Bu yazımızda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını ve cevap anahtarının 2. örneğini bulabilirsiniz.... Yeni müfredata uygun hazırladığımız bu sorular giriş ünitesi, hikaye, şiir, roman, tiyatro, makale, sohbet-fıkra, röportaj-mülakat üniteleriyle bu ünitelerde yer alan yazım kuralları, cümlenin ögeleri ve anlatım bozukluklarını kapsayan 10 klasik sorudan oluşuyor.

UYARI: Bu sorular ve cevap anahtarının tüm hakkı Youtube/edebiyatfatihi kanalı, edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Hiçbir şekilde Youtube kanalı, forum, web sitesi vb. yerde yayınlanamaz.

Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF. şeklinde indirebilirsiniz...

EDEBİYAT FATİHİ  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI

SORULAR

1. Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.


2. 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun özelliklerinden beş tanesini yazınız.


3. Modernizmi esas alan roman ve toplumcu-gerçekçi romanların özelliklerini ve temsilcilerini yazınız. (2+2+2+2+2 Puan)

Modernizmi Esas Alan Roman Özellikleri
Toplumcu-gerçekçi roman Özellikleri
Temsilcileri:
Temsilcileri:


4. Makale ve fıkra yazıları arasındaki farklardan beş tanesini yazınız. 


5. Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin yazarını yazınız. 

ESER
YAZARI
Küçük Şeyler
Safahat
Buzlar Çözülmeden
Notre Dame’ın Kamburu
Piyale
www.edebiyatfatihi.net 

6. Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği hakkında beş bilgi yazınız.


7.Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a) …………………… Oğuz Atay’ın yaşadığı toplumla uyuşamayan, onun yapay dünyasıyla çelişen ve bu yüzden hayata tutunamayan insanları anlattığı romanıdır.
b) Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan …………………………… dergisiyle başlamıştır.
c) Fıkra yazıları gazetelerin belli köşelerinde yayımlandığı için bu yazılara ……………………. da denir.
d) ……………. tekniğinde yazar, karakterin düşüncelerini olduğu gibi ifade etmeye çalışır.
e) …………………… epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını düzeltiniz. 

a) Alkol tüketen insanların ölüm şansı daha yüksek.
b) Kardeşimin karnı çok ağrıyor, ağrıdan duramıyordu.

9. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. 

1349’da Cenevizli’ler tarafından yapılan, sonraki yıllardada bir çok kez onarılan Galata kulesi, İstanbul’da ki görülmiye değer yerlerden biridir. Üsküdar’ın Doğancılar Semti’ndeki bu yapı 17. yy.de Hezarfen Ahmet çelebinin takma kanatlarla uçmasından sonrada pek çok uçma denemesine tanıkolmuştur.

10. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.
"On bir yaşındayken babam beni önceleri üç sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine götürürdü."


Not: Süre 40 dakikadır, her sorunun doğru cevabı 10 puandır.

Başarı hakkınız olsun… www.edebiyatfatihi.netCEVAP ANAHTARI

1. Servetifünun Şiirinin Özellikleri (2+2+2+2+2 Puan)
 • Sanat sanat içindir anlayışına uygun bireysel şiirler yazılmıştır.
 • Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
 • Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi vardır.
 • Anlam bir mısrada değil diğer mısrada tamamlanmış, şiirin bütünlüğüne önem verilmiştir.
 • Şiirin konusu genişletilmiştir.
2. 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun özellikleri (2+2+2+2+2 Puan)
 • 1923-1950 yılları arasında tiyatro, daha çok, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
 • Devlet konservatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile tiyatro güçlenmiştir.
 • Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yazarları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelmiş, bu yolla ulusal bilinci pekiştirmek istemişlerdir.
 • Kurtuluş Savaşı yılları, Atatürk'ün fikirleri, Cumhuriyet kazanımları, mitoloji, efsaneler ve masalları, Türk tarihi, Türk milliyetçiliği, Batılılaşma, toplumsal değerlerdeki değişimler vb. sıkça işlenen temalardır.
 •  Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
3. (3+1+1+3+1+1)=10 puan

Modernizmi Esas Alan Roman Özellikleri
Toplumcu-gerçekçi roman Özellikleri
Yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı gibi konular işlenir.
Anadolu coğrafyası ve insanı konu edilir, büyük şehirlere göçün or­taya çıkardığı problemler üzerinde durulur.
Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara gidilir.
Halkı aydınlatmak düşüncesi ile bazı yazarlar, bazı bölgeleri özellikle konu olarak seçerler.
Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanarak şiirsel bir dil kullanır.
Konuşma diliyle yazılmış, kahramanlar bölgesel ağızlarına göre konuşturulmuşlardır.
Temsilcileri ( 2 yazar)
Temsilcileri ( 2 yazar)
Oğuz Atay, Yusuf Atılgan
Orhan Kemal, Yaşar Kemal

4. Makale-fıkra farkları (2+2+2+2+2 Puan) 
 • Makale yazarının, okuyucusunu yazdıklarına inandırma zorunluluğu vardır. Fıkra yazarının böyle bir zorunluluğu yoktur.
 • Makale yazarı doğruyu, fıkra yazarı kendi doğrusunu anlatır.
 • Makalenin anlatımı, fıkraya göre daha ağırbaşlı ve ciddidir.
 • Makale yazarı, geniş kitleleri ilgilendiren konu ve düşünceleri ele alır. Fıkra yazarı ise, en basit bir günlük olayı veya kişisel konuyu işleyebilir. 
 •  Makale fıkraya göre daha uzun bir yazı türüdür.
www.edebiyatfatihi.net 

5. Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin yazarını yazınız. (2+2+2+2+2 Puan)
ESER
YAZARI
Küçük Şeyler
Sami Paşazade Sezai
Safahat
Mehmet Akif Ersoy
Buzlar Çözülmeden
Cevat Fehmi Başkut
Notre Dame’ın Kamburu
Victor Hugo
Piyale
Ahmet Haşim

6. Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği hakkında beş bilgi (2+2+2+2+2 Puan)
 • Öğretici yanı ağır basan, din, ahlâk, vatan konularının işlendiği şiirlerinde konuşma dilini başarıyla kullanmıştır.
 • Bütün şiirlerinin toplumcu bir sanat anlayışıyla yazması
 • Aruzu konuşma diline büyük bir başarıyla uygulayan şair, nazmı nesre yaklaştırmıştır
 • Şiirlerinin çoğu manzum hikaye şeklindedir.
 • Realist bir şairdir.
 • Tüm şiirlerini Safahat adlı kitapta toplamıştır. 
7. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (2+2+2+2+2 Puan)
a) Tutunamayanlar Oğuz Atay’ın yaşadığı toplumla uyuşamayan, onun yapay dünyasıyla çelişen ve bu yüzden hayata tutunamayan insanları anlattığı romanıdır.
b) Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır.
c) Fıkra yazıları gazetelerin belli köşelerinde yayımlandığı için bu yazılara köşe yazısı da denir.
d) Bilinç akışı tekniğinde yazar, karakterin düşüncelerini olduğu gibi ifade etmeye çalışır.
e) Haldun Taner; epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını düzeltiniz. (5+5 Puan)
a) Alkol tüketen insanların ölüm şansı daha yüksek.
Alkol tüketen insanların ölüm ihtimali daha yüksek.

b) Kardeşimin karnı çok ağrıyor, ağrıdan duramıyordu.
Kardeşimin karnı çok ağrıyor, (kardeşim) ağrıdan duramıyordu.

9. Parçada geçen yazım yanlışları ( her biri 1 puandır)
•Cenevizliler (1 puan) • yıllarda da (1 puan) • birçok (1 puan) • Galata Kulesi (1 puan) • İstanbul’daki (1 puan) • görülmeye (1 puan) • 17. yy.da (1 puan) • Hezarfen Ahmet Çelebi’nin • sonra da (1 puan) • tanık olmuştur (1 puan)

 
 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar