Sevgili takipçilerimiz,


Editörlerimiz tarafından 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uygun hazırlanan yepyeni ve kaliteli 2. dönem 1. yazılı sorularını ve cevap anahtarını  bu yazımızda bulabilirsiniz... Sınav soruları 2018-2019 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı ve yıllık planına göre klasik tarzda hazırlanmıştır. Bu özgün yazılı sorusunu ve cevap anahtarını PDF. formatında yazı altındaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz...

(Uyarı: Bu sorular www.edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanmıştır. Soruların her hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Kısmen de olsa hiçbir surette başka sitelerde (Youtube, forum vb.) yayınlanamaz.)

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

“Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini, bize yer yer ateş yığınlarıyla örtülü ıssız ve engin bir virane halinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında, ilk insanlardan farkı yoktu. Bunlar, yarı çıplak bir halde dolaşıyor; alevin karattığı harman yerlerinde, toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor; adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine bir nevi yiyecek çıkarıyor ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu.
İşte, Garp Cephesi Kumandanlığının gönderdiği -Tetkik-i Mezalim Heyeti- o viranelerde, taşlar altında kömürleşmiş insan kemiklerini araştırırken, bu kitabı teşkil eden yazıları, arasından yırtılmış ve kenarları yanmış bir defter halinde buldu. Köylülerden bunun sahibinin ne olduğunu sordu.
Kimse, onun nereye gittiğini bilmiyordu. Bununla beraber, onun iki üç yıl hep bu köyde oturduğunu ve son felaket gününe kadar burada kaldığını söyleyen de kendileri idi.
-Tetkik-i Mezalim Heyeti- azasından biri bu kayıtsızlığa şaştı:
-Nasıl olur! dedi, nasıl olur? İnsan yıllarca beraber yaşadığı bir kimsenin nereye gittiğini, ne olduğunu bilmez mi?
Köylüler, küskün bir tavırla omuzlarını kaldırıp uzaklaşıyorlardı.
Yalnız, içlerinden biri, yaşı belirsiz küçük ve sıska bir adam, döndü:
-Dee, sizin gibi yabanın biriydi, dedi.

(YABAN- Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU)
SORULAR

1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (20 puan)
a) Metnin konusu ve teması nedir? (2 puan)
b) Metnin yapı unsurlarını açıklayınız. (2+2+2+2 puan)• Olay örgüsü:
• Kişiler:
• Mekân:
• Zaman:

c) Metindeki anlatıcı ve bakış açısını belirleyip yazınız. (2 puan)

d) Metinde kullanılan anlatım biçimleri nelerdir? (2 puan)

e) Metnin yazıldığı dönemle ilgili sosyal, siyasi, ekonomik çıkarımlarınızı yazınız. (2+2+2 puan)2. Romandan hareketle Milli Edebiyat Dönemi romanının özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

3. Realizm akımının özelliklerini beş maddeyle yazınız. (10 puan)


4. Aşağıdaki roman türündeki eserlerin yazarlarını yazınız. (10 puan)


Eser
Yazar
Kırık Hayatlar
Eylül
Hayal İçinde
Sefiller
Sinekli Bakkal
Araba Sevdası
Bugünün Saraylısı
www.edebiyatfatihi.net
Ferda-yı Garam
Cezmi
Sergüzeşt

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
 • Tanzimat ve Servetifünun dönemlerinde roman türünde olayların geçtiği mekân ………………iken Millî Edebiyat Dönemi’ndeki romanlarda mekân …………………………… olmuştur.
 • Tanzimat 1. Dönemi’nde romanda ………………………………. akımı etkili olurken Servetifünun Dönemi romanında …………………………etkisi hakimdir.
 • Edebiyatımızda Batılı anlamda modern romanın asıl kurucusu …………………………’dir.
 • Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinde yayımladığı ……………makalesinde sade dil kullanılması gerektiğini savunmuştur.
 • Halide Edip, …….................adlı eserinde İzmir’den sonra İstanbul’un işgal edilmesi; Cemal, İhsan, Peyami ve Ayşe gibi vatanseverlerin Anadolu’ya geçerek kurtuluş mücadelesine katılmalarını anlatır.
 • Servetifünun Dönemi’nin öne çıkan iki romancısı Halit Ziya Uşaklıgil ve …………’tur.
 • ……………………, yazarı Halit Ziya’nın da içinde yer aldığı Servetifünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir “nesil romanı”dır.
 • Fransız edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan ……………………… Cromwell adlı tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini ortaya koydu.
6. Destan ile efsane farklarını maddeler halinde yazınız. (10 puan)

7. Aşağıdaki cümleleri anlamına göre (olumlu-olumsuz) inceleyiniz. (10 puan)
 • Ben size saygısızlık eder miyim hiç?
 • Bugüne kadar kimseyi kırmamış değilim.
 • Gittiğinden beri beni hiç aramadı o vefasız!
 • Bu teknoloji mağazasında yok yok.
 • Artık yaz gelsin istiyorum

8. Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri cümle türlerine göre inceleyiniz. (10 puan)
1.CÜMLE: İçinde kaybolup gittiğini sandığı bu kalabalık şehirde tek bir tanıdığı bile yoktu.
Anlamına Göre:
Yapısına Göre:
Yüklemine Göre:
Yüklemin Yerine Göre:
2.CÜMLE: İstanbul bir özlem halinde masmavi akıyor içimde.
Anlamına Göre:
Yapısına Göre:
Yüklemine Göre:
Yüklemin Yerine Göre:

9. Aşağıdaki parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 puan)
Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) "Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum ( ) değil mi anne?" (2018 TYT)

NOT: ⏩Bu soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

CEVAP ANAHTARI


1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (20 puan)

a) Metnin konusu ve teması nedir? (2 puan)

Konusu: Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman tarafından yakıp yıkılan köylerde Tetkiki Mezalim Heyeti’nin araştırma yapması

Teması: Savaşın meydana getirdiği yıkımlar (1 puan)

b) Metnin yapı unsurlarını açıklayınız. (2+2+2+2 puan)

• Olay örgüsü: Tetkiki Mezalim Heyeti’nin savaştan sonra köylerde araştırma yaparken bir defter bulmaları ve köylülere sahibini nerde olduğunu sormaları, köylülerin yaban dedikleri defter sahibinin nerde olduğunu bilmemeleri

• Kişiler: Tetkiki Mezalim heyeti azaları (üyeleri)ile köylüler

Mekân: Metindeki olay bir köyde geçiyor.

• Zaman: Sakarya Savaşı’nda sonra.

c) Metindeki anlatıcı ve bakış açısını belirleyip yazınız. (1+1 puan)

Anlatıcı:
3.tekil kişi (hâkim anlatıcı) ilahi bakış açısı

d) Metinde kullanılan anlatım biçimleri nelerdir? (1+1 puan)

Öyküleyici, betimleyici anlatım (1+1 puan)

e) Metnin yazıldığı dönemle ilgili sosyal, siyasi, ekonomik çıkarımlarınızı yazınız. (2+2+2 puan)

• Savaştan sonra Anadolu köylerinin düşman tarafından yakılıp yıkıldığı ve köylülerin yoksulluğu
• Savaşın yıkımlarını araştırmaları için Tetkik-i Mezalim Heyeti’nin köylere gönderilmesi
• Çiftçilikle uğraşılması

NOT: ⏩Bu soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

2. Milli Edebiyat Dönemi Roman Özellikleri (2+2+2+2+2 puan) 
 • “Millî Mücadele ve Kuruluş Savaşı yıllarında yaşananlar, vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık” bu dönem romanlarının en önemli temalarını oluşturmuştur.
 • İstanbul dışına çıkılıp Anadolu işlenmiş ve bu dönemde yaşananlar realist bir bakış açısıyla anlatılmıştır.
 • Milli Edebiyat romanlarında realizm ve natüralizm akımlarının etkisi görülür.
 • Sanatçılar gözleme önem vermişler ve eserlerinde gözlemlerini kullanmışlardır.
 • Dil, hikâyede olduğu gibi sade ve konuşma diline yakındır.
 • Konuşma dili, yazı diline aktarılmıştır.
3. Realizm özellikleri: (2+2+2+2+2 puan)
 • 19.yy'ın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğmuştur.
 • Konu gerçekten alınır. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir
 • Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen onların kişiliklerini çizen çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir.
 • Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz kahramanın gözüyle yapılır.
 • His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır.
 • Sanat için sanat görüşünü savunurlar.
4. Her biri 1 puandır.


Eser
Yazar
Kırık Hayatlar
Halit Ziya Uşaklıgil
Eylül
Mehmet Rauf
Hayal İçinde
Hüseyin Cahit Yalçın
Sefiller
Victor Hugo
Sinekli Bakkal
Halide Edip Adıvar
Araba Sevdası
Recaizade Mahmut Ekrem
Bugünün Saraylısı
Refik Halit Karay
Ferda-yı Garam
Mehmet Rauf
Cezmi
Namık Kemal
Sergüzeşt
Sami Paşazade Sezai


5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (Her biri 1 puandır)


·         Tanzimat ve Servetifünun dönemlerinde roman türünde olayların geçtiği mekân İstanbul

iken Millî Edebiyat Dönemi’ndeki romanlarda mekân Anadolu olmuştur.

·         Tanzimat 1. Dönemi’nde romanda romantizm akımı etkili olurken Servetifünun Dönemi romanında realizm etkisi hakimdir.
·         Edebiyatımızda Batılı anlamda modern romanın asıl kurucusu Halit Ziya Uşaklıgil’dir.
·         Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan makalesinde sade dil kullanılması gerektiğini savunmuştur.
·         Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı eserinde İzmir’den sonra İstanbul’un işgal edilmesi; Cemal, İhsan, Peyami ve Ayşe gibi vatanseverlerin Anadolu’ya geçerek kurtuluş mücadelesine katılmalarını anlatır.
·         Servetifünun Dönemi’nin öne çıkan iki romancısı Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’tur.
·         Mai ve Siyah, yazarı Halit Ziya’nın da içinde yer aldığı Servetifünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir “nesil romanı”dır.
·         Fransız edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Victor Hugo   Cromwell adlı tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini ortaya koydu.


6. Destan ile efsane farklarını maddeler halinde yazınız. (2+2+2+2+2 puan))
 • Destanlar, toplumsal hayatta derin izler bırakan yaşanmış olayların etkisiyle oluşturulmuşken, efsane hayal gücünün ürünüdür.
 • Destanlar toplumun bütününü ilgilendiren bir olay anlatırken efsaneler daha bireysel nitelikler taşır.
 • Destanlarda genellikle kahramanlık teması işlenirken, efsanelerde konular farklıdır.
 • Destanlarda olağanüstü özelliklere sahip savaşçı, kahraman tipi ön plandayken efsanelerde ideal insan tipi ön plana çıkarılır.
 • Destanlar kutsal kabul edilmemesine rağmen bazı efsaneler kutsal kabul edilir.
7. Aşağıdaki cümleleri anlamına göre (olumlu-olumsuz) inceleyiniz. (2+2+2+2+2 puan) 
 • Ben size saygısızlık eder miyim hiç? (Olumsuz cümle)
 • Bugüne kadar kimseyi kırmamış değilim. (Olumlu cümle)
 • Gittiğinden beri beni hiç aramadı o vefasız! (Olumsuz cümle)
 • Bu teknoloji mağazasında yok yok. (olumlu cümle)
 • Artık yaz gelsin istiyorum. (olumlu cümle)
8. Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri cümle türlerine göre inceleyiniz. (10 puan)

                           1.CÜMLE: İçinde kaybolup gittiğini sandığı bu kalabalık şehirde tek bir tanıdığı bile yoktu.
Anlamına Göre: olumsuz (1 puan)
Yapısına Göre: girişik birleşik (2 puan)
Yüklemine Göre: isim (1 puan)
Yüklemin Yerine Göre: kurallı (1 puan)
                                   2.CÜMLE: İstanbul bir özlem halinde masmavi akıyor içimde.
Anlamına Göre: olumlu (1 puan)
Yapısına Göre: basit (2 puan)
Yüklemine Göre: fiil (1 puan)
Yüklemin Yerine Göre: devrik (1 puan)

9. Aşağıdaki parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (2+2+2+2+2 puan)

Annesi şaşırarak şöyle dedi (:) “Ne var (,) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti (.) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı (…) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum (,) değil mi anne? (2018 TYT)


Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Abi muhteşemsin hakkını helal et...

  YanıtlayınSil
 2. Helal olsun ne demek, beğenmenize ve faydalanmanıza sevindik... Başarılar dileriz :)

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar