10. SINIF DİL ANLATIM DERS NOTLARI TÜMÜ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
10. SINIF DİL ANLATIM DERS NOTLARI TÜMÜ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Eki 2016

10. SINIF DİL ANLATIM DERS NOTLARI TÜMÜ


                                     

10. SINIF DİL ANLATIM DERS NOTLARI 

SUNUM

 Sunum: Bilgileri yenilemek, pekiştirmek, hatırlatmak, önemli noktalarını  vurgulamak; deney, anket gibi etkinliklerin sonuçlarını  ilgililere  duyurmak için yapılan planlı bilgilendirme faaliyetlerine sunum denir.
Sunumda amaç: Bilgileri yenileme,araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme ve duyurma,bilme katkıda bulunmadır.
Sunum teknikleri: Yazılı sunumlar. Görsel sunumlar. Hem yazılı hem de görsel sunumlar. Slayt tekniğiyle  sunum yapma. Şema, grafik, fotoğraf ve harita gibi görsellerden yararlanma.
Slayt hazırlama: İlk slaytta sunumu yapılacak konu tanıtılır.Diğer slaytlarda ele alınacak konunun özetine veya ana hatlarını içeren bilgilere ve görsellere yer verilir. Slaytlarda ayrıntılara yer verilmez. Son slaytta kaynaklar belirtilir. Slaytlar çarpıcı olmalıdır. Uzaktan okunacak özellikte olmalıdır. Slaytların akışı konuşmacının sözleriyle paralel olmalıdır.
Sunumdan önce yapılacak hazırlıklar:
a) Sunumun içeriği, planı, sunum yapılacak kişilerin özelliklerine göre hazırlanır.
b)Sunumun süresi belirlenir ve prova yapılır.
c) Sunum yeri önceden gezilir ve teknik araç ve gereçler kontrol edilir.
d) Ortama uygun bir kıyafet giyilir.
Sunum sırasında uyulması gereken kurallar:
a) Ciddi, ağırbaşlı, saygılı, derli toplu olmalıdır.
b)Bir sunucu yoksa kendini  ve sunumu yapacağı konuyu kısaca tanıtmalıdır.
c)Ses tonuna, jest ve mimiklere dikkat etmelidir.
ç) Sahneyi ve kürsüyü rahat kullanmalı, izleyicilerle göz teması kurmalı ve vücut dilini kullanmalıdır.
d)  Zaman zaman soru sorarak, görüş alarak izleyicileri konunun içine çekmelidir.
e) Dili etkili, açık ve akıcı kullanmalıdır.
f) Sözlü ifadeler ile  görsel öğeler( slayt)  eş zamanlı olmalıdır.
g) Sunum sonunda izleyicilerin soru sormasına veya görüş belirmesine ( forum) fırsat  tanımalıdır.
ğ) Teşekkür ederek  sunumunu bitirmelidir.

                                                                                                TARTIŞMA

 Bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceleri ortay koyma, çözüm üretme; gerçek , doğru ve güzel olanı arama etkinlidir.

Tartışma başkanının görevleri: 

*Konuyu ortaya koyup sınırlamalıdır.
*Tartışmacıların konuşma sırasını ve süresini  eşitlik ilkesine göre belirlemeli ve yönetmelidir.
*Tartışmacıların saygınlık ve hoş görü içinde bulunmalarını sağlamalıdır.
*Tartışmanın bir sonuca bağlanmasını sağlamalı ve bunu bir rapor haline getirmelidir.
Tartışmanın özellikleri ne tartışmada uyulması gereken kurallar:
*Karşılıklı saygı ve hoşgörü olmalıdır.
*Nazik, sabırlı olmalı; konuşma kurallarına, verilen zamana ve konuşma sırasına  uymalıdır.
*Peşin hükümlerden kaçınmalı  ve herkesin bildiği kesin yargıların üzerinde  sürekli durulmamalıdır.
*Konu sınırlandırması yapılmalı ve konu dışına çıkılmamalıdır.
*Başkanın  yönetimine uygun davranılmalıdır.
*Tartışma konusu güncel olmalıdır.
*Konunun tartışılacak yönleri bulunulmalıdır.
*Tartışma sonuçları  basın yoluyla halka duyurulabilir.
*Tartışmalar basına ve halka açık olabilir.

*Basın ve topluluk karşısında yapılanlara  topluma açık tartışmalar,  diğerlerine ise topluma kapalı tartışmalar denir.

Topluma açık tartışmalar: Açık oturum, panel, forum, münazara.
Topluma  kapalı tartışmalar: Çeşitli kurum ve kuruluşların yönetim kurulu toplantıları, Milli Eğitim Çalıştayı, Bakanlar Kurulu Toplantıları, Apartman veya Site yönetimi toplantıları vs. Sonuçlar daha sonra basın sözcüsü aracılığıyla  veya yazılı olarak duyurulabilir.

 Panel: Az sayıda tartışmacının küçük bir salonda veya televizyonda bir başkan yönetiminde sohbet havasında tartışmalarıdır.Ortak bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.
Açık oturum: Bir başkan yönetiminde foruma göre daha çok  tartışmacının bir konu hakkında karşı görüşleri çürütmek ve bir sonuca varmak için yaptıkları  iddialı tartışmalardır.Tartışma sonuçları başkan tarafından ortak bir karara bağlanır ve  rapor haline getirilir.
Münazara: Eşit sayıda katılımcının oluşturduğu  grupların bir başkan yönetiminde   kendilerini jüriye beğendirmek için  denk iki konu hakkında sınıf bağlamında yaptıkları eğitici tartışmalara denir. 
Sempozyum: Bir konunun farklı yönlerinin farklı konuşmacılar tarafından ele alındığı, karşılıklı tartışmaların yapılmadığı içlerinden birinin başkanlık yaptığı bilgi şölenidir. Birden çok oturum yapılır ve her defasında başka biri başkanlık eder. Bildiri sunma şeklinde gerçekleşir. (Uyarı: Tartışmasız toplantıdır.)