Bu yazımızda 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun genel özelliklerini, işlenilen tema ve konuları, önemli tiyatro yazarlarını ve eserlerini bulabilirsiniz...


CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE TİYATRO (1923-1950)
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde tiyatroda görülen gelişme; Cumhuriyet Dönemi’nde devlet konservatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile güçlenerek devam etmiştir.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda  Batı tiyatrosu örnek alınarak trajedi, komedi ve dram türlerinde eserler yazılmış; müzikli, danslı; benzetmeci, göstermeci, epik tiyatro örnekleri verilmiştir. Çağdaş tiyatro anlayışı, modern tiyatro salonları, yeni eserler (çeviri, uyarlama, telif), profesyonel oyuncu, yönetmen, sahne tekniği, makyaj, kostüm vb. ile tiyatro artık kurumsallaşmıştır. 
 • Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
 • 1923-1950 yılları arasında tiyatro, daha çok, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır. 
 • Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yazarları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelmiş, bu yolla ulusal bilinci pekiştirmek istemişlerdir. 
 • Özellikle 1930'lu yıllarda Atatürk'ün belirlediği amaç doğrultusunda konusunu Türk tarih ve uygarlıklarından, destan ve efsanelerden, Cumhuriyet kazanımlarından, devrimlerinden alan birçok oyun yazılmıştır. Bu yıllarda Yaşar Nabi'nin Mete; Behçet Kemal'in Çoban ve Atilla; Necip Fazıl'ın Sabır Taşı adlı oyunları Türk'lerin erdemleri ve uygarlığını yansıtmak amacını taşırlar.
 • 1940'lı yıllarda değer yargılarının değiişmesi ve ekonomik koşulların aile üzerinde etkisi durulmu, ayrıca bu yıllarda geleneksel Türk tiyatrosunun izleri görülmüştür.
 • 1950'li yıllarda  tiyatromuzda hem nicelik hem nitelik bakımından büyük bir gelişme görülür.  Devlet ve şehir tiyatrolarının, özel tiyatroların, oyun yazarlarının ve tiyatro türündeki eserlerin sayısında da ciddi bir artış görülür. Bu dönemde yerli oyunlar Devlet Tiyatrolarında sahnelenerek seyirciyle buluşur.
 • Konular ve Temalar:  Anadolu’ya yönelimin yoğunlaştığı bu dönem tiyatrosunda Kurtuluş Savaşı yılları, Atatürk'ün fikirleri, Cumhuriyet düzeninin olumlu yönleri, mitoloji, efsaneler ve masalları, Türk tarihi, Türk milliyetçiliği, Batılılaşma, toplumsal değerlerdeki değişimler,  eski ve yeni yaşam biçimlerinin çatışması vb. sıkça işlenen temalardır.

Bu dönemin önemli tiyatro yazarları: Bu dönemde yazılan tiyatro türündeki önemli eserler ve yazarları şunlardır: 
 • Musahipzade Celal➠Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Kafes Arkasında, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü, Gül ve Gönül
 • İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci➠Hisse-i Şayia
 • İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu➠İnanmak
 • Reşat Nuri Güntekin➠Taş Parçası
 • Nahid Sırrı Örik➠Sönmeyen Ateş
 • Halit Fahri Ozansoy➠Sönen Kandiller, Nedim, On Yılın Destanı
 • Faruk Nafiz Çamlıbel➠Akın, Canavar
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar➠Kadın Erkekleşince
 • Münir Hayri Egeli➠Bayönder
 • Yaşar Nabi Nayır➠İnkılâp Çocukları  
 • Cevdet Kudret➠Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde Rüya 

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar