9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (Klasik-Yepyeni-2019)

Bu yazımızda editörlerimiz tarafından hazırlanan yepyeni ve kaliteli sorulardan oluşan  "9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı ve Cevap Anahtarını" bulabilirsiniz... Sorulr 2019-2020 ders kitaplarına uygun 10 klasik sorudan oluşuyor.


EDEBİYAT FATİHİ 2019-2020 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Hasan hastalandığından beri Pervin’in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım.  Dalar dalmaz kardeşimin hayali gözümün önüne geliyordu. “İftiracı!” diye karşımda ağlıyordu. Hemen Pervin’i uyandırdım.
— Ben Hasan’ın yanına gideceğim, dedim.
— Niçin?
— Babama bir şey söyleyeceğim!
— Ne söyleyeceksin?
— Kaşağıyı benim kırdığımı söyleyeceğim!
— Hangi kaşağıyı?
— Geçen yılki... Hani babam Hasan’ı dövmüştü sonra da darılmıştı ya!
Lafımı tamamlayamadım. Hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin’e olanları anlattım. Babama söylersem belki Hasan da duyacak, beni affedecekti. Pervin:
— Yarın söylersin, dedi.
— Hayır, şimdi gideceğim.
— Şimdi Baban uyuyor. Hasan da uyuyor. Yarın sabahtan söylersin. Kardeşini de öpersin, ağlarsın seni bağışlar.
— Oldu öyleyse.
— Haydi, şimdi uyu!
Sabaha kadar uyuyamadım. Hava aydınlanmaya başlarken Pervin’i uyandırdım. Kalktık.  İçimdeki zehir gibi vicdan azabını boşaltmak istiyor, acele ediyordum. Sofada babamla Dadaruh’u ağlarken bulduk. Ne yazık ki zavallı kardeşim o gece ölmüştü.

SORULAR
1. Bir hikâyeden alınan metni dikkatlice okuyup tablodaki soruları cevaplayınız. 

1. Teması:
Konusu:
Şahıslar:
Zaman ve mekân:
Anlatıcı ve bakış açısı:
2. Parçadan da hareketle olay hikâyesinin özelliklerinden dört tanesini ve edebiyatımızdaki iki olay hikâyesi yazarını yazınız.

3. Yukarıdaki metinden aşağıdaki tabloda istenenleri bulup yazınız. (Her birinden 2 adet)
Tekil İsim
Cins İsim
Soyut İsim
Özel İsim
Çoğul isim


4. Metinden beş tane isim tamlaması bulup türleriyle yazınız.


5. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 
 • Metinler, ……………………….. metinleri ve ……………………… metinler olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınma………………………….tır.
 • …. ………………………..; edebî bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazılır.
 •  İlk örneklerini Rus yazar Anton Çehov’un verdiği hikaye türü ………………………………… hikayesidir.
 •  ………………………….. aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır
 • Hikayelerde toplumsal değil sadece kendini temsil eden kişiye ………………………………………. denir.
 • Bir dilin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollarına ………………….. denir.
 • Şiir, ……………………………………………………………. metinler grubuna girer.
 •  ………………………………… malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidi

www.edebiyatfatihi.net

6. Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.
 • Nesne alabilen fiiller geçişlidir. ………………………………
 • Hemen arabadaki kitapları buraya getir.……………………………………
 • Ne demek istediğimi anladınız mı? ……………………………..
 • Eyvah, cüzdanı evde unuttum ! ……………………………..
 • Hikaye; yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılardır. ……………………
7.Tablodaki iki metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız...


“Çanakkale Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu zaferle ülke düşmandan tamamen temizlenmiştir. Düşman gemilerinin boğazdan geçişleri büyük oranda engellenmiş, karaya çıkanlarla da göğüs göğse bir mücadele örneği ortaya konmuştur. Bu savaş sonucunda tam bir insan kıyımı yaşanmıştır: beş yüz bin ölü…”
Çanakkale Şehitlerine
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
—Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde gösterdiği vahşetle bu, bir Avrupalı   (Mehmet Akif ERSOY)


1.       METİN
2.       METİN
Konusu:Yazılış Amacı


Dilin İşlevi:


Metin türü:


Biçim:


www.edebiyatfatihi.net
8. Aşağıdaki metni okuyarak tablodaki soruları cevaplayınız.

A) “Yavaş yavaş merdivenleri indi. Orta kata gelince müdürün odası gözüne ilişti. Şakir Bey’i bir kere görmek fena olmaz diye düşündü. Kocası hakkında ondan malûmat alabilirdi, hademe ile içeriye haber gönderdi.”
Anlatım türleri ve teknikleri:

B) Sadrazam bu adamı tanımıyordu. Sordu:
 - Burada mı oturuyor?
- Evet.
- Ne iş yapıyor?
- Biraz zengindir. Vaktini okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle ahbaplık etmez. Büyük mevkiler istemez.
Anlatım türleri ve teknikleri:


9. Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinin (uzun çizgi, virgül, nokta, tırnak işareti, ünlem) kullanım amaçlarını yazınız.
— Ben kırmadım.
Babam hiddetlendi, üzerine yürüdü ve “Utanmaz yalancı!” diyerek kardeşimin yüzüne kuvvetli bir tokat indirdi.

“Tokat ili, Türkiyenin Karadeniz bölgesinde yeralan illerinden biridir. Kuzey’de Samsun, kuzey doğuda Ordu, doğu ve güneyde Sivas, güneybatıda Yozgat ve batıda Amasya illeriyle komşudur. Tokat ta yemek kültürü önemlidir. Farklı halaylarıylada öne çıkan bir şehirdir. Günümüzde yeni bir teknoloji ve şehir kültürünün hızla gelişmiş olduğu çağımızda, ilimiz de hâlâ orta asya kültürünün gelenek ve göreneklerinin bozulmadan devamediyor olmasıda Tokat için önemli bir olgudur.”

10. Verilen parçada yazım hatası yapılan kelimelerin ya altını çiziniz ya da aşağıya doğru yazılışlarını yazınız.(10 PUAN)

Not: Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır. Süre bir ders saatidir. Başarı hakkınız olsun… www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar