Bu yazımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı sınavı soruları ve cevap anahtarı yer alıyor.  Yepyeni ve kaliteli sorulardan oluşan bu sınav; 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı roman ve tiyatro üniteleriyle bu ünitelerde yer alan dil bilgisi konuları olan sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve noktalama işaretlerinden oluşan 10 klasik sorudan oluşuyor.

Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF. şeklinde güvenle indirebilirsiniz...
EDEBİYAT FATİHİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 


9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

(Roman, dizindeki bir kemik hastalığı nedeniyle yıllardır hastane koridorlarını aşındıran on beş yaşındaki bir çocuğun acı dolu, bunalımlı tedavi sürecindeki hayata tutunma mücadelesini ve bu hengâmede devam eden umutsuz bir aşkı anlatıyor.)

“9. Hariciye Koğuşu” romanından…
…Uyuyamıyorum. Karanlık deniz. Sarı mumdan heykeller. Fistül var mı? Üç tane. Beyaz eşya, beyaz gömlekler… Ameliyat lazım, ayağın biraz kısalacak. Böyle çekmek iyi mi? İşitmiyor musun? Soruyorum: bizim burada bir Doktor Ragıp vardır. Polis hafiyesi M. Lökok ve adamları siyah pelerinlerle meyhaneye girerler. Karanlık merdiven, izler, hayaletler, kandan bir kurdele, sarhoşlar, silah sesleri, merdivenlerden bir yuvarlanış, hava gazı fenerinin altında bir adam görünür, kaybolur. Doktor Ragıp. Havuzda yıldızlar. Bir limon büyüdükçe büyüyor. Artık bu meseleyi konuşmayalım. Nüzhet’in kahkahası ve Nüzhet’in içi: Zavallı! diyor o, ben, kan. Cerahat, irin, ciddi adam, mahzun çocuk sevmem. Ben mesut olmak isterim. Bir genç kız ne ister? Mesut olmak ister. Elbette bir genç kız mesut olmak ister. Bu kadar basit bir şeyi kendi kendime anlatmaya çalışıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında sendeleyen mantığım hep bu neticeye geldiği halde kani olmamış gibi yeniden muhakemeye başlıyorum. Oda kapıma vuruluyor. İnanamadım ve iyice kulak verdim, doğru:
—Kim o? diye seslendim, hafifçe:
—Benim. Uyudun mu? Gireyim mi? Nüzhet! Gece yarısı Nüzhet! “Gir” diyemedim, bir daha sordu. (Peyami Safa)

1. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (10 puan)

Kahramanın ruhsal durumu nasıldır?

Mekân ve zaman?

Anlatıcı ve bakış açısı

Anlatım teknikleri

Roman türü


2. Metinden tabloda istenen sözcük türlerini bulup tabloya yazınız. (10 Puan)

Sıfat (4 adet)
Zarf (4 adet)
Bağlaç (2 adet)

3. Metinden aşağıdaki tablodaki zamir türlerinden bulup tabloya yazınız. (10 Puan)
Şahıs zamiri


İşaret Zamiri


Dönüşlülük zamiri

Belgisiz zamir


Soru zamiri4. Roman ve hikâyenin farklarından beş tanesini maddeler halinde yazınız. (10 puan)


5. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
a) Romandaki olayların sıralanışı ve bu olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisi……………………………………………. oluşturur.
b) Tiyatro metinlerindeki temel ifade şekli ………………………………dir.
c) …………………………………………………….. olayların seyircide merak uyandıracak biçimde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç güdülmeyen komedi türüdür.
d) Güldürü niteliğindeki kısa oyunlara ………………………. denir.
e) Isaac Asimov'un Ben Robot adlı romanı konusuna göre ……………………………………………….. romanıdır.
f) Divan edebiyatında------------------------------ adlı eseriyle Şeyhî fabl türünün bizde ilk örneklerinden birini vermiştir.
g) ………………………………………….. anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
h) …………………………….. bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
i) ……………………………………… ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
j)Şinasi’nin Şair Evlenmesi görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını anlatan ………………………. komedisidir.

6. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (10 puan)
Eser
Yazar
Gülünç Kibarlar

Nana

Kırmızı ve Siyah

Dudaktan Kalbe

Yaban

Suç ve Ceza

Tutunamayanlar

Ah Şu Gençler

Kösem Sultan

Taaşşuk-ı Talat u Fitnat


BEYAZIT — (Bir fırtına gibi girer, kılıcından hâlâ kan damlamaktadır. Gözleri yuvalarından fırlamıştır.) Hani nerede? Karındaşımız Mustafa nerede? Size sorarım. Nerede? (Hürrem’le Rüstem’in önünde durur.) İşittik Mustafa katledilmiş doğru mu?
HÜRREM — (Telaşlı) Yaralısınız oğlum, yaralısınız aslanım.
BEYAZIT — Hayır, bunlar kanım değil, benim kanım içime akar. Bunlar bana engel olmak isteyen köpeklerin kanı.
HÜRREM — (Kendini toparlamaya çalışarak) Izdırabınıza hürmet ederiz oğlum, Mustafa değerli bir çocuktu.
BEYAZIT — (Kahredici bir ızdırap içinde) O, bizim ışığımızdı, sen söndürdün. Şimdi ne olacak bilir misin ha? Öz evlatların birbirini yiyecek!

7. Yukarıdaki tiyatro metninin türü nedir? Bu türün dört özelliğini maddeler halinde yazınız. (10 puan)

8. Trajedi ile komedinin beş farklı yönünü maddeler yazınız.

9. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız.
Tuluat

Mimik

Tirat

Adaptasyon

Pandomim


10. Aşağıdaki parçadaki yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 Puan)

( )Baykuş( ) aruzla yazılmış üç perdelik manzum bir dram. Darülbedayi’de oynanan dördüncü piyes ( ) Yerli olması bakımından bir ilk ( ) Oyun ( ) Şubat 1917’de Tebebaşı Kışlık Tiyatrosunda yalnızca gazeteciler ve edebiyatçılara oynanmak üzere prova edilir ( ) İzleyicilerin hemen hepsi oyunu beğenmiştir, bir kişi hariç ( ) Yahya Kemal ( ) Yahya Kemal ( ) oyunun bitip oyuncuların sahneye gelip seyircileri selamlamasından sonra hemen hemen herkesin duyacağı bir şekilde ( )Berbat bir eser( )( ) diye bağırır( )


CEVAP ANAHTARI


1. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (2x5)


Kahramanın ruhsal durumu nasıldır?
Eşya ve olayları kendi sıkıntılı ve karamsar penceresinden görüp yorumlayan ızdıraplı ve karmaşık bir ruh haline sahiptir. (2 puan)
Mekân ve zaman?
Mekân kahramanın odası, zaman ise bir gece yarısıdır.  (1+1 Puan)
Anlatıcı ve bakış açısı
Kahraman anlatıcı ve bakış açısı (1. Kişili anlatıcı) (1+1 Puan)
Anlatım teknikleri
Bilinç akışı, diyalog (gösterme tekniği) Ayrıca tahkiye (anlatma) tekniği de vardır. (2 puan)
Roman türü
Psikolojik roman  (2 puan)

2. Metinden tabloda istenen sözcük türlerini bulup tabloya yazınız. (1x10)

Sıfat (4 adet)
Zarf (4 adet)
Bağlaç (2 adet)
karanlık
biraz
ve
beyaz
böyle
ile
bu
artık

Üç
Elbette


3. Metinden aşağıdaki tablodaki zamir türlerinden bulup tabloya yazınız. (2x5)

Şahıs zamiri
Bizim +++ o, ben
İşaret Zamiri
burada
Dönüşlülük zamiri
kendi
Belgisiz zamir
şey
Soru zamiri
Kim +++ ne?

4. Roman ve hikâyenin farklarından beş tanesini maddeler halinde yazınız. (2x5)
 • Roman hikâyeye göre daha uzun bir türdür.
 • Roman birden fazla olay üzerine kurulu iken hikâye tek olay üzerine kurulur.
 • Romanda şahıs (kişi) kadrosu ve zaman hikâyedekine göre daha geniştir.
 • Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir.
 • Romanda kişi ve mekân betimlemeleri hikâyedekine göre daha ayrıntılıdır.
5.  Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (1x10)

a) Romandaki olayların sıralanışı ve bu olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisi olay örgüsünü oluşturur.
b) Tiyatro metinlerindeki temel ifade şekli göstermedir.
c) Entrika komedisi olayların seyircide merak uyandıracak biçimde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç güdülmeyen komedi türüdür.
d) Güldürü niteliğindeki kısa oyunlara skeç denir.
e) Isaac Asimov'un Ben Robot adlı romanı konusuna göre bilim-kurgu romanıdır.
f) Divan edebiyatında Harname adlı eseriyle Şeyhî fabl türünün bizde ilk örneklerinden birini vermiştir.
g) İç çözümleme anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
h) Gözlemci bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
i) Sosyal romanlar ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
j) Şinasi’nin Şair Evlenmesi görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını anlatan töre komedisidir.


6. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (1x10)


Eser
Yazar
Gülünç Kibarlar
Moliere
Nana
Emile Zola
Kırmızı ve Siyah
Stendhal
Dudaktan Kalbe
Reşat Nuri Güntekin
Yaban
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Suç ve Ceza
Dostoyevski
Tutunamayanlar
Oğuz Atay
Ah Şu Gençler
Turgut Özakman
Kösem Sultan
A. Turan Oflazoğlu
Taaşşuk-ı Talat u Fitnat
Şemsettin Sami  

BEYAZIT — (Bir fırtına gibi girer, kılıcından hâlâ kan damlamaktadır. Gözleri yuvalarından fırlamıştır.) Hani nerede? Karındaşımız Mustafa nerede? Size sorarım. Nerede? (Hürrem’le Rüstem’in önünde durur.) İşittik Mustafa katledilmiş doğru mu?
HÜRREM — (Telaşlı) Yaralısınız oğlum, yaralısınız aslanım.
BEYAZIT — Hayır, bunlar kanım değil, benim kanım içime akar. Bunlar bana engel olmak isteyen köpeklerin kanı.
HÜRREM — (Kendini toparlamaya çalışarak) Izdırabınıza hürmet ederiz oğlum, Mustafa değerli bir çocuktu.
BEYAZIT — (Kahredici bir ızdırap içinde) O, bizim ışığımızdı, sen söndürdün. Şimdi ne olacak bilir misin ha? Öz evlatların birbirini yiyecek!

7. Yukarıdaki tiyatro metninin türü nedir? Bu türün dört özelliğini maddeler halinde yazınız. (2x5)
Konusunu tarihi bir olaydan alması, seçkin kişilerden oluşması, Şehzade Mustafa’nın katledilmesinden duyulan acıyı anlatması gibi özelliklerden dolayı  trajedi türüdür.
 • Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
 • Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
 • Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
 • Trajedilerde; çirkin sayılan vurma, yaralanma, öldürme gibi olaylar, sahnede, seyircilerin gözleri önünde sergilenmez, bu olaylar sahne gerisinden duyurulur
 • Üç birlik kuralına uyulur. (Yer, zaman, olay)
8. Trajedi ile komedinin beş farklı yönünü maddeler yazınız. (2x5)
 • Trajedide konular tarihi olaylardan ve mitolojiden alınır ama komedi türünde konular günlük yaşamdan alınabilir.
 • Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir. Komedide ise kişiler halktan, sıradan kimselerdir.
 • Klasik trajedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. Komedide bu kurala ilk başlarda uyulmuş daha sonra uyulmamıştır.
 • Klasik trajedide acı veren olaylar sahnede gösterilmez, duyurulur. Klasik komedide ise sahnede gösterilir.
 • Klasik trajedide üslupta soyluluk vardır, dil sanatsal ve seçkin bir dildir. Klasik komedide ise üslupta soyluluk aranmaz.
9. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız. (2x5)


Tuluat
Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme; doğaçlama.
Mimik
Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleriyle yansıtma işi.
Tirat
Oyunda kişilerin birbirlerine söyledikleri uzun sözler
Adaptasyon
Yabancı bir dille yazılmış oyunu yerel koşullara uygun biçimde çevirme, uyarlama
Pandomim
Sözsüz oyun.

10. Bir tiyatro metninden alınan aşağıdaki parçadaki yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (1x10)


 (“)Baykuş(“) aruzla yazılmış üç perdelik manzum bir dram. Darülbedayi’de oynanan dördüncü piyes (.) Yerli olması bakımından bir ilk (.) Oyun (,) Şubat 1917’de Tebebaşı Kışlık Tiyatrosunda yalnızca gazeteciler ve edebiyatçılara oynanmak üzere prova edilir(.) İzleyicilerin hemen hepsi oyunu beğenmiştir, bir kişi hariç (:) Yahya Kemal (.)  Yahya Kemal (,)  oyunun bitip oyuncuların sahneye gelip seyircileri selamlamasından sonra hemen hemen herkesin duyacağı bir şekilde  (“)Berbat bir eser(!)(‘’) diye bağırır(.)Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar