Ali Fuat Başgil, bir ilim adamı olmasına rağmen onun en çok okunan eseri “Gençlerle Baş Başa” isimli kitabı olmuştur. Ya­zar bu eserinde “babacan ve sevecen” bir üslupla gençlere öğütler vermiştir. Bu öğütler daha çok onun ya­şadıkları tecrübelerden oluşmaktadır.

Bu yazımızda Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" kitabıyla ilgili hazırladığımız test sorularını ve cevap anahtarı yer alıyor.

GENÇLERLE BAŞ BAŞA KİTAP TEST SORULARI VE CEVAPLARI


1. Yazara göre başarının ilk büyük düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgüvensizlik
B) Tembellik
C) İradesizlik
D) Kötü arkadaş
E) Amaçsızlık

 ---- yalnız insanı hayvandan değil hem de insanları birbirinden ayıran ve aralarında üstünlük ve aşağılık farkları yaratan tek ruhsal kuvvettir.
2) Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zekâ
B) Bilgi
C) Görgü
D) İrade
E) Gayret

3. Yazarın ilk resmî  görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) MEB Yüksek Öğretim Genel Müdür Yardımcılığı
B) Gazi Eğitim Ensitüsü Medeniyet Tarihi hocası
C) İstanbul Erkek Lisesi müdürü
D) Lahey Devletler Hukuku Akademisi sekreterliği
E) Eminönü Halkevi Yöneticisi

4. Aşağıdakilerden hangisi başarının düşmanlarından biri değildir?
A) Kötü örnekler
B) Kötü hocalar
C) Kötü kitaplar
D) Kötü arkadaşlar
E) Kötü anne-babalar

5. Yazarın Fransa'da öğrenciyken Revel papazı olan Mösyö Girard tarafından mutlaka okumalarını önerdiği kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarının Yolları
B) Ya Bir Yol Bul Ya Bir Yol Aç
C) İrade Terbiyesi
D) Ahlak ve İnsan
E) Çocuk Eğitimi


6. Yazara göre insan mutluluğu nerede aramalıdır?
A)Yaşanılan anda
B) Kendi içinde
C) Aile ortamında
D) Görmeyi bilene her yerde
E) Kitaplarda

7. Başarının düşmanlarına karşı koymada iki güçlü silah aşağıdakilerden hangileridir?
A) Verimli çalışma ve öğrenmeyi öğrenmek
B) Aile ve çevre
C) İradeli olmak ve çalışmak
D) İrade ve ideal
E) Aile ve öğretmenler

8. Aşağıdakilerden hangisi kitabın bölümlerinden biri değildir?
A) Başarılı Olma Yolunun Tehlikeleri ve Düşmanları
B) Başarılı Olmanın Şartları
C) Terbiyenin Ruh ve Karakter Üzerindeki Etkisi
D) Başarılı ve Verimli Çalışma
E) Gençler İçin Ahlak ve İrade Eğitimi

9. Yazar, gençlere öğütler verirken hangi tavrı takınacağını ifade ediyor?
A) Bir hoca
B) Bir uzman psikolog
C) Bir filozof
D) Bir dost
E) Bir sanatçı

10. Yazara göre karaktersiz insanların niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvanî istek ve arzuların egemenliği altında kalmış olmak
B) Tembel olmak
C) Bencil olmak
D) Kötü arkadaşa sahip olmak
E) Tutarsız olmak

11. Ali Fuat Başgil nerelidir?
A) Tokat
B) Ankara
C) Samsun
D) Giresun
E) Erzurum

12. Yazara göre "Kötü huylu bir insan öyle doğar ve öyle ölür. Bu, onun alınyazısıdır." görüşünü savunan hangi anlayışın savunulması mümkün değildir?
A) Determinizm
B) Cebriyecilik
C) Levh-ı Mahfuz
D) Pesimistler
E) Varoluşçular

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

13. Karakter terbiyesinde tarihte ün salmış Atinalılarca gençlerin egitim ve terbiyesinde aşağıdakilerden hangilerim etkilidir?

A) Jimnastik, müzik, dil
B) Gelenek, genetik, ebeveyn
C) Aile, okul, çevre
D) Müzik, jimnastik, kitap
E) Aile, öğretmen, kilise

14. Türk insanı dünyanın en zeki, anlayışlı insanlarından olmasına rağmen Batı milletlerinden daha geri olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zekayı yöntemli ve rasyonel şekilde kullananamak
B) Rehberlik ve mesleki yönlendirmedeki yetersizlik
C) Okullarda güçlü bir irade eğitimi verilmemesi
D) Müzik, dil ve edebiyata gerekli önem verilmemesi
E) Kaynakların israf edilmesi

15- Gençlerimizin bir çoğunun usanıp bezmesinin, cesaretinin kırılıp ruhi perişanlığa düşmesinin ana sebebi yazara göre nedir?
A) Çalışıp öğrenmenin yolunu ve usulünü bilmemek ve manevi destekten mahrum olmak
B) Ruhi terbiye eğitimi almaması
C) Okullarda gerekli rehberlik desteğinin verilmemesi
D) Çalışmayı sevmemeleri ve içten istememeleri
E) İdealsiz olmamaları

CEVAP ANAHTARI
1. B    2. D   3.A   4. E   5.C    6. B   7.C   8. E   9.A   10.A   11.C   12.B   13. A   14. A   15.A 

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar