10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Ara 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 97

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM
SAYFA 97
• Huzur, Sarı Çiğdem ve Köpek adlı metinlerde, betimlemeler kişisel duygu ve düşünceler katılarak sanatsal biçimde yapılmıştır.
www.edebiyatfatihi.net
5.ETKİNLİK
 • Mesaj : SANATSAL BETİMLEME
 •  Bilmem Neden Böyle Yapıyorum :  SANATSAL BETİMLEME
 • Huzur : SANATSAL BETİMLEME
 • Sarı Çiğdem : AĞIRLIKLI OLARAK "AÇIKLAYICI BETİMLEME"
 • Köpek :SANATSAL BETİMLEME
Betimlemeler  roman ,tiyatro , hikaye , gezi yazısı , anı , şiir gibi türlerde kullanılır.
 • Huzur metnindeki deyimler :delik deşik etmek , çare aramak , çehre takınmak
 • Sarı Çiğdem  metnidneki deyimler  : burcu burcu kokmak
 • Köpek metnindeki deyimler :dikkatini çekmek
6.ETKİNLİK 
SİZDEN İSTENİLEN YAZMA ÇALIŞMASINI YAPINIZ

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 95

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 95

SAYFA 95

Kalabalık bir caddenin oldukça sevimsiz bir kahvesine akşamları çıkıyor, camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturuyorum. Saatlerce gelip geçenleri seyrediyorum. Sıkılımıyor muyum ? Aksine, müthiş eğleniyorum. (…) Ben tam kahveden çıkarken bir ihtiyar içeri girer. Zayıf mı zayıftır. Sakalını her gün bu minval üzere tutabilmek bir nevi tıraş olmak, o zahmete bir başka şekilde katlanmak değil midir? 

Metindeki niteleme ve belirtme sıfatları yukarıda gösterilmiştir.
www.edebiyatfatihi.net
a) Sıfatların metindeki işlevi için tıklayınız

b)  Belirtme sıfatları varlıkları işaret, sayı, belirsizlik, soru yoluyla belirtirler. Nesnenin ya yeri işaret edilir, ya sayısı gösterilir; ya nesne soru yoluyla belirtilir, ya da belirsiz şekilde ifade edilir. Niteleme sıfatları, varlıkları niteleyen yani varlıkların nasıl olduklarını gösteren sıfatlardır. Bu tür sıfatlar varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini gösterirler.

c. Belirlenen sıfatlar yerine farklı türde sıfatların kullanılması anlatımın gücünü azaltır.

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 94


10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 94
SAYFA 94

1.Mahalle Kahvesi adlı metinde varlıklar belirgin ve ayırt edici özellikleriyle tanıtılmıştır.Örnek , "gözleri, kırçıl sakalının içinden simsiyah, canlı bakarlar. Kirpikleri kudretten sürmelidir. "
edebiyatfatihi.net
2.Görme , işitme ve dokunma duyularıyla...

3.Bilmem Neden Böyle Yapıyorum ve Mesaj adlı metinlerde yazarlar, betimledikleri varlık ve kav ramları öznel bir anlatımla ifade etmişlerdir. Bu tür betimleme sanatsal (izlenimsel) betimlemedir.Sanatsal betimlemenin özellikleri maddeler halinde...TIKLA

2.ETKİNLİK

BETİMLEMELERE AİT ORTAK ÖZELLİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

4 Ara 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM, SAYFA 93

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,
SAYFA 93

www.edebiyatfatihi.net

1. "Mesaj" adlı metinde 1.2. paragraflarda betimlemeler vardır. Betimlemenin işlevi anlatılan varlık ya da nesneyi okuyucunun hayalinde canlandırabilmesini sağlamaktır.Betimleme yapılırken anlatılan varlık ya da nesnenin tüm özellikleri ayrıntılı bir biçimde okuyucuya aktarılır.

2. Görme , işitme ve dokunma duyusuna ait ayrıntılar yer almaktadır.

3.İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır. 
· Gözlem gücünden yararlanılır. 
· Nitelik ve ayrıntı bildiren kelimeler bol bol kullanılır. 
· Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur. 
· Ayrıntılar sübjektif olarak verilir. 

1.ETKİNLİK
Mesaj adlı metindeki betimlemeler ile diğer metinlerdeki (metinler için👉 tıkla ) betimlemeler gözlem gücünden yararlanılarak yapılmıştır. Nitelik ve ayrıntı bildiren kelimeler kullanılmıştır. Değişik duyulara seslenen ayrıntılar üzerinde durulmuştur.

Farklılıkları ise betimlenen varlıklardır.


10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.
10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 92

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,
SAYFA 92

2.BETİMLEYİCİ (TASVİR EDİCİ) ANLATIM
HAZIRLIK


1. Resimle ilgili gözlemlerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

3. Varlıkların belirgin ve ayırt edici özelliklerini göz önünde bulundururuz
4. Betimleyici anlatım nedir ? 👉TIKLA 

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

29 Kas 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 90

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYGA 90
SAYFA 90
18.ETKİNLİK
Ok adlı şiirde kişi , zaman , mekan unsurları tema etrafında bütünleştirilmiştir.Ok şiiri öyküleyici anlatıma uygundur .

19.ETKİNLİK
Yıldırım bugün okula gelmedi. (Özel)
Uçak yıldırım gibi gidiyor. (cins)
Barış Manço hiç unutamadığım gerçek bir sanatçıdır (özel)
İnsanlar barış içinde yaşamalıdır. (cins)
Onur gelmezse gitmem oraya ! (özel)
Onurunu asla kaybetme (cins)
Kıvanç , yeni dizisinde çok cesur ! (özel)
Büyük ödülü kazanmaktan kıvanç duydum (cins)
Bahar o kitabı bana hediye etti. ( özel)
Yine baharlar gelecek . (cins)

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 89

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,
SAYFA 89
13.ETKİNLİK
www.edebiyatfatihi.net

 • Metinde bir durumdan başka bir duruma geçilirken kişi ,zaman ve mekanda olan değişiklikler anlatım farklılığına sebep olur ve farklı durumların anlatılmasına olanak sağlar.
14.ETKİNLİK
a. Harika Çocuk adlı hikayede olayın geçtiği zaman ile yazıldığı zaman aynı değildir.
b. Hikayedeki kişiler için 👉tıkla

15.ETKİNLİK
 • Harika Çocuk adlı hikayedeki olay örgüsü için TIKLA
 • Hikayenin teması geçim derdidir. Olay ve olay örgüsü temaya uygun düzenlenmiştir.
 • Olaylar belli bir zamanda belli kişiler arasında ve belli mekanda geçmektedir.Olayın oluşması için bu ögelerin olması gereklidir.
 • Evet söylenebilir.
16.ETKİNLİK

Harika Çocuk adlı hikaye zaman , mekan , kişi özellikleri bakımından gerçeğe daha yakın bir özellik gösterir.Bir Orman Masalı ise gerçeklikten uzak tamamen kurmaca bir metindir.

27 Kas 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 87


SAYFA 87
10.ETKİNLİK
"İSTANBUL'UN FETHİ"

 • Okuduğumuz metin Fatih'in İstanbul'u fethini anlatmaktadır. (1453) Metinde anlatılanlar yaşanmış bir olaya dayanmaktadır.www.edebiyatfatihi.net
 • Olay ve olay zinciri arasındaki fark için 👉Tıkla Metinde olaylar arasındaki ilgi sebep-sonuç ilişkisi içinde verilmiştir.
 • Bir Orman Masalı adlı metin kurmaca olduğu için olay örgüsü ; İstanbul'un Fethi adlı metin gerçekliği olan tarihi metin olduğu için olay zinciri vardır. 
11.ETKİNLİK
Hanımeli: isim tamlaması şeklinde
Bakırköy : sıfat tamlaması şeklinde
Sivrisinek: sıfat tamlaması şeklinde
su çiçeği : isim tamlaması şeklinde
çekyat : iki fiilin birleşmesiyle
İmam bayıldı : isim + fiil birleşmesiyle oluşmuştur
 • Birleşik isimler kendi anlamları dışında kavram veya varlıkları karşılayarak kelimeler arasında anlam ilgisi kurulmasını ve ifadeye yeni anlamlar kazandırılmasını sağlar
 • İstanbul'un Fethi adlı metinde geçen birleşik isimler şöyle:
 • Topkapı
 • Edirnekapısı
 • Silivrikapı
 • Çıfıtkapısı
 • beylerbeyleri
 • yeniçeri
12.ETKİNLİK
Öyküleyici anlatım  hikaye ,roman, anı (hatıra) , söyleşi , görüşme(mülakat) , gezi yazısı gibi türlerde kullanılır.

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 86

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,SAYFA 86
SAYFA 86
9.ETKİNLİK

Öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metin örnekleri için tıklayınız
İstenen etkinlikleri kendiniz yapınız...

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU


5 Kas 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 85

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, 
SAYFA 85

1.Bir Orman Masalı adlı metnin teması nedir ?

2. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz ve şemalaştırınız.

 • Hayvanlar aleminde silahsızlanma kongresi yapılır
 • Aslan , uçan kartala bakıp yavrularının güvenliği için "Kartalın tırnaklarını kaldırmalıyız" der.
 • Kaplan da "filin dişlerini kaldırmalıyız!" der.
 • Fil bu teklife kaplandaki pençenin kaldırılması şartıyla razı olacağını söyler.
 • Ayı , bütün silahları kaldırmaktan yana olduğunu söyleyip sadece kucaklaşmanın kalmasını ister
 • Buna inanan eşek ayıyla kucaklaşmaya koşar
 • Ayı  o kadar sıkı kucaklaşır ki eşeğin kaburga kemiklerini kırıp eşeği öldürür.
 • Ormandaki diğer hayvanlar bunu görünce bu öneriden vazgeçerler.
3.Metindeki olaylar tasarlanmış , hayal edilmiş yani tamamen kurguya dayalıdır. Olaylar hayvanların karşılaşması sonucu meydana gelmiştir.


5.Bir Orman Masalı adlı metinde kişi ,zaman ve mekan unsurları metnin temasını ortaya koymak için düzenlenmiş ve ana düşünce etrafında bütünleşmiştir.

6. Olay örgüsü ,  temaya uygun düzenlenmiştir.

8.ETKİNLİK
a) buz gibi : isim+edat > edat grubu
odanın içi : isim+isim : belirtili isim tamlaması
gözlerinin için : isim+isim : belirtili isim tamlaması
alt kat . sıfat tamlaması
Eda Hanım : unvan grubu
Yusuf ile Zehra : bağlama grubu
a dostlar : ünlem grubu
Koltukçu İbrahim Efendi : unvan grubu

METİNDEN BASİT YAPILI İSİMLER
kadın , elini , oğlum , odanın  , içi , mumu , ortası , merdivende ,kapıya , sokakta , komşular  , itfaiye , penceresi , kalbi,  pencereye ,

TÜREMİŞ YAPILI İSİMLER :
yanık  , gürültü ,  sıcaklık ,  çatırtı , evsiz , barksız ,eşyasız ,çamaşırsız , parasız , edebiyatfatihi.net

TÜREMİŞ İSİMLERE ÖRNEKLER:
isim +isim yapım eki : oyuncak , simitçi , kitapçık , bencil , vatandaş, kırçıl , evcil ,toptan , içten ...

Fiil+isim yapım eki  : , kazı , sayı , etki ,  tutanak , gelenek , yatak , durak , uçak , eğlence , düşünce, salıncak , saygı ,sevgi ,bilgi , yatsı , tütsü, sayman, öğretmen, öğrenci , bulmaca , bilmece...

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 84

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, 
SAYFA 84
1.Matmazel Noraliya'nın Koltuğu adlı metinde anlatıcı , olaylarla ilgili her şeyi bilen biridir.
www.edebiyatfatihi.net
2.Metinden somut isimler : el , buz , koku , kadın , mum , oda kapısı , duman , gözler , çocuklar , komşular , merdiven , alev ...

Soyut isimler : telaş , şaşkınlık , korku ...

b. Somut isimler duyu organlarıyla algılanabilen ; soyut isimler ise duyu organlarıyla algılanamayan isimlerdir. Metinde ağırlıklı olarak somut kelimelerin kullanılması anlatımın somut olmasını etkilemiştir.
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 83

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 83
1.Forsa ve Son Kuşlar adlı hikayelerdeki anlatıcılar kurmaca kişilerdir . Bu iki hikaye de sanat metni olduğu için anlatıcı kurmaca kişidir.

2. Forsa adlı hikayenin anlatıcısı ilahi bakış açılı anlatıcı ,
Son Kuşlar hikayesinin anlatıcısı kahraman anlatıcı
Korsikalı Haydut adlı hikayenin anlatıcısı kahraman anlatıcıdır.

Forsa adlı metinde 3.tekil kişili anlatım varken Son Kuşlar ve Korsikalı Haydut adlı hikayelerde 1.tekil kişili anlatım vardır. Bu hikayelerde anlatıcılar olayın içindedirler...
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 82

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 82
Forsa , Korsikalı  Haydut  ve Preveze Deniz savaşı adlı metinlerdeki isimler ve sınıflandırılması
www.edebiyatfatihi.net
a. Metindeki isimler varlıkları karşılayan kelimeler olarak geçmiştir.
b. Çoğul isim yapısında, anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir.Topluluk ismi ise yapıca tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlerdir.

