9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, Klasik,  2018-2019, İndir

Bu yazımızda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... 2018-2019 yeni müfredata ve yıllık plana uygun olarak hazırladığımız bu klasik sınav roman-tiyatro üniteleri ile dilbilgisi konuları olan zamirler, zarflar ve noktalama işaretleri sorularından oluşuyor. Soruları ve cevap anahtarını yazı altındaki bağlantıdan direkt PDF. şeklinde indirebilirsiniz... edebiyatfatihi.net hazırladı

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI


-9. Hariciye Koğuşu Romanı’ndan-
Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı, sekiz yaşımdan beri çekiyordum. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeri girerdim, dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.

Vücudum büyük bir korku ile öne doğru eğildi ve dizimin üstüne kapandı. Bana doğru gelen operatörü görerek saygı ve utançla biraz doğruldum. Yaklaştı:
- Oo! Sen misin? Ne var gene? Bacağın azdı mı?
Ellerini kalçasına koyarak yaranın açılmasını beklerken sordu:
- Fistül var mı?
- Üç tane.
- Akıntı?
- Çok var. Her gün...                                                                                                                                                                                                                                                                  (Peyami Safa)

(Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 


SORULAR

1. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (10 puan)


Metnin konusu nedir?

Kahramanın ruh durumu nasıldır?

Olay nerede geçiyor?

Anlatıcı ve bakış açısını belirleyiniz.

Metinde kullanılan anlatım biçimleri nelerdir?


2. Yukarıdaki metinden de hareketle roman türünün özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 puan)
3. Yukarıdaki metinden zamir, sıfat ve zarf türündeki sözcükleri bulup aşağıdaki tabloya yazınız. (10 puan)

Sıfatlar (3 adet)
Zamirler (4 adet)
Zarflar (3 adet)

4. Yukarıdaki metinde altı çizili cümlelerde geçen noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını aşağıya yazınız. (10 puan)
 • Virgül:
 • Nokta:
 • İki nokta:
 • Soru işareti:
 • Üç nokta:
5. Roman ve hikâyenin farklarından beş tanesini maddeler halinde yazınız. (10 puan) 

6. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)

 • ------------------------------ postmodern romanda birtakım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla söz konusu etmektir.
 • Roman edebiyatımızda ilk olarak ------------------------------ döneminde görülür.
 • Divan edebiyatında------------------------------ adlı eseriyle Şeyhî fabl türünün bizde ilk örneklerinden birini vermiştir.
 • Seslenme, hitap ve uyarı cümlelerinden sonra ------------------------------ işareti konur.
 • Romanda dış dünyanın sanatçı tarafından yeniden yorumlanmasına ------------------------------ denir.
 •  ----------------------ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
 • Sefiller ----------------‘nun romantizm akımına bağlı yazdığı romandır.
 •  ----------------------------anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
 •  ----------------------- bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
 • Romanın yapı unsurları olay örgüsü, kişiler, ------------------------ ve zamandır.
7. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (10 puan)

Eser
Yazar
9. Hariciye Koğuşu

Nana

Kırmızı ve Siyah

Eylül

Çalıkuşu

Suç ve Ceza

Tutunamayanlar

Küçük Ağa

İntibah

Taaşşuk-ı Talat u Fitnat8. Trajedi (tragedya) türünün özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 puan)9. Aşağıdaki metinde kelime türündeki zamirlerden beş tanesini türleriyle yazınız. (10 puan)
“Seyircilerin hepsi, kulak kesilip kendini oyuna veremiyordu. Arada bir konuşanlar, fındık fıstık yiyenler, yüksek sesle duygularını belli edenler oluyordu. Oyunun her sözcüğüne, her anına önem veren, bizim gibi "tiyatro bağnazları" bundan çok rahatsız oluyorlardı. Bütün bunlara karşın o akşamki oyunu hayranlıkla seyrettik.”


10. Aşağıdaki tiyatro terimlerini verilen açıklamalarla eşleştiriniz. (10 puan)
(Jest, aktör, adaptasyon, tuluat, tirat, replik, perde, sahne, mimik, çeviri)
 • Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme, uyarlama (………………………)
 • Bir tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her biri (………………………………)
 • Oyunda kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözler (………………)
 • Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama. (…………………..)
 • Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtma işi. (……………………………)
CEVAP ANAHTARI

1.
Metnin konusu nedir?
Dizinden rahatsız hasta bir çocuğun hastaneye muayeneye gitmesi (2 puan)
Kahramanın ruh durumu nasıldır?
Yanında büyüğü olmadığı için kendini yalnız hisseden, hastalığından dolayı acı çeken, korkan, ağaçların bile sağlığına imrenen birisidir. (2 puan)
Olay nerede geçiyor?
Olay bir hastanede muayene odasında geçmektedir.  (2 puan)
Anlatıcı ve bakış açısını belirleyiniz.
Anlatıcı 1.tekil kişi (kahraman) anlatıcı, kahraman anlatıcının bakış açısı (1+1 puan)
Metinde kullanılan anlatım biçimleri nelerdir?
Öyküleyici ve betimleyici anlatım 

2. Roman türünün özellikleri (2+2+2+2+2 puan)
 • Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir.
 • Olay, kişi, yer ve zaman romanda yapı unsurlarıdır.
 • Kişi kadrosu geniştir.
 • Romanlarda tasvirlerin yanı sıra tahliller de vardır.
 • Farklı bakış açıları kullanılabilir.
 • Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir.
3.


Sıfatlar (3 adet)
Zamirler (4 adet)
Zarflar (3 adet)
Üç tane (1 puan)
Onların (1 puan)
senelerce (1 puan)
camlı kapıların (1 puan)
Ben (1 puan)
içeri (1 puan)
Sekiz yaş (1 puan)
Sen (1 puan)
saygı ve utançla (1 puan)

Ne (1 puan)


4. Virgül: Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. (2 puan)
Nokta: Tamamlanmış cümlenin sonuna konmuştur. (2 puan)
İki nokta: Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konmuştur. (2 puan)
Soru işareti: Soru cümlesinin sonuna konmuştur. (2 puan)
Üç nokta: Karşılıklı konuşmada eksik bırakılan cevabın sonuna konmuştur. (2 puan)

5. Roman ve hikâye farkları

• Roman hikâyeye göre daha uzun bir türdür. (2 puan)
• Roman birden fazla olay üzerine kurulu iken hikâye tek olay üzerine kurulur. (2 puan)
• Romanda şahıs (kişi) kadrosu hikâyedekine göre daha geniştir. (2 puan)
• Romanda zaman hikâyedekine göre daha geniştir. (2 puan)
• Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir. (2 puan)
• Romanda kişi ve mekân betimlemeleri hikâyedekine göre daha ayrıntılıdır. (2 puan)

6. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
 • İroni postmodern romanda birtakım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla söz konusu etmektir.
 • Roman edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat Dönemi’nde görülür.
 • Divan edebiyatında Harname adlı eseriyle Şeyhî fabl türünün bizde ilk örneklerinden birini vermiştir.
 • Seslenme, hitap ve uyarı cümlelerinden sonra ünlem işareti konur.
 • Romanda dış dünyanın sanatçı tarafından yeniden yorumlanmasına kurmaca denir.
 • Sosyal romanlar ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
 • Sefiller Victor Hugo ‘nun romantizm akımına bağlı yazdığı romandır.
 • İç çözümleme anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
 • Gözlemci bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
 • Romanın yapı unsurları olay örgüsü, kişiler, mekân ve zamandır.
7.
Eser
Yazar
9. Hariciye Koğuşu
Peyami Safa (1 puan)
Nana
Emile Zola (1 puan)
Kırmızı ve Siyah
Stedhal (1 puan)
Eylül
Mehmet Rauf (1 puan)
Çalıkuşu
Reşat Nuri Güntekin (1 puan)
Suç ve Ceza
Dostoyevski (1 puan)
Tutunamayanlar
Oğuz Atay (1 puan)
Küçük Ağa
Tarık Buğra (1 puan)
İntibah
Namık Kemal (1 puan)
Taaşşuk-ı Talat u Fitnat
Şemsettin Sami (1 puan)

8. Trajedi türünün özellikleri

 • Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır. (2 puan)
 • Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir. (2 puan)
 • Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez. (2 puan)
 • Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır. (2 puan)
 • Üç birlik kuralına uyulur. (Yer, zaman, olay) (2 puan)
9. Metindeki zamirler ve türleri
 • Hepsi: belgisiz zamir (1+1 puan)
 • Kendini: dönüşlülük zamiri (1+1 puan)
 • Bizim: kişi zamiri (1+1 puan)
 • Bundan: işaret zamiri (1+1 puan)
 • Bunlara: işaret zamiri (1+1 puan)
10. Aşağıdaki tiyatro terimlerini verilen açıklamalarla eşleştiriniz. (10 puan)
 • (Jest, aktör, adaptasyon, tuluat, tirat, replik, perde, sahne, mimik, çeviri)
 • Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme, uyarlama (adaptasyon) (2 puan)
 • · Bir tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her biri. (perde) (2 puan)
 • · Oyunda kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözler (tirat) (2 puan)
 • · Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama. (tuluat) (2 puan)
 • · Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtma işi. (mimik) (2 puan)

Özgün ve Kaliteli İçerikler

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar