10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (20 Test-2019) PDF
Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 2. yazılısı sorularını, cevap anahtarını ve çözüm videosunu bulabilirsiniz... Yazılı sorusu II. dönem üniteleri olan roman, tiyatro, anı, haber metni ve gezi yazısıyla ilgili hazırladığımız yepyeni ve özgün 20 test sorusunu içeriyor.

UYARI: Bu yazılı sorularını ve cevap anahtarını web sitesi, forum, Youtube vb. hiçbir yerde yayınlanmanıza iznimiz yoktur.
➜Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki linke tıklayarak PDF. şeklinde indirebilirsiniz...
EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI-2019


Bir edebiyat öğrencisi fakülte hayatı boyunca hatıra türündeki Tabsıra, Saray ve Ötesi, Ateş ve Güneş, Bizim Yokuş adlı eserleri mutlaka okumalıdır.
1. Paragrafta eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Akif Paşa
C) Falih Rıfkı Atay
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

⏩Bu soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...
Batı’da ilk örnekleri 15. yüzyılda verilen bu tür Türk yazınına Tanzimat’la girmiştir. Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı geniş kapsamlı yazılardır. Olaylar ayrıntılı ele alınır. Kişiler fiziksel ve ruhsal betimlenirken çevre betimlemelerine de yer verilir.
2. Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Öykü
B) Anı
C) Gezi Yazısı
D) Roman
E) Haber Metni

3. Müştak Bey, Kumru Hanım, Ebu’l Laklaka adlı kahramanların ait olduğu yapıtın adı ve türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vatan Yahut Silistre-Tiyatro
B) Zavallı Çocuk-Tiyatro
C) Şair Evlenmesi-Tiyatro
D) Orta oyunu-Geleneksel Tiyatro
E) Köy Seyirlik Oyunları-Geleneksel Tiyatro

4. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünde değildir? 
A) Hac Yolunda
B) Zoraki Diplomat
C) Bizim Akdeniz
D) Anadolu Notları
E) Avrupa Mektupları


Divan edebiyatında gezilen, görülen yerlerin anlatıldığı mensur eserlere "seyahatname" denir. Bu türün en güzel örnekleri 16. yüzyılda Seydi Ali Reis'in …………… adlı eseriyle, 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin ……………adlı eseridir.
5. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? 
A) Keşfü'z Zünûn - Cihannümâ
B) Miratü'l Memâlik - Seyahatname
C) Tabsıra- Fezail-i Mekke
D) Cihannümâ - Seyahatname
E) Gülistan - Keşfü'z Zünûn

6. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın haber değeri taşıması için gerekli olan unsurlardan biri değildir? 
A) Güncellik
B) Gerçeklik
C) İlginçlik
D) Önemlilik
E) Ufuk açıcılık

I- Halk hikâyesi
II- Doğal destan
III-Mesnevi
IV-Manzum hikâye
V- Gezi yazısı
7. Yukarıda numaralanmış türlerden hangileri, sözlü gelenek içinde oluşturulmaları ve anonim olmaları yönüyle ötekilerden farklıdır? 
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve V
E) III ve V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
B) Şair Evlenmesi yazıldığı dönem sahnelendiğinde geniş yankılar uyandırmıştır.
C) Şinasi "Şair Evlenmesi" adlı eseriyle edebiyatımızda modern tiyatro türünün ilk örneğini vermiştir.
D) Sahnelenen ilk yerli tiyatromuz Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.
E) Tanzimat’ın ilk devrine mensup olan yazarlar tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüşlerdir.


9. Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Çelebi
B) Şeyh Galip
C) Kâtip Çelebi
D) Şeyh Küşterî
E) Zuhuri

10. Aşağıdakilerden hangisi anı ile gezi yazısının ortak yönlerinden biri değildir? 
A) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nden önce görülür.
B) Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır.
C) Çevreye ait bilgiler ayrıntılı şekilde betimlenir.
D) Kişisel hayatı konu alan öğretici metin türleridir.
E) Gözlem ve izlenimlerden yararlanılır.

11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, yay ayraç içinde verilen habercilik terimiyle uyuşmamaktadır?
A) Yan sütunlara taşan yazı, başlık ya da resim. (Dekroşe)
B) Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. (Ajans)
C) Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini yazdığı gazete yazılarıdır. (Köşe yazısı)
D) Başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayımlanması. (İktibas)
E) Haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı. (Sürmanşet)

12. Aşağıdakilerden hangisi Meddah’ın çeşitli tipleri taklit ederken kullandığı araçlardır? 
A) Pusat-Makreme
B) Pastav-Yeni dünya
C) Makreme-Değnek
D) Değnek-Pastav
E) Nareke-Makreme

13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi romanının özelliklerinden değildir?
A) Bireyi eğitme, toplumu düzeltme amacı güdülmüştür.
B) Anadolu insanının sorunlarına sıkça yer verilmiştir.
C) Kişiler tek yönlü ele alınmıştır.
D) İlk görüşte aşk, abartılı konular, olağan dışı rastlantılara yer verilmiştir.
E) Yeni bir tür olduğu için teknik bakımından kusurlu eserlerdir.

14. Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu ile Karagöz’ün ortak özelliklerinden biri değildir? 
A) Doğaçlama oynanması
B) Oyunların gücünü taklit, mimik, doğaçlama ve söz sanatlarından alması
C) Konularının ve “tip”lerinin birbirine benzemesi
D) Ciddi ve ağırbaşlı bir hava içinde geçmesi
E) Her iki oyunun da “mukaddime”, “muhavere”, “fasıl” ve “bitiş” bölümlerinin olması


15. Bir yazar şöyle diyor: “Sözcüklerin dediğini anlıyorum, bütün özelliklerini biliyorum, hepsinin tadına varıyorum ama onları yan yana getirirken yeni çağrışımlar yaratamıyorum.”
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (2005-ÖSS) 
A) Çok kullanılan sözcükleri yeğlememek
B) Birbirinden kolayca ayıramamak
C) Yerleşik kullanımların dışına çıkamamak
D) Aralarında anlam ilişkisi kuramamak
E) Yapıtın içeriğine göre biçimlendirememek


I. Kitaplarının yakıldığı bu dönemde tüm bu olanlara rağmen yazmayı asla bırakmaz.
II. Eserleriyle II. Dünya Savaşı’nın içinde bir dünya yazarı olmuştur.
III. Toplum baskısına maruz kaldı ancak onları da karşısına aldı.
IV. O, kitapları ile tüm okurlarının kendini bulmasına yardım etmiş bir yazardır.
V. Kısa hikâyeleriyle okuru derinden etkiledi, dünyaca tanındı.
16. Numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. olumsuz, birleşik bir cümledir.
B) II. basit, fiil cümlesidir.
C) III. bağlı, olumlu cümlesidir.
D) IV. birleşik, fiil cümlesidir.
E) V. sıralı, olumlu bir cümledir.


17. Kürkçü dükkânıdır tilkinin dönüp geleceği yer.
Bu cümlenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kurallı, olumlu, isim, sıralı
B) Devrik, olumlu, fiil, birleşik
C) Devrik, olumlu, isim, birleşik
D) Kurallı, olumlu, fiil, basit
E) Kurallı, olumsuz, isim, sıralı

Okul kütüphanemizde her türden kitap vardır ( ) roman ( ) öykü ( ) şiir ( ) Acaba bugün şiir mi okusam ( ) öykü mü ( )
18. Parçada ayraçla gösterilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 
A) (;) (,) (,) (.) (,) (?)
B) (;) (,) (,) (;) (?) (?)
C) (:) (,) (,) (;) (,) (?)
D) (:) (,) (,) (…) (,) (?)
E) (:) (,) (,) (;) (?) (?)

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Bu sıcakta denizde olmayı kim istemez ki!
B) Elektrik hatlarındaki arıza henüz giderilemedi.
C) Bu soğuk havada dışarı çıkılır mı hiç?
D) Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur.
E) İçindeki hasret bir türlü dinmiyor.

20. “Aşk, bazen gitmekle kalmak arasında verdiğin en büyük savaştır.” cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Kurallı cümledir.
B) Fiil cümlesidir.
C) Fiilimsi bulunan cümledir.
D) Olumlu cümledir.
E) Birleşik cümledir.

CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E
D
C
B
B
E
A
B
D
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
C
B
D
C
D
C
D
A
B

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar