10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, Klasik, 2019, İndirBu yazımızda 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2. dönem 1.yazılısı soruları ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Sorular klasik tarzda olup 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatına ve yıllık planına uygun olarak hazırlanmıştır. Faydalı olmasını dileriz...

 Dilerseniz soruları ve cevap anahtarını yazı altındaki indirme bağlantısına tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

(UYARI: Bu sorular www.edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanmış olup her hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Youtube, forum, web site vb. hiçbir yerde yayınlanamaz.) 


Edebiyat Fatihi Lisesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 
10. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


Günlerden bir gün, Ay Kağan'ın gözü parladı, doğum sancıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök gibi parlaktı. Ağzı ateş kızılı, gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi. 
Bu çocuk anasının göğsünden bir defa süt içti, bir daha içmedi. Çiğ et, aş … istedi. Dile gelmeye başladı. Kırk gün sonra büyüdü, yürüdü, oynadı. Günlerden, gecelerden sonra yiğit (delikanlı) oldu. 
… 
Ertesi gün, tan ağarırken, Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü, gök yeleli, büyük bir erkek kurt çıktı. O kurt, Oğuz Kağan’a dedi ki, "Ey, ey Oğuz! Sen Urum üzerine yürümek istiyorsun, ey Oğuz, ben de senin önünde yürümek İstiyorum!" 
Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını durdurdu ve gitti. Gördü ki çerinin önünde gök tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt yürümekte ve kurdun ardı sıra ordu ilerlemektedir. 
Gök tüylü, gök yeleli bu büyük kurt, bir nice gün gittikten sonra durdu. Oğuz’la birlikte herkes durdu. Burada İtil Müren denen bir deniz vardı. Bu itil Müren'in yanında, bir kara dağ önünde vuruşma oldu. Okla, kargı ile, kılıçla vuruştular. 

1. Aşağıdaki tablodaki soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız. (10 puan)

Teması:

Anlatıcı ve Bakış açısı:
www.edebiyatfatihi.net  
Üslup:

Anlatım Biçimi:

Destan motifleri:


2. Doğal destan ile yapma destanın farklarından beş tanesini yazınız. (10 puan)3. Yukarıdaki parçadan beş sıfat beş zamir göreviyle kullanılan sözcük bulup yazınız. (10 puan)


Sıfatlar
Zamirler
4. Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanının konusu nedir, romanda hangi kişi, hangi anlayışı temsil etmektedir? (10 puan)
5. Aşağıdaki tabloda verilen destanların ait oldukları ulusu yazınız. (10 puan)Mahabarata

Kalevela

İgor

Gılgamış

Türeyiş

Nibelungen

Alp Er Tunga

Ergenekon

Beowulf

Şehname


6. Romantizm akımının özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız. (10 puan) 


7. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan) 
 • Roman edebiyatımızda ilk olarak ……………………………………. döneminde görülür.
 • Seslenme, hitap ve uyarı cümlelerinden sonra ……………………. işareti konur.
 • Romanda dış dünyanın sanatçı tarafından yeniden yorumlanmasına ……………………… denir.
 • Ateşten Gömlek, ………………………………………………’ın Kurtuluş Savaşı sürerken yazdığı bir romanıdır.
 • Klasisizme tepki olarak çıkan …………………, klasisizmin bütün kural ve biçimlerini yıkmıştır.
 • ……………………… adlı roman yazarının da içinde yer aldığı Servetifünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir “nesil romanıdır”.
 • ……………………………, anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
 • Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara ………………… denir.
 • Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı ……………………………………………. adlı romanda Batılılaşma sorununu, alafranga ve mirasyedi tipinden yola çıkarak ele alınmıştır.
8. Aşağıdaki parçalarda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını yazınız. (10 puan)

9. “Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi kadar eser veren başka bir sanatçı yoktur. cümlesini cümle türlerine göre inceleyiniz. (10 puan)
 • Anlamına Göre:
 • Yüklemine göre:
 • Yüklemin yerine göre:
 • Yapısına göre:
10. Aşağıdaki cümleleri anlamına göre (olumlu/olumsuz) inceleyiniz. (10 puan)
· Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur.
· Senin doğum gününü unutur muyum hiç?
· Güney Asya ülkesi tsunami felaketinden zarar gördü.
· Günümüzde insanlıktan nasibini almış çok kişi yok değil.
· Gidenin yeri çabuk dolar.

CEVAP ANAHTARI
 1.
Teması:
Kahramanlık/Savaş (2 puan)
Anlatıcı ve Bakış açısı:
III.tekil kişi, ilahi bakış açısı (1+1 puan)
Üslup:
Sade, yalın bir dil, destansı anlatım (2 puan)
Anlatım Biçimi:
Öyküleyici, betimleyici (1+1 puan)
Destan motifleri:
Işık, kurt, kırk sayısı (2 puan)


2. (2+2+2+2+2 puan)

DOĞAL DESTAN
YAPMA DESTAN
Anonimdir, halkın ortak malıdır.
Yazarı bellidir.
Tarihin çok eski dönemlerini anlatır.
Yakın tarihi anlatır.
Manzum (şiir) biçiminde oluşturulur.
Manzum (şiir) biçiminde oluşturulur.
Çekirdek, yayılma ve derleme aşamalarından oluşur.
Böyle aşamaları yoktur, şair direkt kaleme alır.
Olağanüstülükler daha çok görülür. 
Doğal destana göre daha az görülür.

3. Her biri 1 puandır.
Sıfatlar
Zamirler
 Bu
Kırk
Ertesi
Çiğ
büyük
Ondan
Ben
Senin
Hepsi
orada

4. Konusu, yanlış Batılılaşma sorunudur. Felatun Bey, kendi değerlerinden uzaklaşıp Batılılaşmak isteyen ama Batılılaşmayı yüzeysel olarak yorumlayan bir tiptir. Rakım Efendi ise ona karşıt bir karakter olarak öne çıkmıştır. Doğu kültürünü temsil eden Rakım Efendi oldukça çalışkan ve tutumlu biridir. (3+3+4)


5. Her biri 1 puandır.

Mahabarata
Hint
Kalevela
Fin
İgor
Rus
Gılgamış
Sümer
Türeyiş
Uygurlar
Nibelungen
Alman
Alp Er Tunga
Saka Türkleri
Ergenekon
Göktürk
Beowulf
İngiliz
Şehname
İran


Özgün ve Kaliteli


6. Romantizm özellikleri: (2+2+2+2+2 puan)
 • Fransa’da 1830 yıllarında klasisizme tepki olarak doğmuştur.
 • Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan tarihten ve günlük yaşamından alınır.
 • Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler.
 • Sanatçılar kendi eserlerinin kişiliklerini gizlemezler.
 • Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.
 • · ++Tabiat önemlidir. Gözlem ve tasvire önem verilir.
 • · ++Konular işlenirken iyi, kötü, doğru, yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanırlar.
 • · ++Üç birlik kuralı terk edilir.

7. Her bir doğru yanıt 1 puandır.

 • Roman edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat Dönemi’nde görülür.
 • Seslenme, hitap ve uyarı cümlelerinden sonra ünlem işareti konur.
 • Romanda dış dünyanın sanatçı tarafından yeniden yorumlanmasına kurmaca denir.
 • Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı sürerken yazdığı bir romanıdır.
 • Klasisizme tepki olarak çıkan romantizm, klasisizmin bütün kural ve biçimlerini yıkmıştır.
 • Mai ve Siyah adlı roman yazarının da içinde yer aldığı Servetifünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir “nesil romanıdır”.
 • İç çözümleme, anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
 • Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara doğal destan denir.
 • Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Felatun Bey’le Rakım Efendi adlı romanda Batılılaşma sorununu, alafranga ve mirasyedi tipinden yola çıkarak ele alınmıştır.

8. Aşağıdaki parçalarda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını yazınız. (2+2+2+2+2)


Halit Ziya Uşaklıgil
Edebiyatımızda romanları ile tanınan sanatçı, ilk romanlarında aşk temasını işledi ve kadın psikolojisi üzerinde durdu. Eserlerinde karakter yaratma konusunda oldukça başarılı olan yazar, özellikle eserlerindeki “kadın karakter”lerle bunu gösterdi.  Eserlerinde Kurtuluş Savaşı, Türkçülük akımı, sosyal çevre gibi konuları işleyen sanatçı; tasvirlerinde realist bir bakış açısı kullanmıştır.
Halide Edip Adıvar
Fransız edebiyatının önemli yazarlarından biri olan sanatçı, edebî ününü şiirleri ve oyunları ile kazandı. Romantizm akımının
en tanınmış sanatçıları arasında yer aldı. Sanatçı, Cromwell adlı tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini ortaya koydu. Sefiller romanıyla çok ünlüdür.
Victor Hugo

Tanzimat Edebiyatında halk üzerinde en çok etkili olan sanatçıdır. Halka okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışmıştır. Bunda başarılı olmuştur. “Sanat toplum içindir.” anlayışını benimsemiştir. Eserleriyle toplum için “hace-i evvel” (ilk okul hocası) olmuştur. Türk edebiyatında onun kadar eser veren başka bir sanatçı yoktur; bu nedenle “yazı makinesi” olarak tanınır.
Ahmet Mithat EfendiEdebiyatın her alanında eser vermiştir. Fecriati’nin dağılmasından sonra Milli Edebiyat içinde yer almıştır. Anadolucu, Atatürkçü, devletçi ve laik bir çizgide kalmıştır. Esas ününü romancılık alanında bulmuştur. Eserlerinde aydın-halk çatışmasını yansıtmıştır. Yaban önemli bir romanıdır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu


9. “Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi kadar eser veren başka bir sanatçı yoktur.
 • Anlamına Göre: Olumsuz cümle (3 puan)
 • Yüklemine göre: İsim cümlesi (2 puan)
 • Yüklemin yerine göre: Kurallı cümle (3 puan)
 • Yapısına göre: Birleşik cümle (3 puan)
10. Aşağıdaki cümleleri anlamına göre (olumlu/olumsuz) inceleyiniz. (2+2+2+2+2)
 • Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. (Olumsuz cümle) (2 puan)
 • Senin doğum gününü unutur muyum hiç? (Olumsuz cümle) (2 puan)
 • Güney Asya ülkesi tsunami felaketinden zarar gördü. (Olumlu cümle) (2 puan)
 • Günümüzde insanlıktan nasibini almış çok kişi yok değil. (Olumlu cümle) (2 puan)
 • Gidenin yeri çabuk dolar. (olumlu cümle) (2 puan)

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar