Bu yazımızda edebiyat zümre "Edebiyat Sanat" kullanıcı adlı edebiyat öğretmeni tarafından gönderilen edebiyat dersi sene sonu zümre öğretmenleri toplantı tutanağı yer alıyor. Kıymetli öğretmenimize doküman için çok teşekkür ediyoruz.


2019–2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
ŞIRNAK FATİH SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 
SENE SONU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi : 24.06.2020
Toplantı Yeri : ZOOM Videokonferans Uygulması
Toplantı Saati : 11.00
Toplantıya Katılanlar :

GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve Yoklama

2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,

3. Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması.

4. Covıd-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.

5. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covıd-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması.

6. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi,

7. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının değerlendirilmesi,

8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılmasının değerlendirilmesi,

9. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,

10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin değerlendirilmesi,

11. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

ALINAN KARARLAR:

1. Zümre toplantısı, zümre başkanı ...................ve diğer üyelerin iyi dilek ve temennileri ile ZOOM Videokonferans Uygulması üzerinden yapıldı. Zümre öğretmenlerinin toplantıda bulunduğu görüldü ardından Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

2. 2019–2020 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:

...................: “ Hazırlık sınıflarının hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük. Ayrıca Hazırlık sınıflarının okula uyum noktasında ilk zamanlar yaşadıkları sıkıntılar bazı konuların yetiştirilmesinde ve dersin işlenişinde güçlükler yaşadık.”dedi.

Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.

3. Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması kapsamında ilgili raporun hazırlanması kararlaştırldı. Raporda özetle şu hususların vurgulanacağı belirtildi.

İletişim Süreci Noktasında:

1. Öğrencilerle Eba üzerinden iletişime geçildi.

2. Toplu iletişim, hızlı etkileşim ve bilgi dönütü amacıyla WhatsApp uygulaması üzerinden iletişim kuruldu.

3. Müsaitlik durumuna göre bazı veli ve öğrencilerle birebir telefon görüşmeleri gerçekleştirildi.

Yapılan Eğitim Çalışmaları Noktasında:

1.Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle kesintisiz ve hızlı bağlantı kurmak için okulumuzun yöneticilerinin ve öğretmenlerinin katılımı ile WhatsApp grupları oluşturulmuş, derslerle alakalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapılarak öğrencilerin eğitim öğretimden kopmaması amaçlanmıştır.

2. İdarenin belirlediği program çerçevesinde düzenli olarak öğrencilere TRT kanallarında ve EBA’da yayınlanan dersleriyle ilgili Whatsapp üzerinden bilgilendirme yapılmış. Ders kitapları,EBA materyalleri ve alternatif kaynaklar üzerinden ödevlendirme yapılmıştır.

3.Öğrencilerin başarı ve gelişim durumlarını takip için EBA ve EBA AKADEMİK DESTEK vasıtasıyla sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla öğrencilerin gelişimi ve konulardaki performansını takip edilmiştir.

4.Öğrencinin motivasyonu için çalışmalar yürütüldü.

5.Sınıflarımız ile EBA canlı dersler dışında Zoom aracılığıyla ekstra canlı dersler yapıldı.

6.Kitap okuma alışkanlığının teşvik ve takibi için EBA üzerinden bilgilendirme ve alakalı paylaşımlar yapıldı.

Sonuç


1. Yoğun çalışmalarımız neticesinde öğrencilerimiz bu süreci bir tatil değil, uzaktan eğitim olduğu bilincine vardılar. Müfredatımızı 19 Hazirana kadar eksiksiz yerine getirdik.

2. Bu süreçte internet eksikliği veya başka sebeplerden bazı öğrencilerin düzenli olarak derse katılmaması sürecin en olumsuz yanı olmuştur. Derse katılamayan öğrencilerimizle düzenli telefon görüşmeleri yaparak onları da bu sürece dahil ettik.

3. Haftalık denemeler, günlük okuma, haftalık ödevlendirme gibi etkinliklere katılan öğrenci sayısı ayrıca bize olan dönüşler verimli bir çalışma temposunun gerçekleştiğini göstermektedir.

4. Covıd-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi noktasında şu hususlar öne çıkarıldı:

Zümre başkanı ...................Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul idaresi tarafından verilen görevlerin yerine getirileceği ayrıca okulun temizlik dezenfekte ve diğer hijyen konularından gönüllü bir şekilde yer alınacağını belirtti. Ayrıca bu konuda il milli eğitim müdürlüğü veya okul yönetimi tarafından alınacak kararların veli ve öğrencilere iletileceğini ifade etti.

....................yıllık planlara pandemi ve bu pandemi ile mücadele ile ilgili maddelerin eklenmesi gerektiğini, eğitim öğretimin başladığı ilk haftadan itibaren covid-19 pandemisiyle ilgili alınacak tedbirler ve temizliğin önemi gibi konuların hem törenlerde hem de ders esnasında öğrencilere sürekli olarak hatırlatılması gerektiği vurgulandı. Özelliklte telafi eğitimi döneminde ilk derslerde bu konuya mutlaka değinilmesi gerektiğine karar verildi.


5.2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covıd-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması kapsamında şunlar ifade edildi:

Zümre başkanı ...................2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos 2020 tarihinde üç haftalık bir telafi eğitimiyle başlayacağının MEB tarafından açıklandığını söyledi.Bu telafi eğitiminde uygulanacak olan tamamlayıcı eğitim programı zümre öğretmenleri tarafından aşağıdaki şekilde belirlendi. 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Tamamlayıcı Eğitim Programı Planı 

Okulların kapandığı 16 Mart 2020 tarihi itbariyle yıllık planlara göre 7. ünitenin bitmiş olması gerektiği ve zümre öğretmenlerinin bu üniteyi bitirdikleri belirlendi. Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak 3 haftalık telafi eğitiminde, her hafta bir ünite kazanımlarının verilmesi planlanmıştır. Bu planlamaya göre tüm sınıf kademelerinde;

31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde 7. ünite kazanımları,

7 - 11 Eylül tarihlerinde . ünite kazanımları

14-18 Eylül tarihlerinde 9. ünite kazanımlarının verilmesine karar verildi.

6. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda, ................... : “Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir.”dedi.

...................: “Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlanmalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi.

Buna göre:

— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,
— Metnin gerektikçe öğretmen tarafından örnek olarak okunmasına,
— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,
— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,
— Dil bilgisi çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine
— Okuma çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına,
— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.

7. Diğer Zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,

Konular işlenirken hangi konularda diğer hangi zümre öğretmenleriyle işbirliği yapmamız ve bunun önemi üzerinde duruldu. İşbirliği yapılacak konuların Ünitelendirilmiş yıllık planda ayrılan yerinde gösterilmesi yine Ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme, ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin belirlenip yazılması kararlaştırıldı. 

8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

Zümre başkanı ...................gerek idari işlemler noktasında gerekse de branş öğretmeni olarak eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişikliklerin titizlikle takip edilmesinin gerektiğinin altını çizerek, Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi “www.meb.gov.tr” adresinden, müfredat ve programlar ile ilgili değişiklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “http://ttkb.meb.gov.tr/” sayfasından takip edilmesi gerektiği belirtti.

..................., özellikle yeni eğitim öğretim anlayışına kaynaklık eden EBA platformunun derslerimizle ilgili birçok materyalin olduğunu ve bunların daha önceden planlanıp öğrencilere gösterilebileceğini buradan öğrencilere ödev verilebileceğini belirtti.

9.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

Zümre Başkanı ...................girişimcilik konusunun Türk Dili ve Edebiyatı dersinin temel yetkinliklerden biri olduğunu bu kapsamda Ders kitabındaki örnek eserlerde yer alan girişimcilik örneklerinin öğrencilere gösterilebileceğini bu şekilde öğrencilerimizdeki girişimcilik ruhu geliştirilmeye çalışılması gerektiğini belirtti. 

10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi

.......................................: “ Derslerde imla kılavuzu, sözlük, ansiklopedi, antoloji, resim, kaset, TV, gazete, dergi gibi yayın ve kaynaklardan öğrencilerin azami şekilde yararlanabilmesi gerekir. Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmelidir.” dedi.

Konuşmalardan sonra öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı.

11.İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

Bu madde kapsamında konuşma yapan Zümre Başkanı ...................: “Ders sırasında, okul içinde veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiği ifade edildi. Bu konuda okul idaresi, nöbetçi öğretmen ve hizmetli ile işbirliği yapılmasının yararlı olacaktır.” dedi.

................... ise son derslerde öğrenciler sınıfı tam boşaltmadan ve bulunduğumuz sınıfı kontrol etmeden terk etmeyelim. Ayrıca yine nöbetçi olduğumuz katlarda da son derslerde koridoru ve tüm sınıfları kontrol etmeden çıkmayalım bunlar birer güvenlik önlemidir diye belirtti.

Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

ZÜMRE BAŞKANI                                            ÜYE
................... ................... 

      24.06.2020
U Y G U N D U R
Okul Müdür Yardımcısı

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar