Aşkın Aldı Benden Beni İlahisindeki Edebi Sanatlar

www.edebiyatfatihi.net

En önemli mutasaavıf şairlerimizden biri olan Yunus Emre son derece içten bir üslupla Allah aşkını ilahilerinde dile getirmiştir. Onun tüm şiirlerinde Allah'a ulaşma çabasıyla duyduğu mutluluk, O'na kavuşma isteğinin coşkusu ve kavuşamamanın verdiği acı vardır. Çok bilinen "Aşkın aldı benden beni" redifli ilahisinde Allah'a kavuşmak isteyen bir sufinin içli dizelerini görüyoruz...

Yunus Emre'nin şiirleri;  süssüz, gösterişten uzak ve oldukça sadedir.  Yunus’un şiirlerinde Anadolu  İnsanlığa faydalı olma amacını taşıyan Yunus seslendiği toplumun diliyle konuşur. Aşkın Aldı Benden Beni İlahisindeki Edebi Sanatlar

Hazırlayan: edebiyatfatihi.net

TEŞBİH SANATI:

  • İlahide geçen "Aşk denizine daldırır" dizesinde aşk denize benzetilmiştir. 
  • "Gün geçdikçe artar odum" dizesinde aşk; "od"a (ateşe) 
  • "Aşk şarabından içem" dizesinde aşk, şaraba benzetilmiştir. 
  •  Aşkın bu kavramlara benzetilmesinin sebebi ilahi aşka ulaşmanın çileli ve zor bir yol olduğunu göstermek içindir.

TEZAT SANATI: 

  • "Ben yanaram dün ü günü" ifadesinde "dün ü gün (gece gündüz)" sözcükleri arasındaki tezat sanatı vardır. 
  •  "Ne varlığa sevinirim/Ne yokluğa yerinirim" ifadelerin "varlık-yokluk" arasında tezat sanatı vardır. edebiyatfatihi.net

TELMİH (HATIRLATMA) SANATI: "Mecnûn olup dağa düşem", "Mecnunlara Leylâ gerek" dizelerinde Leyla İle Mecnun aşklarına göndermek yapılarak telmih sanatı yapılmıştır.

TENASÜP(UYGUNLUK) SANATI: İlahinin

"Sûfilere sohbet gerek
Ahîlere ahret gerek
Mecnunlara Leylâ gerek"
Bana seni gerek seni" dörtlüğünde "sufi-sohbet; ahi-ahret; Mecnun-Leyla" sözcükleri birbiriyle ilişki olduğu için tenasüp sanatı yapılmıştır.
"Mecnunlara Leylâ gerek" dizesinde ise yukarıda belirttiğimiz gibi Leyla İle Mecnun aşkına hatırlatma vardır. Bu dizede de telmih sanatı vardır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar