Bu yazımızda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz.... Yeni müfredata uygun hazırladığımız bu sorular giriş ünitesi, hikaye, şiir, roman, tiyatro, makale, sohbet-fıkra, röportaj-mülakat üniteleriyle bu ünitelerde yer alan noktalama işaretleri, cümlenin ögeleri ve anlatım bozukluklarını kapsayan 10 klasik sorudan oluşuyor.

UYARI: Bu sorular ve cevap anahtarının tüm hakkı Youtube/edebiyatfatihi kanalı, edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Hiçbir şekilde Youtube kanalı, forum, web sitesi vb. yerde yayınlanamaz.11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2019 EYLÜL DÖNEMİ SORUMLULUK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

HÜRRİYET KASİDESİ’NDEN
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet’ten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Ne efsunkâr imişsin âh ey didarı hürriyet
Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten


Günümüz Türkçesiyle

Çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.
Hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert, yiğit olan bir insan canı için gayret meydanından kaçar mı?
Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin. Esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk.
SORULAR 

1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.
a) Nazım birimi:
b) İlk beyitin kafiye ve redifi:
c) Ölçüsü:
d) Teması:
e) Nazım biçimi:

2. Şiirden de hareketle Tanzimat 1. Dönem şiirinin beş özelliğini yazınız.
3. Toplumcu-gerçekçi romanların genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.
4. Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında işlenen konulardan beş tanesini yazınız.
5. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz...
(Epizot, muhavere, rejisör, senaryo, kulis, sahne, suflör, tirat, replik, tuluat)
a) Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. (.................................)
b) Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (.................................)
c) Tiyatroda yazılı metin. (.................................)
d) Bugünkü perde karşılığı. (.................................)
e) Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.
(.................................)

6. Aşağıda verilen eserlerin türünü ve ait oldukları sanatçıları tablodaki boşluklara yazınız.
ESER
ESERİN TÜRÜ
ESERİN YAZARI
Kendi Gökkubemiz
Tutunamayanlar
Letâif-i Rivâyât
İnce Memed
Fermanlı Deli Hazretleri7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 

a) Bir edebi eserin ya da sanat eserinin iyi ve kötü, başarılı ve zayıf yanlarının belli yöntemlerle incelenip ortaya koyulduğu yazılara ...................... denir.
b) Realizm akımı romantizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
c) Sadri Ertem, Samim Kocagöz ve Sabahattin Ali ................. anlayışını benimseyen eserler verdi.
d) Tanzimat Dönemi’nin en gür sesli sanatçısı .....................vatan şairi olarak bilinir.
e) Edebiyatımızda ilk yerli tiyatro olan Şair Evlenmesi'ni ..................... yazmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu yazınız. 

a) Yıllardan beri bu evde bir başına yapayalnız oturuyor.
b) Sinemayı hiç; tiyatroyu ise çok severdi.

9. “Eski şarkılar bana mutlu günlerimizi hatırlatır her dinleyişimde.” cümlesini ögelerine ayırınız. 

10. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta ( ) Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da (
CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.
a) Nazım birimi: Beyit
b) İlk beyitin kafiye ve redifi: “ten” redif; “met” zengin kafiye
c) Ölçüsü: Aruz ölçüsü
d) Teması: Hürriyet aşkı
e) Nazım biçimi: Kaside

2. Şiirden de hareketle Tanzimat 1. Dönem şiirinin beş özelliğini yazınız.
 • Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlar, ama içerikte değişiklik yapmışlardır.
 • Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
 • Sanat toplum içindir anlayışıyla eser vermişlerdir.
 •  Romantizm akımının etkisindedir.
3. Toplumcu-gerçekçi romanların genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.
 • Toplumcu gerçekçi romanlar, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşır.
 • Konuşma diliyle yazılmış, kahramanlar bölgesel ağızlarına göre konuşturulmuştur.
 • Realizmden ve natüralizmden etkilenilmiştir.
 • Eserlerde, Anadolu coğrafyası ve insanı konu edinilir, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler üzerinde durulur.
 • Eserler, okur yazarlığı olan halkın kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir dil ve anlatım özelliğine sahiptir.
4. Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında işlenen konulardan beş tanesini yazınız.
 • Yurt sorunları
 • Kadının toplum yaşamındaki yeri
 • Köy, töre, kuşak çatışması
 • Batılılaşma
 • Atatürk’ün fikirleri
 • Türk tarihi, Türk milliyetçiliği
 • Değişen değer yargıları

5. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz...
(Epizot, muhavere, rejisör, senaryo, kulis, sahne, suflör, tirat, replik, tuluat)
a) Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. (kulis)
b) Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (tirat)
c) Tiyatroda yazılı metin. (senaryo)
d) Bugünkü perde karşılığı. (epizot)
e) Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.
(suflör)


6. Aşağıda verilen eserlerin türünü ve ait oldukları sanatçıları tablodaki boşluklara yazınız.

ESER
ESERİN TÜRÜ
ESERİN YAZARI
Kendi Gökkubemiz
Şiir
Yahya Kemal Beyatlı
Tutunamayanlar
Roman
Oğuz Atay
Letâif-i Rivâyât
hikaye
Ahmet Mithat Efendi
İnce Memed
Roman
Yaşar Kemal
Fermanlı Deli Hazretleri
Tiyatro
Musahipzade Celal

7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 

a) Bir edebi eserin ya da sanat eserinin iyi ve kötü, başarılı ve zayıf yanlarının belli yöntemlerle incelenip ortaya koyulduğu yazılara eleştiri(tenkit) denir.
b) Realizm akımı romantizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
c) Sadri Ertem, Samim Kocagöz ve Sabahattin Ali toplumcu-gerçekçi anlayışını benimseyen eserler verdi.
d) Tanzimat Dönemi’nin en gür sesli sanatçısı Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir.
e) Edebiyatımızda ilk yerli tiyatro olan Şair Evlenmesi'ni Şinasi yazmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu yazınız.

a) Yıllardan beri bu evde yapayalnız oturuyor. (Gereksiz sözcük kullanımı)
b) Sinemayı hiç (sevmezdi) tiyatroyu ise çok severdi. (yüklem eksikliği)

9. “Eski şarkılar   bana    mutlu günlerimizi  hatırlatır her  dinleyişimde.” cümlesini ögelerine ayırınız.
         ÖZNE         D.T            B’Lİ N.             Y.             ZARF T.


10. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Bu eserle ilgili çok şey duymuştum (:) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu (,) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini (…) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta (.) Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da (?)Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar