9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (Eylül-2019)
Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uygun olarak hazırladığımız 10 klasik sorudan oluşan 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Sorular 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına yer alan giriş, hikaye, şiir, masal-fabl, roman, tiyatro günlük-blog, mektup, biyografi,-otobiyografi üniteleriyle bu ünitelerde yer alan isim, isim tamlaması, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve noktalama işaretleri ve yazım kuralları konularını kapsıyor.UYARI: Tüm hakkı edebiyatfatihi.net ve Youtube/Edebiyat Fatihi kanalına ait bu sorular Youtube, forum, web sitesi vb. hiçbir yerde yayınlanamaz...


EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
SORUMLULUK SORULARI

SORULAR 

Kız “Hişt!” diye seslenince soluğu kesildi delikanlının, kız geldi onun yanına oturdu. Ayaklarını Sakarya’nın durgun, ılık suyuna sarkıttı. Delikanlı çok şaşırmıştı. Çekine çekine başını kaldırıp kıza baktı. Yakıcı güneşin vurduğu güzel bir yüz ile kömür gibi kapkara iki göz gördü. Kız, elinde “çepiska” denilen sıcak mısır ekmeği tutuyordu. Ekmeğin bir parçasını içten içe heyecanlanarak delikanlıya uzattı.

1) Bir hikâyeden alınan yukarıdaki parçayı dikkatlice okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x2=10 Puan)

a) Kişiler:
b) Mekân:
c) Zaman:
d) Bakış Açısı:
e) Anlatım Türleri:

Bu soruların ayrıntılı çözümünü uzman öğretmenimizin anlatımıyla aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

2) Yukarıdaki parçadan da hareketle hikâye ve romanı oluşturan yapı unsurlarının adlarını yazınız. (10 Puan)

3) Yukarıdaki parçadan aşağıda istenilen sözcük türlerinden bulup birer tane yazınız. (5x2=10 Puan)
a) Sıfat:
b) Zamir:
c) Zarf:
d) Fiil:
e) Edat:

4) Modern tiyatro türlerinden komedinin beş özelliğini maddeler halinde yazınız. (5x2=10 Puan)

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın,
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın,
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı;
Beni bensiz bıraktın; beni sensiz bıraktın.

5) Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız. (5x2=10 Puan)
a) Teması:
b) Ölçüsü:
c) Kafiyeleri:
d) Redifleri:
e) Konusuna Göre Türü:

6) Roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x2=10 Puan) 

a) İlk yerli roman:
b) İlk edebi roman:
c) İlk realist roman:
d) İlk psikolojik roman:
e) Dünya edebiyatındaki ilk modern roman:

7) Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz... (5x2=10 Puan)
(Mimik, muhavere, rejisör, perde, kulis, sahne, suflör, tirat, replik, tuluat)
a) Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. (.................................)
b) Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (.................................)
c) Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından, kapanmasına kadar geçen bölüm. (……………)
d) Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması. (………………….)
e) Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.
(.................................)

8) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (5x2=10 Puan)
a) Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına …………………… denir.
b) …….………….. ………………. sanatı, sözler ve bedensel hareketlerle bir olayı canlandırma sanatıdır.
c) Bireyin iç dünyasını, psikolojisini konu alan bu eserlerde …………………………… biliminden yararlanılır.
d) Herhangi bir sanat, bilim ya da meslek dalında tanınmış kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılara ………………………….. denir.
e) Adanalı’yla Urfalı’nın bazı kelimeleri farklı söylemesine ……………….. denir.

9) Aşağıdaki metinde geçen yazım yanlışlarını bulup bunların doğrusunu yazınız. (5x2=10 Puan)

Yazmak bir tutku mu? Diye soruyorlar bana. Bu denizin içinde yıllarca kalmış bir canlıya suyu his edip etmediğini sormaya benziyor. O kadar uzun zamandır yazıyorumki…
Bunun bir tutkumu yoksa alışkanlık mı olduğunu hatırlamıyorum bile. Ne var ki yazmanın
temel de bir tutku olduğunu rahatlıkla söyleye bilirim.

10) Aşağıdaki parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (5x2=10 Puan)

Şiirlerinde belli temaları çok işliyor ( ) Örneğin şunları ( ) ölüm, yalnızlık, buhran, geçmişe özlem ( ) Ben en çok yalnızlık temalı şiirlerini beğeniyorum ( ) Ah, hepsi öyle içli ki ( )

NOT: Süre bir ders saatidir, her sorunun doğru cevabı 10 puandır.

UYARI: Bu yazılı sorularını ve cevap anahtarını aynen veya değiştirerek Youtube, forum, web sitesi vb. hiçbir yerde yayınlayamazsınız…

Güncel ve Kaliteli 

CEVAP ANAHTARI
Kız “Hişt!” diye seslenince soluğu kesildi delikanlının, kız geldi onun yanına oturdu. Ayaklarını Sakarya’nın durgun, ılık suyuna sarkıttı. Delikanlı çok şaşırmıştı. Çekine çekine başını kaldırıp kıza baktı. Yakıcı güneşin vurduğu güzel bir yüz ile kömür gibi kapkara iki göz gördü. Kız, elinde “çepiska” denilen sıcak mısır ekmeği tutuyordu. Ekmeğin bir parçasını içten içe heyecanlanarak delikanlıya uzattı.

1) Bir hikâyeden alınan yukarıdaki parçayı dikkatlice okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x2=10 Puan)


Cevap:
a) Kişiler: Delikanlı, kız (2 puan)
b) Mekân: Sakarya Irmağı’nın kenarı (2 puan)
c) Zaman: Yaz mevsimi (2 puan)
d) Bakış Açısı: İlahi bakış açısı (2 puan)
e) Anlatım Türleri: Öyküleyici ve betimleyici anlatım (2 puan)


2) Yukarıdaki parçadan da hareketle hikâye ve romanı oluşturan yapı unsurlarının adlarını yazınız. (10 Puan)

Cevap: Olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman (2+2+3+3 Puan)

3) Yukarıdaki parçadan aşağıda istenilen sözcük türlerinden bulup birer tane yazınız. (10 puan)

a) Sıfat: durgun, ılık, iki…
b) Zamir: onun
c) Zarf: çok, çekine çekine…
d) Fiil: oturdu, baktı…
e) Edat: gibi

4) Modern tiyatro türlerinden komedinin beş özelliğini maddeler halinde yazınız. (5x2=10 Puan
1. Konular günlük yaşamdan alınır.
2. Kişiler çoğunlukla halk kesimindendir.
3. Acı veren olaylar (vurmak, yaralamak vb. ) seyircinin gözü önünde gerçekleştirilebilir.
4. Üslûpta soyluluk aranmaz; her türlü kaba sözlere şakalara yer verilir.
5. Nazımla yazılır. (17. yüzyıl klasik edebiyatında nesirle yazılmış komediler de vardır.)


Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın,
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın,
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı;
Beni bensiz bıraktın; beni sensiz bıraktın. 

5) Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız. (5x2=10 Puan)
a) Teması: Ayrılık acısı
b) Ölçüsü: 14’lü hece ölçüsü
c) Kafiyeleri: “en” tam kafiye
d) Redifleri: “-siz bıraktın” redif
e) Konusuna Göre Türü: Lirik şiir

6) Roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x2=10 Puan)

a) İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
b) İlk edebi roman: İntibah
c
) İlk realist roman: Araba Sevdası
d) İlk psikolojik roman: Eylül
e) Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Don Kişot

7) Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz... (5x2=10 Puan)(Mimik, muhavere, rejisör, perde, kulis, sahne, suflör, tirat, replik, tuluat)

a) Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. (kulis)
b) Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (tirat)
c) Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından, kapanmasına kadar geçen bölüm. (perde)
d) Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması. (mimik)
e) Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.
(suflör)

8) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (5x2=10 Puan)
a) Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına edebiyat denir.
b) Tiyatro sanatı, sözler ve bedensel hareketlerle bir olayı canlandırma sanatıdır.
c) Bireyin iç dünyasını, psikolojisini konu alan eserlerde psikoloji biliminden yararlanılır.
d) Herhangi bir sanat, bilim ya da meslek dalında tanınmış kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılara biyografi denir.
e) Adanalı’yla Urfalı’nın bazı kelimeleri farklı söylemesine ağız denir.

9) Aşağıdaki metinde geçen yazım yanlışlarını bulup bunların doğrusunu yazınız. (5x2=10 Puan)
“Yazmak bir tutku mu?” diye soruyorlar bana. Bu denizin içinde yıllarca kalmış bir canlıya suyu hissedip etmediğini sormaya benziyor. O kadar uzun zamandır yazıyorum ki
Bunun bir tutku mu yoksa alışkanlık mı olduğunu hatırlamıyorum bile. Ne var ki yazmanın
temelde bir tutku olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

10) Aşağıdaki parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (5x2=10 Puan)

Şiirlerinde belli temaları çok işliyor (.) Örneğin şunları (:) ölüm, yalnızlık, buhran, geçmişe özlem (…) Ben en çok yalnızlık temalı şiirlerini beğeniyorum (.) Ah, hepsi öyle içli ki (!)

Yazıya Tepkini Göster!

4 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. PDF olarak indirmek için verdiğiniz bağlantı adresine giriş yaptığımda indirebilmek için herhangi bir seçenek bulunmuyor.

    YanıtlayınSil
  2. Merhabalar, dosya Google Drive'a yüklü, bu yüzden gmail hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor... Ya da buraya tıklayarak indirmeye çalışın

    YanıtlayınSil
  3. bu senede çıkarmı yazarsanız sevinirim

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar