarafından

10) Halk hikayeleri hangi yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır?

16.yüzyıl


11) Halk hikayelerinin ifade biçimi nasıldır?

Nazım-nesir karışık

12) Dede Korkut Hikayeleri .... Türklerinin sosyal yaşantısını anlatır. Boşluğa gelecek ifade nedir?

Oğuz

13) Batılı anlamda ilk hikaye örnekleri hangi dönemde görülür?

Tanzimat

14) İlk yerli öykünün adı ve yazarı?

Ahmet Mithat Efendi Letaif'i Rivayet

15) Tanzimat hikayesinde hangi konular işlenmiştir?

Yanlış evlilikler, yanlış Batılılaşma, tutsaklık, zoraki evlilikler...

16) Milli edebiyat döneminin en önemli hikaye yazarı kimdir?

Ömer Seyfettin

17) Ömer Seyfettin hikayelerindeki dil özellikleri nelerdir?

Sade bir dil kullanmıştır.

18) Batılı anlamda ilk hikayenin adı ve yazarı?

Küçük Şeyler-Samipaşazade Sezai

19) Ömer Seyfettin üç hikayesinin adını yazınız

Forsa, Bomba, Falaka

20) Milli edebiyatçılar hikayelerinde hangi öykü tekniğini kullanmıştır?

Maupassant tarzı teknik > (olay öykücülüğü)

21) Dede Korkut Hikayeleri yer alan dini unsurlar nelerdir?

Bütün hikâyelerde dini unsurlar (namaz kılma, dua etme, arı sudan abdest alma) görülür.


22) Aşağıdaki metinden çekimli fiileri bulup yazınız.

Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin
Güzel Tanrı
Çok cahiller seni gökte arar yerde ister
Sen bizzat müminlerin gönlündesin
Daim duran cebbar Tanrı
Ulu yollar üzerine
İmaretler yapayım senin için
Aç görsem donatayım senin için
Alırsan ikimizin canını beraber al
Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak
Keremi çok kadir Tanrı

bilmez, arar, yapayım, görsem, donatayım, al, bırak

23. Metinden dilek (tasarlama) kipindeki fiilleri bulunuz.

görsem, yapayım, donatayım, al, bırak

24. Metinden birleşik zamanlı filleri bulup yazınız.

bırakırsan, alırsan

25. Aşağıdaki metinden birer tane etken ve edilgen fiil bulup yazınız.

Kırk yiğit Kan Turalı'yı övdüler, güzel sözler dediler. Sonra aslan meydana bırakıldı. Kan Turalı adı güzel Muhammed'e salâvat getirdi.Bir çoban keçesini eline doladı ve aslana öyle bir yumruk vurdu ki dengesini sarstı.

övdüler : etken ; bırakıldı: edilgen

26) Metindeki sözde özneyi bulup yazınız.

aslan

27. Metinden geçişli fiil bulup yazınız.

övdüler, dediler, doladı, vurdu, sarstı

28. Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı,aruz ölçüsüyle yazılan divan şiirinin en uzun nazım biçiminin adı nedir?

Mesnevi

29) Kolay gibi görünen; ancak benzeri söylenmeye kalkılınca zor olduğu anlaşılan özlü söz söyleme sanatına ne denir?

Sehl-i mümteni

30) "İlk geldiğimde çok sevmemiştim burayı. Şimdi nasıl ayrılacağımı diye düşünüyorum.En güzel zamanlarımı dolu dolu yaşadım burada."

çok: miktar zarfı, şimdi: şimdi: zaman zarfı, en: miktar , dolu dolu: durum zarfı 

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

31) "Çok" ve "yalnız"  kelimesini aynı cümlede zarf olarak kullanınınz.

Çok gülen insana iyi davranın, çünkü bir yerlerde hep yalnız ağlar ...

 Alp Er Tunga öldi mü
İsiz ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur

32) Yukarıdaki dörtülüğün nazım biçimi nedir?

Sagu

33) Dörtlüğün ölçüsü ve teması nedir?

7'li hece ölçüsü, ölüm

34) İlk dizedeki edebi sanat hangisidir?

Tecahül-i arif (bilip de bilmezlikten gelme)


35) Sözlü edebiyat döneminde aşk, sevgi, tabiat, yiğitlik gibi konuları işleyen şiir türünün adı nedir?
Koşuk


 “Türlü çeçek yarıldı                       (Türlü çiçekler açıldı)
Barçın yadhım kerildi                     (İpek kumaştan yaygı serildi)
Uçmak yeri körüldi                         (Cennetin yeri görüldü)
Tumluğ yana kelgüsüz”                  (Kış gene gelecek değildir)

36) Yukarıdaki koşuğun  temasını / kafiye ve rediflerini yazınız.

Teması: bahar ... "-ıldı" redif; "-r" yarım uyak

37) Türk edebiyatının ilk yazılı metinlerinin adı nedir?

Orhun Kitabeleri (Göktürk Yazıtları)

38) Kutadgu Bilig kim tarafından yazılmıştır?

Yusuf Has Hacip

39) Kutadgu Bilig'de geçen mutluluğu ve kanunu  sembolize eden kişilerin adı nedir?

Ay Toldı, Kün Togdı

40) Kutadgu Bilig'in yazılış amacı nedir?

İnsanlara iki dünyada da mutluluğun yollarını göstermek

41) Türk halk şiirinin kollarını yazınız..

Anonim, Aşık, Tekke

42) Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabının adı nedir?

Divanü Lügati't Türk

43) Divanü Lügati't Türk'ün yazarı kimdir?

Kaşgarlı Mahmut

44) Öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin (hikaye, mesnevi...) yapısında bulunan ana öğeleri yazınız.

Olay örgüsü, kişileri yer ve zaman

  I.METİN
Kutadgu Bilid'den
Ukuşka biligke bu tılmaçı til
Yaruttaçı erni yorık tilni bil

Kişig til agırlar bulur kut kişi
Kişig til uçuzlar barır er başı


II.METİN
KOŞUK
Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar

45. Yukarıdaki şiirlerin ait oldukları dönemleri, nazım birimlerini, ölçülerini, şiir türlerini karşılaştırınız.

İslami dönem- sözlü edebiyat dönemi
beyit-dörtlük
aruz ölçüsü-hece ölçüsü
didaktik-epik

46) Ahmet Yesevî, şiirlerine ne ad verilir?

Hikmet

47.Divân-ı Hikmet biçim yönünden hangi geleneğin devamı, içerik yönünden hangi geleneğin başlangıcıdır?

İslamiyet öncesi Türk şiir geleneğinin devamı, Tekke-Tasavvuf Edebiyatı’nın başlangıcıdır.

48) Şiirde söz sanatları niçin kullanılır?

Söz sanatları; anlamı güçlendirmek şiiri daha etkili hale getirmek ve şiirselliği yakalamak için kullanılmıştır...


 "Kitap, bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler ne kadar azdır! Oy­saki şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iç tecrübeleriyle kaynaşır."

49) Yukarıdaki metindeki edatları bulup yazınız.

gibi, kadar, ile

50) "İçin" edatını amaç-sonuç anlamına gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

Para kazanabilmek için başka işler yapmaya başladı. (amaç)

                                                      https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2017/09/10-sinif-edebiyat-1-yazili-calisma-kagidi-2017-2018.docx

27 Nis 2017

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı-Klasik-İNDİR

Bu yazımızda edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanan 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... 

Sınav soruları klasiktir...
 Dosyayı indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız , dosya hemen inecektir..

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı-Klasik-İNDİR

 https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2017/04/10-sc4b1nc4b1f-edebiyat-2-dc3b6nem-2-yazc4b1lc4b1-sorularc4b1-klasik.docx

16 Nis 2017

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları,25 Test,Yepyeni Sorularla

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları,25 Test,Yepyeni Sorularla

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları,Test,Yepyeni-İNDİR

DOSYA AÇIKLAMASI : İndireceğiniz dosyada 10.Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı sorularını cevap anahtarıyla bulabilirsiniz... Divan , Halk edebiyatı , halk hikayeleri ,mesneviler , Geleneksel Türk Tiyatrosu , Divan nesri gibi konularda test soruları vardır.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları,Test,Yepyeni-İNDİR

YAZILI SORULARI ANA SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

 https://www.edebiyatfatihi.net/2017/04/turk-dili-ve-edebiyati-dersi-yazili.html

15 Nis 2017

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı,Test,Yepyeni Sorularla

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları,Test,Yepyeni Sorularla

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları,Test,Yepyeni-İNDİR

DOSYA AÇIKLAMASI : İndireceğiniz dosyada 10.Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı sorularını cevap anahtarıyla bulabilirsiniz... Divan , Halk edebiyatı , halk hikayeleri ,mesneviler , Geleneksel Türk Tiyatrosu , Divan nesri gibi konularda test soruları vardır.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları,Test,Yepyeni-İNDİR

YAZILI SORULARI ANA SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

 https://www.edebiyatfatihi.net/2017/04/turk-dili-ve-edebiyati-dersi-yazili.html

16 Mar 2017

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi,2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı,yepyeni

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi,2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı,yepyeni
10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi,2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı,İNDİR

DOSYA AÇIKLAMASI:
10.sınıf Türk edebiyatı dersi 2.dönem 1.yazılı soruları dosyası beklemeden direkt indirebilirsiniz...
Bu yazılı sorularında Divan edebiyatı ağırlıklı olup (şiiri inceleme, Divan nazım biçimleri, Divan şairleri) Makalat ve Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili sorular da vardır.

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21 Ara 2016

10.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sınav soruları 2016-2017,yepyeni

10.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sınav soruları 2016-2017 
10.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sınav soruları 2016-2017 
10.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sınav soruları 2016-2017 
10.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sınav soruları 2016-2017 
10.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sınav soruları 2016-2017 

 https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2016/12/10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-test-2016-2017.doc

20 Ara 2015

10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI (YEPYENİ SORULARLA)

Adı:
…..ANADOLU LİSESİ
2014-2015  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TÜRK EDEBİYATI DERSİ
10-D  SINIFI
I.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI
ALDIĞI PUAN
Soyadı:
RAKAMLA
YAZIYLA
No:


Sınıfı:
                                                                                                  
-A-
Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhât olur
Ne cân bedende gâm-ı firkatûnle rahat olur

Ne çâre var ki firâkunla eglenem bir dem
Ne tâli’üm meded eyler visâle fırsat olur

Nedür bu tâli’ ile derdi Nef’î-i zârun
Ne şûhı sevse mülâyim dedükçe âfet olur
                                                 Nef’i(17.yy)
( Vücudumda sensiz ne can ve sağlık umudu olur. Ne de can bedenimde ayrılığın gamıyla rahat yüzü görür.)
( Ne senin ayrılığın yüzünden bir an oturup kalmanın çaresi var ne de talihim yardım eder de sana kavuşma fırsatı bulabilirim.)
( Bu talihsiz ve zavallı Nef’î’nin çektiği dertler nedir? Hangi güzeli sevse ona yumuşak huylu ve uysal dedikçe bir afet kesiliyor.)
            B
Bülbül eder ah ü figan
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm ey can
Hakk’a geldi Hakk’a gider

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider 
Yunus Emre  1).YUKARIDAKİ  ‘’A’’ şiiriyle   ‘’B’’ şiirini tablodaki ölçütlere göre inceleyiniz. (2+4+4+2+4+4= 18  P)
                              A(İLK ŞİİR)                                                   B (2.ŞİİR)
Birim değeri
beyit
dörtlük
Nazım biçimi
gazel

ilahi
 Tema
BEŞERİ AŞK
İLAHİ AŞK
Ölçü :

ARUZ ÖLÇÜSÜ
HECE ÖLÇÜSÜ
Hangi dönem ürünü:

DİVAN EDEBİYATI
TEKKE-TASAVVUF EDEBİYATI
Dil özellikleri
AĞIR SÜSLÜ İMGELİ
YALIN ,SADE
2) ‘’B’’ şiirindeki altı çizili dizelerde  edebi sanatları bularak açıklayınız.(3+3 )=6 P.
TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) AŞK ODU DERKEN AŞK OD’A (ATEŞE) BENZETİLEREK TEŞBİH SANATI VARDIR.
                          

3)Aşağıdaki kavramları tasavvufî düşünceye göre tanımlayınız. (2+2+2+2+2=10 P)

âşık: ALLAH’A AŞIK OLAN

Saki : İLAHİ AŞK ŞARABINI SUNAN , MÜRŞİT

 Dergah: TEKKE , İLAHİ AŞKIN VERİLDİĞİ YER

İnsan-ı Kâmil: NEFSİN İSTEKLERİNDEN GEÇEREK OLGUN İNSAN OLAN KİŞİNİN MAKAMI

Fenafillah: KENDİ VARLĞINI ALLAHIN VARLIĞINDA ERİTME
4) Kutadgu Bilig’le ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (2+2+2+2+2)
a) Yazarı? YUSUF HAS HACİP
b)  Hangi nazım geleneği başlamıştır? MESNEVİ
c) Hangi Türkçe’yle yazıldığı: HAKANİYE TÜRKÇESİ
d) Türü: SİYASETNAME
e) Eserin ne anlama geldiği: MUTLULUK VEREN BİLGİ

5) Kaşgarlı Mahmut’un eseri  hakkında 5 farklı bilgiyi maddeler halinde yazınız. (2+2+2+2+2)
  • ·         11. yüzyılda yazılmıştır.
  • ·         Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır.
  • ·         Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.
  • ·         Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
  • ·         Yazarı, birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
  • ·         Sözcükleri güzel örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır. (Bu özelliği, onun, kendinden sonraki Türk yazını için çok önemli bir kaynak olmasını sağlamıştır.)
  • ·         Divanü Lügati’t Türk 7500’den daha fazla Türkçe sözcük içerir.
  • ·         Dönemin özelliklerini yansıtan kelimeleri barındırır.
  • ·         Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır.

13 Kas 2015

10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)


 ......................................LİSESİ 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR

www.edebiyatfatihi.net hazırladı
AD SOYAD:
SINIF/NO:


1. Edebiyat tarihinin kapsamı nelerdir? Beş madde yazınız.

cevabı için tıklayınız


2. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Dini hayatın etkisini açıklayınız (10)
CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ                                              


3. Türk Edebiyatı kaç döneme ayrılır? Dönemlerin ana başlıklarını yazınız.

31 Mar 2015

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. SINAV ÇALIŞMA SORULARI ve CEVEPLARI (yepyeni)

TÜRK EDEBİYATI   10.SINIF  2. DÖNEM 1. SINAV ÇALIŞMA SORULARI
S- Aşağıdaki edebiyatçıların birer eserini yazınız
Fuzuli : Enis'ül Kalp
Hacı Bektaş Veli: Makalat
Ahmedi: İskendername
Baki: Kanuni Mersiyesi
Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk

S- Kasidenin bölümlerini yazınız.
Nasib veya teşbib, girizgah, tegazzül,methiye,fahriye, dua

S- Aşağıdaki beyti açıklayınız
Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su

Bahçıvan, gül bahçesini suya vererek zahmet çekmesin, çünkü bin tane güle su verse de senin yüzüne benzeyen tek bir gül yetiştiremez...

S- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
- Gazelleri bir makamla okuyan kişiye gazelhan denir.
-Peygamberimizi övmek için yazılan kasideye NAAT denir.
- Gazellerde beyit sayısı genellikle 5-15 arasıdır.
-Gazeller   ARUZ ölçüsü ile yazılır.
-Gazelin halk edebiyatında konu bakımından karşılığı KOŞMA. dır.
-Kaside biçiminin en güzel   örneklerinden biri Fuzuli’nin içinyazdığı
SU KASİDESİDİR
- Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına TENASÜP  denir.
- Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine MAZMUN denir.
Divan edebiyatının asıl kurucusu AHMEDİ’dir.