5.etkinlik
a. Edebî metinlerde, okura olayları anlatan kişiye anlatıcı denir.Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yazar anlatma görevini bir anlatıcıya yükler.Okuyucu bütün olup biteni bu anlatıcı aracılığı ile öğrenir. Bu kurmaca bir kişidir, edebiyat fatihi.net görevi kendi gibi kurmaca olan olay örgüsünü ve olay örgüsünde yer alan diğer ögeleri anlatmaktır.Anlatıcının dış dünyada hiçbir gerçekliği yoktur, anlatıda kağıt üzerinde kurmaca varlığı geçerlidir.Çoğunlukla da yazar ile anlatıcı arasında hiçbir benzerlik yoktur.Yazar kadın, anlatıcı erkek olabilir, ya da tersi.Anlatılan olaya ait hayalî bir varlıktır.

6.etkinlik
ANLATICININ BAKIŞ AÇISININ YER ALDIĞI HİKAYELER İÇİN AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERE TIKLAYINIZ
ÖRNEK-1
ÖRNEK-2
ÖRNEK-3
ÖRNEK-4
ÖRNEK-5

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 80

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 80

2. Forsa olay örgüsüne ; Preveze Deniz Savaşı adlı metin ise olay zincirine dayalıdır. Olay örgüsü Forsa gibi kurmaca metinlerde olay zinciri ise öğretici metinlerde olur.
www.edebiyatfatihi.net
2.etkinlik
Orta özellikleri olay örgüsü , kişiler , yer ve zaman ögelerinden oluşmalarıdır.


3.etkinlik
Forsadaki anlatıcı kurmaca kişidir , Preveze Deniz Savaşı adlı metinde ise anlatıcı gerçek kişidir.

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU


10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 79

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 79
Öyküleyici anlatımı oluşturan ögeler maddeler halinde...tıkla

Forsa adlı hikayede geçen kişi , mekan ve zaman unsurları için TIKLAYINIZ 

1. Hazırlık çalışmasında okuduğunuz ve sınıfa getirdiğiniz metinleri arkadaşlarınıza okuyunuz.
b) ÖYKÜLEYİCİ ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 78

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 78
1.ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM
HAZIRLIK: 
www.edebiyatfatihi.net

1.Hikaye etmek bir olayı ayrıntılarıyla anlatmak, öykülemek, anlatmak
a.
b.
2.Hikaye , roman , tiyatro gibi kurguya dayalı metinler OLAY ÖRGÜSÜ , KİŞİLER , YER VE ZAMAN ,TEMA ,KONU gibi ögeler etrafında  bir araya getirilir.
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

1 Kas 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 187,DEĞERLENDİRME

SAYFA 187

1. D, Y, Y, D, D
 2. 
 • varsayım ve ihtimal 
 • doğru 
 • en fazla
 3. E
 4. D
 5. C 
6. E 
7. E 
8. Bağlaçların cümledeki işlevini örneklerle açıklayınız
Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlar.
Genç kız ile yaşlı adam anlaşamadı.
Sizden önce Turgut, Ayşe ve Okan da aynı başarıyı göstermişti. ( Özneleri bağlamış )
Annemin ve babamın benim için yaptıklarını asla unutamam. ( Tamlayanları bağlamış )
Sıfatlarla zarflardan anlaşılmayan yerler etüt çalışmasında tekrarlanacak. (Yan cümledeki d.t. bağlamış)

Anlamca birbiriyle ilgili en az iki cümleyi birbirine bağlar.
ÖRNEK:
Bütün ansiklopedileri taradım; ama istediğiniz bilgileri bulamadım.
Dün sabah bize geldi, seni sordu ve hemen gitti.
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti; nitekim söylediklerimin hepsi doğrulandı.
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 172,değerlendirme

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 172,
Değerlendirme 
1. D, D, D, Y 
2.
 •  göndergesel 
 • inandırma ve düşünceleri kabul ettirme 
 • kanıtlara 
3. E 
4. E
 5. D
 6. D
7. Kanıtlayıcı anlatımın başlıca özelliklerini sıralayınız. https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 163, Değerlendirme

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 163,
Değerlendirme 

1. D, Y, D, Y 

2.BOŞLK DOLDURMA CEVAPLARI
 • savunma 
 • gerçeğin, doğrunun 
 • eşitlik, aşırılık, en üstünlük 
3. D 
4. D 
5. E 
6. E 

7. Tartışmacı anlatımda nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyiniz.


 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 157-158, Değerlendirme

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 157-158 ,
Değerlendirme 

sayfa 157
1. D, D, Y, D

SAYFA 158
 • gerçek
 • açık 
 • nitelik
 • karşılaştırma, 
 • örnekleme – özetleyici
3. E 
4. C 
5. E 
6. D 
7. D

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU