10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, Test, 2019, İndir


Bu yazımızda 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2. dönem 1.yazılısı soruları ve cevap anahtarını bulabilirsiniz...  Editörlerimiz tarafından bu özgün test sınavı 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatına ve yıllık planına uygun olarak hazırlanmıştır. Faydalı olmasını dileriz... edebiyatfatihi.net

➠Dilerseniz soruları ve cevap anahtarını yazı altındaki indirme bağlantısına tıklayarak direkt indirebilirsiniz... 
(Bu yazılı soruları edebiyatfatihi.net sitesine ait olup kısmen de olsa hiçbir surette yayınlanamaz.)

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 


--YEPYENİ SORULAR--

1) Aşağıdakilerden hangisi roman-efsane-destan türlerinin ortak özelliğidir?

A) İslamiyet’ten önce ortaya çıkmaları
B) Tamamen hayal ürünü olmaları
C) Yer ve zaman kavramlarının belirsiz olması
D) Belirli insan tiplerinin işlenmesi
E) Anlatmaya bağlı metin olmaları


Tanzimat edebiyatı birçok edebi türde ilk ürünlerin verildiği dönemdir.
2) Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir?
A) İntibah
B) Esrar-ı Cinayat
C) Aşk-ı Memnu
D) Araba Sevdası
E) Cezmi


Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir.
3) Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tanzimat Dönemi
B) Servetifünûn Dönemi
C) Fecriati Dönemi
D) Milli Edebiyat Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi


4. Tanzimat Dönemi’nde romantizmden realizme geçişi sağlayan sanatçı ve eseri hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi- Felatun Beyle Rakım Efendi
B) Namık Kemal- Cezmi
C) Şinasi- Şair Evlenmesi
D) Sami Paşazade Sezai- Sergüzeşt
E) Namık Kemal-İntibah


Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını keserek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği "ibret dersi"ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme ………………. özellikler ağır basmaktadır. Ana
5. Bu paragrafta sözü edilen İntibah romanıyla ilgili boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Realist
B) Klasik
C) Romantik
D) Naturalist
E) Hümanist


6) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realist çizgide roman yazmamıştır?
A) Tolstoy
B) Dostoyevski
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) İbrahim Şinasi


Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.
7) Bu parçada romanın unsurlarından hangisi ön plandadır?

A) Mekanla ilgili ayrıntılar
B) Zaman dilimiyle ilgili ifadeler
C) Kahramanın iç dünyasına ilişkin betimlemeler
D) Temayı oluşturan çatışmalar
E) Sosyal yaşantıyla ilgili özellikler


Emir Bey’e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta’nın oturduğu evi. Az yukarda, üç yol ağzındaydı. Şimdi, arta kalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mimoza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Küçükken, o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep. Kendinden sonra gelenler de korktular.
8) Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi daha ağır basmaktadır?

A) Özetleme     B) Geriye dönüş    C) Bilinç akışı    D) İç çözümleme      E) İç monolog


Mevsim kıştı. Bir sefere çıkmaya şimdilik imkân yoktu. Orhan Gazi derhal sefer emrederse çok tehlikeli bir karar vermiş olacaktı. Bütün beyler aşağı yukarı böyle düşünüyorlardı. Fakat Bey kızgın olduğu için kimse soru sormaya cesaret edemiyordu. Nihayet Akçaoğlu bu cesareti gösterdi:
“Beyim sefere hemen mi çıkılacak?” diye sordu. Orhan Gazi cesur komutanına dik dik baktı. Ne demek istediğini gayet anlamıştı.
“Siz bizi çocuk mu sanırsınız ki böyle sual edersiniz?” diye gürledi.
9. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Diyalog tekniği kullanılmıştır.
B) Hâkim anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
C) Anlatılanlar tarihi gerçekliklerle birebir örtüşür.
D) Sade bir dille yazılmıştır.
E) Konusuna göre tarihi bir romandır.


10. Efsanelerle ilgili yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Az da olsa bir inandırıcılıkları vardır.
B) Kahramanları genelde dini, mistik, tarihi kişilerdir.
C) Destanlar gibi efsaneler de milli bir nitelik taşır.
D) Her anlatıcıya göre farklılıklar gösterebilir.
E) Genellikle bir inanç üzerine kurulur.


I-Halk hikâyesi
II- Destan
III-Mesnevi
IV- Roman
V- Manzum hikâye
11) Yukarıda numaralanmış türlerden hangileri, sözlü gelenek içinde oluşturulmaları ve anonim olmaları yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarındaki motiflerden biri değildir?
A) Ağaç
B) Pegasus
C) Işık
D) Mağara
E) Bozkurt


"Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur."
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örneklendirir?
A) Bir daha sözlerine inanırım mı sandın?
B) Yeni açılan mağazada yok yok.
C) Herkesin seninle aynı görüşü paylaşmasını bekleyemezsin.
D) Seni anlamıyor değilim.
E) Sensiz ne acılar ne sancılar çektim ben.

14. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden ayrılır?
A) İlahi Komedi
B) Kurtarılmış Kudüs
C) Genç Osman Destanı
D) Kurtarılmış Cennet
E) Gılgamış Destanı 


15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Kendimden geçtim de sana varamadım.
B) Yaşlı adamın o haline çok acıdım.
C) Senin için nice zorlukla savaştım.
D) Artık soyulmaya başlamış olan cüzdanı çok eskiydi.
E) Böyle bir hata yapacağını hiç düşünmezdim.


16. Aşağıdakilerden hangisi “kurallı, isim, olumlu, birleşik” bir cümledir?

A) Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmektir.
B) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden.
C) Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.
D) İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar.
E) Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar.

Şimdi kalbimiz boş, başımız doludur. Ağzımızda zehir, gözlerimizde ateş var; tatsız bir sersemlik içindeyiz. Artık yolun ortasını geçtik ve saçlarımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor. Ve ellerimiz, dizlerimiz titriyor ve önümüzdeki ufuklardan yok olma havası esiyor. Söyle, gençliğini ne yaptın?
17. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıralı cümle
B) Bağlı cümle
C) Olumsuz cümle
D) Olumlu cümle
E) Soru cümlesi


Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
18. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru sıfatı B) işaret Sıfatı C) Sayı Sıfatı    D) Niteleme Sıfatı E) Soru zamiri 


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

A) Açık fikirli insanlar başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.
B) Büyük fikirler kalpten doğar.
C) Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer.
D) Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.
E) Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Bademler çok erken açar, baharı müjdelermiş.
B) Adımları hem seyrek hem ağırdı.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork.
E) Ankara’ya haftaya gideceğim, dedi.
1
  E
2
  C
3
  A
4
  D
5
  C
6
  E
7
  C
8
  B
9
  C
10
  C
11
  A
12
  B
13
  A
14
  E
15
  D
16
  A
17
  A
18
  C
19
  C
20
  EYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar