11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları (2020- Sadece 1. Dönem Konuları)

Sevgili takipçilerimiz,

Bildiğiniz üzre sorumluluk sınavları  eylül ayında yapılacak. Tam sınav tarihinizi okul idarenizden, okulunuzun internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz...

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Sorumluluk sınavlarında öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

Biz de bu yazımızda sadece 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem üniteleri olan giriş, hikaye, şiir, makale, sohbet-fıkra üniteleriyle dilbilgisi konuları olan cümlenin ögeleri, yazım kuralları ve noktalama işaretlerini kapsayan  konulardan oluşan ÖRNEK  bir sorumluluk sınavı hazırladık. Ayrıntılı cevap anahtarını da hazırlamayı ihmal etmedik tabii ki...

Bu süreçte Youtube kanalımıza ve bloğumuza sizlerden çok sayıda yeni sınav örnekleri talep eden iletiler aldık... Sadece 1. dönem konularını kapsayan yepyeni ve kaliteli sınav örneklerini de hazırlıyoruz... Yepyeni sorular için takipte kalın lütfen...


EDEBİYAT FATİHİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI
(EYLÜL-2020)

Tamir atölyelerinden birinde çıraklık ettiğini sanarak, sordum:
— Ne iş görüyorsun?
— Torna, tesviye…
— Ha?
Katıla katıla güldü:
— Kim duysa şaşıyor. Bu eylülde on ikiyi bitiriyorum hâlbuki…
— Yani, torna tesviyeye ait her işi yapabilir misin?
— Ne var yapamayacak? Babamın atölyesi vardı eskiden. Sabahları okula giderdim, öğleden sonra da atölyeye.
— Kaça kadar okudun?
— İlkin dördüne kadar.
— Sonra?
—Sonra annem öldü. İki kardeşimle ortada kaldık. Babam da kötü bir kadının peşine takılınca…
— Okulu bıraktın. Sever miydin okulu?
İçini çekti:
— Hem de nasıl!
Dereden, tepeden uzun uzun konuştuk. Bu arada her gün, sabahın beşinde çalar saatin sesiyle uyandığını, gaz ocağına çaydanlığı oturttuğunu, bulaşıkları yıkadığını, çarşıdan ekmek peynir aldığını, altıya doğru kardeşlerinin karnını doyurup altı buçukta omuz omuza işçi kalabalığıyla vapura binip yedide köprüye geldiğini, yediyi çeyrek geçe de atölyede iş başı yaptığını öğrendim.(
(Orhan Kemal)

1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. (10 Puan)


Konusu-Teması

Dil ve Anlatım Özellikleri


Anlatıcı ve bakış açısı

Anlatım teknikleri

Metin hangi hikâye anlayışını yansıtıyor?2. Tabloda verilen 1940-1960 arası Cumhuriyet Dönemi hikâye anlayışlarının üç özelliğini ve iki temsilcisini yazınız. (10 Puan)
Modernist Hikâyelerin Özellikleri
Toplumcu-Gerçekçi Hikâyelerin Özellikleri
Temsilcileri:
Temsilcileri:


3. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 Puan)
a. ……………………………….. hikayelerde dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkılır, anlatıcı birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.
b. Romantizme tepki olarak doğan ……………………….. akımında gerçekçi gözleme büyük önem verilir.
c. Türk edebiyatına Fransız edebiyatından geçen…………………………….. şiirde bir cümlenin bir dize, beyit ya da bentte tamamlanmayarak sonraki dize, beyit veya bentlere taşmasıdır.
d. Fecriati Edebiyatı, slogan olarak ………………………………………… sözünü benimsedi.
e. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir ............................................ anlayışı benimseyen eserler verdi.
f. “…………………………………..” bölümü makalenin sonunda, yararlanılan kaynakların liste hâlinde gösterildiği bölümdür
h. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdulhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai ………………………………………………….Dönem sanatçılarındandır.
ı. Fıkra yazılarında yazar ......................................... konularla ilgili görüşlerini yalın ve yoğun bir anlatımla ele alır.
i. Türk edebiyatında ………………………………… eğilimi Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar
j. Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan …………………………………….. dergisiyle başlamıştır.

Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim.
(M. Emin Yurdakul)

4. Şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Nazım birimi ve biçimi:
b) Ölçüsü:
c) Teması:
d) Kafiye ve redifleri:
e) Dönemi / şiir anlayışı:

5. Tanzimat I. Dönem şiiriyle Servetifünun şiirini tablodaki ölçütlere göre karşılaştırınız. (10 Puan) 


TANZİMAT I. DÖNEM ŞİİRİ
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ
Tema-Konu


Nazım Biçimleri


Sanat Anlayışı


Ölçü


Dil ve Üslup:6. Aşağıda temel ilke ve nitelikleri verilen edebi akımları karşılarına yazınız.


Temel İlkesi:
Edebi Akım
Türk edebiyatından bir temsilcisi
a) İnsanın duygu ve tecrübesini önemseme, yerli ve millî olma


b) Duygu ve hayaller yerine insan ve toplum gerçekleri; betimlemeye önem verme, tarafsızlık


c) Anlamda kapalı olma; musikî /ahenge önem vermed) Şiirde gerçekçilik sanatı, güzellik işlevi ile sınırlama:e) Akıl ve sağduyunun rehberliği; eski Yunan ve Latin’e dönme7. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin sanatçısını tabloya yazınız. (10 Puan)


ESER
SANATÇISI
Şermin

Kendi Gök Kubbemiz

Otlakçı

Eşref Saat

Ekmek Kavgası

Safahat

Değirmen

Son Kuşlar

Piyale

Türk Sazı


8. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (10 Puan)


a) Şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.


b) Şimdilerde blokların yükseldiği bu yerde eskiden menekşeler açardı.


c) Ellerim takılırken rüzgârların saçına asıldı arabamız bir dağın yamacına. 
 

9. Aşağıdaki ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 Puan)

Aruzu, Divan edebiyatı geleneğinden sonra sade bir dille yazılan şiirlerde en etkili kullanan üç şair vardır (  ) Mehmet Akif (  ) Yahya Kemal (  ) Tevfik Fikret (  )  Akif’in diğer bir özelliği de şiir dilini nesir diline yaklaştıran iki büyük şairden biri olmasıdır. (  ) Sanat için sanat düsturu ölmüştür (   ) Cemiyete (  ) hayata yaramayan sanat yerin dibine batsın. (  ) diyen Mehmet Âkif (  ) edebiyat ve şiirde sosyal faydayı ön planda tutar (  )


10. Aşağıdaki parçada yazım yanlışlarını bularak bunların doğru yazılışlarını yazınız. (10 puan)

"Amcamın Teğmen olan küçük oğlu Ali’de bayram için Karabük’den gelmişti. Ev ahalisinden hiç biri annesi kadar sevinmedi. Annesi Selanik’li bir göçmen kadındı. Severdim onu. Akşam üstü Kemal Amcamlara gidip onu gördüm ben de." 

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. (10 Puan)

Konusu-Teması
Konu: Çalışmak zorunda olan bir çocuğu tamir atölyesinde çırak olarak çalışması.  (1 puan)
Teması: Geçim sıkıntısı, yoksulluk (1 puan)
Dil ve Anlatım Özellikleri
Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. (2 puan)
Anlatıcı ve bakış açısı
1. Kişili anlatıcı (kahraman), kahraman anlatıcının bakış açısı (1+1 Puan)
Anlatım teknikleri
Diyalog, geriye dönüş teknikleri (1+1 puan)
Metin hangi hikâye anlayışını yansıtıyor?
Toplumcu-gerçekçi hikâye anlayışı (2 puan)

Modernist Hikâyelerin Özellikleri (1+1+1 Puan)
Toplumcu-Gerçekçi Hikâyelerin Özellikleri (1+1+1 Puan)
Yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı
gibi konular işlenir.
"Sanat toplum içindir." anlayışıyla eser verilmiştir.
Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara
gidilir.
 Eserlerde, realizm ve natüralizm akımlarının etkisi görülür.
Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanarak şiirsel bir dil
kullanır.
Yapıtlar konuşma diliyle yazılmıştır, dil sadedir.
Temsilcileri:
Temsilcileri:
Bilge Karasu, Yusuf Atılgan (1+1 Puan)

Orhan Kemal, Sabahattin Ali… (1+1 Puan)

3. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (Her biri 1 puandır)


a. Modernist hikayelerde dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkılır, anlatıcı birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.
b. Romantizme tepki olarak doğan realizm akımında gerçekçi gözleme büyük önem verilir.
c. Türk edebiyatına Fransız edebiyatından geçen anjanbuman şiirde bir cümlenin bir dize, beyit ya da bentte tamamlanmayarak sonraki dize, beyit veya bentlere taşmasıdır.
d. Fecriati Edebiyatı, slogan olarak  “Sanat şahsi ve muhteremdir.”  sözünü benimsedi.
e. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir toplumcu-gerçekçi anlayışı benimseyen eserler verdi.
f. Kaynakça bölümü makalenin sonunda, yararlanılan kaynakların liste hâlinde gösterildiği bölümdür
h. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdulhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai Tanzimat II. Dönem sanatçılarındandır.             
I. Fıkra yazılarında yazar güncel konularla ilgili görüşlerini yalın ve yoğun bir anlatımla ele alır.
i. Türk edebiyatında saf (öz) şiir eğilimi Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar
j.  Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır.       


Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim.
(M. Emin Yurdakul)

4. Şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a) Nazım birimi ve biçimi:
dörtlük, koşma (1+1 puan)
b) Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü (2 puan)
c) Teması: Vatan, mücadele (2 puan)
d) Kafiye ve redifleri: -dur: redif; “lu” tam kafiye (1+1 puan)
e) Dönemi- Şiir Anlayışı: Milli Edebiyat Dönemi / Sade Dil ve Heceyle Yazılan Şiir Anlayışı (1+1 Puan)


5. Tanzimat I. Dönem şiiriyle Servetifünun şiirini tablodaki ölçütlere göre karşılaştırınız. (Her biri 1 puandır)


TANZİMAT I. DÖNEM ŞİİRİ
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ
Tema-Konu
Hak, hukuk, eşitlik, adalet, hürriyet vb. toplumsal temalar…
Aşk, ölüm, tabiat, karamsarlık, umutsuzluk gibi bireysel temalar işlenmiştir.
Nazım Biçimleri
Kaside, murabba, terkib-i bend gibi divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
Divan ed. nazım biçimleri terk edilmiştir. Serbest müstezadın yanında sone, terzerima, triyole gibi Batı edb. nazım biçimleri kullanılmıştır.
Sanat Anlayışı
“Sanat, toplum içindir.” anlayışı
“Sanat, sanat içindir.” anlayışı
Ölçü
Aruz ölçüsü (hece, birkaç dışında kullanılmadı)
Aruz ölçüsü    www.edebiyatfatihi.net
Dil ve Üslup:
Dilde sadeleşme fikri amaçlansa da bunda tam başarılı olunamamıştır.
Ağır, süslü, sanatlı, imgeli bir dil...
6. Aşağıda temel ilke ve nitelikleri verilen edebi akımları karşılarına yazınız. ( Her biri 1 puandır.)


Temel İlkesi:
Edebi Akım
Türk edebiyatından bir temsilcisi
a) İnsanın duygu ve tecrübesini önemseme, yerli ve millî olma
Romantizm
Namık Kemal
b) Duygu ve hayaller yerine insan ve toplum gerçekleri; betimlemeye önem verme, tarafsızlık
Realizm
Reşat Nuri Güntekin
c) Anlamda kapalı olma; musikî /ahenge önem verme

Sembolizm
Ahmet Haşim
d) Şiirde gerçekçilik sanatı, güzellik işlevi ile sınırlama:

Parnasizm
Yahya Kemal Beyatlı
e) Akıl ve sağduyunun rehberliği; eski Yunan ve Latin’e dönme
Klasisizm
Şinasi

7. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin sanatçısını tabloya yazınız. (Her biri 1 puandır)
ESER
SANATÇISI
Şermin
Tevfik Fikret
Kendi Gök Kubbemiz
Yahya Kemal Beyatlı
Otlakçı
Memduh Şevket Esendal
Eşref Saat
Şevket Rado
Ekmek Kavgası
Orhan Kemal
Safahat
Mehmet Akif Ersoy
Değirmen
Sabahattin Ali
Son Kuşlar
Sait Faik Abasıyanık
Piyale
Ahmet Haşim
Türk Sazı
Mehmet Emin Yurdakul

8. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (Her bir öge 1 puandır)

a)  Şairleri haykırmayan bir millet / sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.
                          ÖZNE                                                  YÜKLEM

b) Şimdilerde blokların yükseldiği bu yerde / eskiden / menekşeler / açardı.
D.T                                                   ZT.              Ö.            Y.

c) Kar taneleri / ne güzel / anlatıyor / birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu./
        ÖZNE                ZT.         YÜKLEM                            BELİRTİLİ NESNE

9.  Aruzu, Divan edebiyatı geleneğinden sonra sade bir dille yazılan şiirlerde en etkili kullanan üç şair vardır (:) Mehmet Akif (,) Yahya Kemal (,) Tevfik Fikret (.)  Akif’in diğer bir özelliği de şiir dilini nesir diline yaklaştıran iki büyük şairden biri olmasıdır. (“) Sanat için sanat düsturu ölmüştür (.) Cemiyete (,) hayata yaramayan sanat yerin dibine batsın. (“) diyen Mehmet Âkif (,) edebiyat ve şiirde sosyal faydayı ön planda tutar (.)

10. "Amcamın teğmen olan küçük oğlu Ali de bayram için Karabük’ten gelmişti. Ev ahalisinden hiçbiri annesi kadar sevinmedi. Annesi Selanikli bir göçmen kadındı. Severdim onu. Akşamüstü Kemal amcamlara gidip onu gördüm ben de."


Yazıya Tepkini Göster!

19 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. bunlar çıkarsa bu senede kaldık yarın sınav var kara kara bakıyorum sayfaya.

  YanıtlayınSil
 2. ne yaptın bunlardan mı çıktı ?

  YanıtlayınSil
 3. hadi bismillah yarın göreceğiz

  YanıtlayınSil
 4. Hadi bakalım yarın göreceğiz

  YanıtlayınSil
 5. PDF olarak nasıl indiricez ?

  YanıtlayınSil
 6. başkan bizimde yarın var bakalım nasıl geçicek

  YanıtlayınSil
 7. bunlardanmı çıktı

  YanıtlayınSil
 8. arkadaşlar benim sınav yarın bu sitede 4 tane sınav var hangisine çalışacaz

  YanıtlayınSil
 9. hiçbiri çıkmadı teşekkürler kaldım.

  YanıtlayınSil
 10. Hmm cidden edebiyattan anlamiyorum umarım 50 üstü alırım

  YanıtlayınSil
 11. evet ben tekrar kaldım... keşke buraya göz atsaydım %89 aynı ve benzer sorulardı :(

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar