Bu yazımızda 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı hikaye ünitesi test soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. Test soruları hikaye ünitesinde yer alan Dede Korkut Hikayeleri, mesneviler, cenknameler, Tanzimat, Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi hikaye özellikleri ve temsilcilerini kapsıyor. 


10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HİKAYE ÜNİTESİ TEST SORULARI-III

1. Türk edebiyatında hikaye türünün gelişimiyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Kurmaca bir anlatı türü olan "hikaye"nin  ilk örnekleri destanlardır. 
B) Destan türü zaman içinde yerini halk hikayelerine ve mesnevilere bırakmıştır.
C) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında ilk modern hikayeler Milli Edebiyat Dönemi'nde verilmiştir.
D) Ömer Seyfettin Maupassant tarzı hikayenin edebiyatımızdaki öncüsüdür.
E) Batı tarzı öykünün ilk olgun örneklerini Servetifünun sanatçıları vermiştir.


(I) Dede Korkut'n anlattığı bu hikayeler ancak 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. (II) Hem gerçek hem de olağanüstü olaylara yer verilmiştir. (III) Dede Korkut, hikayelerin yazarı değil her hikayenin sonunda söz alan bilge bir kişililktir. (IV) Hem İslam öncesi hem de İslam kültürünün izleri görülür.
 (V) Tamamı düzyazı şeklindedir.

2. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlenin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I     B) II     C) III      D) IV        E) V


3. Dede Korkut hikâyelerinde bütün beylerin bağlı olduğu han aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazan Bey
B) Bayındır Han
C) Oğuz Kağan
D) Dede Korkut
E) Kazılık Koca

 Dinî- destani kahramanlık hikâyelerinden olan -------------------- edebiyatımızda 13.-14. yüzyıllarda görülmeye başlanmıştır. Hz. Ali bu anlatılardaki olaylarda  örnek insan ve cengâver-gazi tipini temsil etmektedir. Türk destan geleneğinin özelliklerini yansıtmakla birlikte bu türün kaynakları Kur’an-ı Kerim ve hadisler başta olmak üzere İslam tarihi, Arap ve Fars edebiyatlarıdır.

4. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mesnevi     B) Halk hikayesi    C) Cenkname    D) Tezkire  E) Surname


5. Deli Dumrul hikâyesinin sonu hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Annesi oğlu için canını verir, Deli Dumrul kurtulur.
B) Babası canını verir, Deli Dumrul kurtulur.
C) Deli Dumrul ölür, babası kurtulur.
D) Karısı canını verir, ama Azrail Deli Dumrul’un canını alır.
E) Deli Dumrul ve eşi kurtulur, annesi ve babası ölür.

6. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi nazım biçimiyle ilgili terimlerden birisi değildir?

A) Fasıl 
B) Miraciye
C) Sebeb-i Telif
D) Dibace
E) Hatime

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki önemli mesnevilerden biri değildir?

A) Hüsn ü Aşk
B) Hüsrev ü Şirin
C) Harname
D) Battalname
E) İskendername

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi hikayelerinin özelliklerinden biridir?

A) Hikaye tekniği bakımından kusursuz örnekler verilmiştir.
B) Ağırlıklı olarak bireysel temalar işlenmiştir.
C) Mekan ve çevre tasvirleri çoğunlukla eseri süslemek için yapılmıştır.
D) Hikaye karakterleri tüm yönleriyle ele alınmıştır.
E) Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat Dönemi sanatçılarından birine ait değildir?

A) Kıssadan Hisse
B) Şemsa
C) Küçük Şeyler
D) Letaif-i Rivayat
E) Harap Mabetler

10. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yurt sorunları gözleme dayalı anlatılmıştır.
B)  Hikaye türü dilde sadeleşme çalışmalarıyla oldukça gelişmiştir.
C) Anadolu ve Anadolu insanı bu dönem hikayelerinde kendine yer bulmuştur.
D) Halkı bilinçlendirmek için hikaye akışı kesilip bilgiler verilmiştir.
E) Realizm akımının etkileri görülür.

11. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in eserlerinden biri değildir?

A) And
B) Forsa
C) Diyet
D) Kıssadan Hisse
E) Efruz Bey

V.   Kutadgu Bilig
IV. Ergenekon Destanı
III. Letaif-i Rivayat
II.  Küçük Şeyler
I.   Dede Korkut Hikayeleri

12. Numaralandırılmış eserler kronolojik olarak sıralandığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) IV- V - I - III - II
B) V- IV - II - I - III
C) IV- III - V - II - I
D) V- IV - I - III - II
E) IV- V - I - II - III

Edebiyatımıza ilk küçük hikâyeyi getiren Tanzimat edebiyatı roman ve öykü yazarıdır. Romanımızı realizme yönelten bir sanatçıdır. Batılı anlamdaki ilk hikâye örnekleri olan Küçük Şeyler onun eseridir.

13. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ömer Seyfettin
D) Şemsettin Sami
E) Sami Paşazade Sezai

14. Aşağıdakilerden hangisi, hem Millî Edebiyat hem de Tanzimat I. Dönem hikayeleri için ortaktır?

A) Sosyal fayda amacı güdülmüştür.
B) Konular Anadolu'dan ve millî tarihten seçilmiştir.
C) Romantizm akımı etkilidir.
D) Yazarlar eserlerde kişiliğini gizlemiştir.
E) Daha çok görücü usulüyle evlenme, töre, cariyelik gibi temalar işlenmiştir.


CEVAPLARI: 1. C  2.E  3. B  4. C  5.E  6. A  7. D    8. C  9. E  10. D   11.D   12. A    13.E  14.A


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar