Bu yazımızda 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı tiyatro ünitesi test soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. Geleneksel Türk tiyatrosu (Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları) ile Tanzimat, Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosuyla ilgili  yepyeni 15 test sorusunu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF şeklinde güvenle indirebilirsiniz...10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI-2
www.edebiyatfatihi.net

1. Karagöz oyununun tipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Nezih aile çocuğu, mal varlığı çok olan bir mirasyedidir. (Çelebi)
B) Mesleği odunculuk olan, baltasını elinden düşürmeyen, genellikle kaba saba konuşan bir tiptir. (Tuzsuz Deli Bekir)
C) Perdenin aşırı alafranga tipidir. (Frenk)
D) Çenesi düşük, yaygaracı ve cüce bir tiptir. (Beberuhi)
E) Oyundaki bütün kadınlara verilen isimdir. (Zenne)


Bu geleneksel Türk tiyatrosu türünde kişilerin özellikleri kesin çizgilerle belirtilmemiştir. İki tane başkahraman bulunmaktadır: Bunlar İbiş ve İhtiyardır. İbiş; kurnaz ve hazır cevaptır, kaba dil kullanır biçimsiz bir şapkası vardır, püsküllü sağa sola sallanır. İhtiyar ise varlıklı bir kişidir.

2. Parçada özellikleri verilen geleneksel Türk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karagöz
B) Orta oyunu
C) Meddah
D) Kukla
E) Köy Seyirlik Oyunları


3. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, orta oyunu ve meddahlığın ortak özelliği içinde yer almaz?
A) Yazılı bir metnin olmayışı
B) Faklı milletlerden tipler olması
C) Tuluata dayanması
D) Usta-çırak ilişkisi içinde gelişmesi
E) Geleneksel tiyatro türü olması


Karagöz oyununda oyun başlamadan önce seyirciyi oyuna hazırlayan, konuyla ilintili ya da ilintisiz perdeye düşürülen resimlere .......................... denir. ...................... ise oyunun icrası sırasında şarkı ve türküleri okuyan kişiye kişidir.

4. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Tasvir — Hayalbâz
B) Göstermelik — Yardak
C) Tasvir— Nâreke
D) Göstermelik — Sandıkâr
E) Nâreke — Yardak


Hacivat — Akşam-ı şerifler hayırlar olsun, derim.
Karagöz — Senin de sinsileni sansarlar boğsun. (Tokat...)
Hacivat — (Hiddetli) Bak Karagöz, beni böyle gelir gelmez darba (vurmaya) hakkın yok.
Karagöz — Sen de şu yumruğu al da burnuna sok. (Tokat... )
Hacivat — A birader, ben şuraya gelir gelmez bir vaveyladır koptu.
Karagöz — Nerden koptu?
Hacivat — Ne?
Karagöz — O mor leylak.

5. Yukarıdaki parçada mizah ögesi aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
A) Hacivat'ın Karagöz'e vurması
B) Yanlış anlaşılmalar
C) Hacivat'ın hiddetlenmesi
D) Şive taklitleri
E) Farklı kişilik özelliklerine sahip tipler

www.edebiyatfatihi.net 

Karagöz oyunlarında oyunu ................... açar ve ..................... söyleyerek perdeye çıkar.

6. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Karagöz — semai
B) Pişekâr — gazel
C) Hacivat — türkü
D) Karagöz — gazel
E) Hacivat — semai


7. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri arasında ver almaz?
A) Gelişme
B) Muhavere
C) Fasıl
D) Bitiş
E) Mukaddime


Namık Kemal bu oyununda tarihî bir kişilik ekseninde Moğollara karşı Türk-İslam dünyasını korumak için girişilen mücadeleyi anlatır. Bu piyesin edebiyatımız açısından en önemli tarafı, eserin başında Namık Kemal'in, edebiyat ve tiyatro hakkındaki bütün görüşlerini topladığı bir ön sözün olmasıdır.

8. Namık Kemal'in parçada tanıtılan tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara Bela
B) Vatan Yahut Silistre
C) Celaleddin Harzemşah
D) Akif Bey
E) Gülnihal9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
B) Şinasi ve A. Mithat Efendi’nin eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri ve üslubu kendini hissettirir.
C) Şair Evlenmesi yazıldığı dönem sahnelendiğinde geniş yankılar uyandırmıştır.
D) Sahnelenen ilk yerli tiyatromuz Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.
E) Tanzimat’ın ilk devrine mensup olan yazarlar tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüşlerdir.


10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde yapıtı yoktur?
A) Ziya Paşa
B) Ömer Seyfettin
C) Halide Edip Adıvar
D) Abdülhak Hamit
E) Recaizade Mahmut Ekrem


11. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

A) Musahipzade Celal
B) Reşat Nuri Güntekin
C) İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Aka Gündüz


12. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir? 

A) Dramatik örgü
B) Mekân
C) Çatışma
D) Şahıslar
E) Fasıl


13. Karagöz oyunuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur.
B) Oyunun kendine özgü bir müziği vardır.
C) Nâreke; mukkaddime bölümünde çalınan, kamıştan yapılmış, kavala benzer bir tür düdüktür.
D) Oyunda yer alan farklı tipler Osmanlı Devleti’nin diğer topluluklarını temsil eder.
E) Karagöz ve Hacivat perde arkasında farklı kişiler tarafından seslendirilir.


14. Millî Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal ve sade bir dil kullanılması
B) Oyunların birçoğunun hafif komedi ve vodvil olması
C) İlk manzum tiyatro eserinin bu dönemde yazılması
D) Özel tiyatroların yanında resmî tiyatroların kurulması
E) Oyunlarda tarihî ve gerçek kişilerin de kullanılması


15. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatrolarından biri değildir?
A) Köprülüler
B) Nesteren
C) Akif Bey
D) Afife Anjelik
E) Finten


CEVAP ANAHTARI
1. B
6. E
11. D
2. D
7. A
12. E
3. B
8. C
13. E
4. B
9. B
14. C
5. B
10. A
15. A


www.edebiyatfatihi.net hazırladı

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar