Bu yazımızda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... 2018-2019 yeni müfredata ve yıllık plana uygun olarak hazırladığımız bu sınav roman-tiyatro üniteleri ile dilbilgisi konuları olan zamirler, zarflar, yazım kuralları ve noktalama işaretleri sorularından oluşuyor. Soruları ve cevap anahtarını yazı altındaki bağlantıdan direkt PDF. şeklinde indirebilirsiniz... edebiyatfatihi.net hazırladı

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ  2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (TEST)

1. Roman türüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Romanda olaylar mutlaka bir zaman dilimi içerisinde cereyan eder.
B) Romanda dilin bütün olanaklarından yararlanılarak kurmaca bir dünya kurulur.
C) Kişilerin iç dünyalarını daha iyi tanıtmak için tahlillere başvurulabilir.
D) Kimi romanlar mektup kimi romanlar da anı biçiminde yazılırlar.
E) Tarihi bir olayı konu alan bir romanda anlatılanlarla tarihi gerçeklikler birebir örtüşür.

Sade bir dille yazdığı eserlerinde kuşaklar arası çatışma, Batılılaşmanın yanlış anlaşılması gibi sorunlar ile duygusal konuları ele aldı. Anadolu hakkında gözlem ve izlenimlerinden eserlerinde yararlandı. Yaprak Dökümü, Akşam Güneşi, Acımak tanınmış romanlarından bazılarıdır.
2. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarık Buğra
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

Çocuk önümüze düştü, kırk elli adım ötede kısmen toprağa gömülmüş, ini andıran bir odaya vardık. Burası yarı karanlıktı ve birtakım şüpheli kokular ile doluydu. Kimse var mı idi? En önce hiçbir şeyin farkına varamadık fakat gözlerimiz biraz karanlığa alışır alışmaz odanın içinde bir iki vücudun kımıldadığını gördük; daha sonra bunlardan birinin bir kadın, diğerinin bir ihtiyar adam olduğunu sezdik.
3. Yukarıdaki metin aşağıdaki bakış açılarından hangisiyle yazılmıştır?

A) Gözlemci bakış açısı
B) Kahraman bakış açısı
C) İlahi bakış açısı
D) Kameraman bakış açısı
E) Çoklu bakış açısı

4. Aşağıdaki romanlardan hangisinin türünde yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaprak Dökümü-Sosyal roman
B) Eylül- Psikolojik roman
C) Küçük Ağa-Macera romanı
D) Yaban-Tezli roman
E) Cezmi-Tarihi roman

Stendhal roman için “yol boyunca gezdirilen bir aynadır." der.
5. Bu cümlede altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üslubunun tamamen özgün oluşu
B) Evrensel bir niteliğe sahip oluşu
C) Yaşamı tüm gerçekliğiyle yansıtması
D) Olaylara karşı yanlı davranması
D) Hayata yön vermesi

Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.
6. Bu parçada romanın unsurlarından hangisi ön plandadır?

A) Mekanla ilgili ayrıntılar
B) Zaman dilimiyle ilgili ifadeler
C) Kahramanın iç dünyasına ilişkin betimlemeler
D) Temayı oluşturan çatışmalar
E) Sosyal yaşantıyla ilgili özellikler

7. Roman ve hikâye türünü karşılaştıran yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Roman hikâyeye göre daha uzun bir türdür.
B) Roman birden fazla olay üzerine kurulu iken hikâye tek olay üzerine kurulur.
C) Romanda şahıs kadrosu hikâyedekine göre daha geniştir.
D) Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir.
E) Romanda kişi ve mekân betimlemelerine hikâyeye göre daha az yer verilir.

Emir Bey’e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta’nın oturduğu evi. Az yukarda, üç yol ağzındaydı. Şimdi, arta kalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mimoza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Küçükken, o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep. Kendinden sonra gelenler de korktular.
8. Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi daha ağır basmaktadır?

A) Özetleme B) Geriye dönüş C) Bilinç akışı  D) İç çözümleme E) İç monolog

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl, tamlayan olarak kullanılmıştır?

A) Bütün gece seni düşündüm gözlerim yaşlı.
B) Herkesin bir derdi var, durur içerisinde.
C) Birisi seslendiğinde hemen dönüp ona bakardı.
D) Onun bunun sözleriyle hareket etme sakın.
E) Öteki konulara da bakmayı unutma.

Bulduğu hiçbir yanıt ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş. Ama aldığı yanıtlar da yetmemiş. Fakat mutlaka bir yanıtı olmalı diyormuş. Ve dolaşıp herkese bunu sormaya karar vermiş.
10. Parçada adıl görevinde kaç sözcük vardır?

A) 7    B) 6   C) 5    D) 4       E) 3

⏩BU SORULARIN ÇÖZÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİNİZ...
11. “Şu” sözcüğünün türü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklıdır?

A) Beni arayan şu çocuk muydu?
B) Şu tozlu yollar size ne anlatıyor?
C) Bütün bunları sana şu görevli mi söyledi?
D) Şu beni duygulandıran şarkıyı yine söyler misin?
E) Sizin için şu daha uygun değil mi?

12. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurlarından birisi değildir?

A) Mekân B) Zaman C) Kişiler  D) Dramatik Örgü E) Kahraman anlatıcı

13. Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Olaylar tarihten ya da günlük yaşamdan alınabilir.
B) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
C) Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterilir.
D) Kişiler hangi kesimden olursa olsun dramda yer alır.
E) Fransız edebiyatının usta sanatçıları Corneille ve Racine bu türde başarılı yapıtlar ortaya koymuşlardır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Pek çok kimse Cahit Külebi’nin gizli sevda şiirini bilmez.
B) Aynalar da olmasa işin ne yeryüzünde?
C) Dışarıda çisil çişil yağmur yağıyordu.
D) Karanlık kış günü, akşam üstü bırak kendini sokaklara.
E) Niksar'da evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm.

Sana bu son bakışım ( ) dedi. O anda müthiş bir sessizlik ( ) Sessizliği dışarıdan gelen bir ses bozdu ( ) Bu sesler çok uzaklardan mı ( ) yakınlardan mı geliyordu ( )
15. Bu parçada yay ayraç içinde belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (…) (.) (?) (?)
B) (,) (…) (.) (,) (?)
C) (“)   (!) (.) (,) (?)
D) (“) (…) (.) (?) (?)
E) (,) (!) (.) (,) (?)

Soğuk bir kış günü bir deste karanfil almak için çiçekçi dükkanına girdim. Tatlı bir yaz sıcaklığıyla ısıttırılan bu yerin havası, bitkisel özsuların hafif, sert ve yeşil buharlaşmasıyla dolmuş gibiydi. İstediğim çiçeklerin hazırlanmasına kadar bana gösterilen sandalyede oturdum. Çiçekçi çay ikram etti, içim ısındı…
16. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Amaç-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
B) Nitelik ve nicelik bildiren sözcükler kullanılmıştır.
C) Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır.
D) Kahraman bakış açılı anlatıcı vardır.
E) Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir. 

17. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B) Öfke dolu gözlerle bakıyordu arkadaşına dik dik...
C) Derme çatma kulübede yıllarca yaşadı emektar sinemacı.
D) Ufak tefek görünen çocuğa efelendi ama dayak yedi.
E) Güle oynaya koştu kırlarda hürcesine

18. “Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve gösterişli konuşma” tanımı aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisine aittir?

A)Mizansen    B)Vodvil  C)Tuluat   D)Tirat    E)Jest


19. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi aşağıdaki edebi dönem veya toplulukların hangisinde verilmiştir?

A) Divan Edebiyatı
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Servetifünun Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi (1923-1940)

Mevsim kıştı. Bir sefere çıkmaya şimdilik imkân yoktu. Orhan Gazi derhal sefer emrederse çok tehlikeli bir karar vermiş olacaktı. Bütün beyler aşağı yukarı böyle düşünüyorlardı. Fakat Bey kızgın olduğu için kimse soru sormaya cesaret edemiyordu. Nihayet Akçaoğlu bu cesareti gösterdi:
“Beyim sefere hemen mi çıkılacak?” diye sordu. Orhan Gazi cesur komutanına dik dik baktı. Ne demek istediğini gayet anlamıştı.
“Siz bizi çocuk mu sanırsınız ki böyle sual edersiniz?” diye gürledi.
20. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Diyalog tekniği kullanılmıştır.
B) Hâkim anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
C) Anlatılanlar tarihi gerçekliklerle birebir örtüşür.
D) Sade bir dille yazılmıştır.
E) Konusuna göre tarihi bir romandır.

NOT: BU YAZILI SORULARININ AYRINTILI ÇÖZÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİNİZ...CEVAP ANAHTARI:
1.E     2. D   3. B      4.C      5. C    6.C     7.E      8.B       9. B     10.D
11.E  12.E   13.E    14.A     15.B   16.C    17.C   18.D    19.B     20.C
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar