Bu yazımızda 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1.ünitesindeki konuları içeren (edebiyat tarih ilişkisi, edebiyat din ilişkisi, Türk edebiyatının ana dönemleri, Türkçenin tarihi gelişimi, noktalama işaretleri, yazım kuralları) ve 2. ünite olan "hikaye" türü ilgili kısa cevaplı 25 soru hazırladık. Sorular 2018-2019 Türk dili ve edebiyatı müfredatıyla tam uyumludur. edebiyatfatihi.net hazırladı10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI 25 KISA CEVAPLI SORU VE CEVAPLARI
  Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

1) Yukarıdaki dörtlük edebiyatımızın hangi dönemine aittir?

2) Türk edebiyatının üç ana dönemini yazınız.

3) Uygur Dönemi'ne ait iki eser yazınız.

"Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Sanat topluma yönelik olmalı. Namık Kemal’in tiyatronun eğlendirirken eğittiğini söylemesi, toplumculuğunun bir göstergesidir. Namık Kemal romanlarında olduğu gibi tiyatroyu da halkı eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır."

4) Yukarıdaki parçada hangi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur?


5) İslami Dönem Türk edebiyatının iki ana kolunu yazınız.


6. Geçiş Dönemi'nin eserlerini yazınız.


7.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında hangi ölçütler etkili olmuştur?


8) Batı Türkçesi'nin ayrıldığı üç devreyi yazınız.


9) (Ey) Türk, Oğuz beyleri (ve) halkı, işitin! Üstte(ki) gök çökmedikçe, altta(ki) yer (de) delinmedikçe, (e)y Türk halkı, (senin) devletini (ve) yasalarını kim yıkıp bozabilir idi? Türk halkı, (bu huyundan) vazgeç (ve) nadim ol!
Yukarıdaki parça hangi metinden alınmıştır?


10) Sözlü Edebiyat Dönemi'nin iki özelliğini yazınız.


11) Dede Korkut Hikayeleri'nin kısaca konusu nedir?


12) Âşık diye bilinen saz ve söz ustalarının anlattığı konuları genellikle aşk ve kahramanlık olan  metin türü hangisidir?


13) En ünlü aşk konulu halk hikayelerinden beş tanesini yazınız...


"İnsanların bir yaştan sonra estetiğe boş vermesi bağışlanır bir tutum değildir. Ben, kendini koyuvermeyi, çevresini hiçe saymakla eş anlamlı görenlerdenim. Her yaşta, insanın kendine çekidüzen vermesi, vermekte direnmesi güzel bir şey. İşin temelinde, insanlara çirkin görünmemek, hatta, katlanılabilir görünmek yatmıyor mu dersiniz?"
14) Yukarıdaki parçadan beş tane fiilimsi bulup türleriyle yazınız.


www.edebiyatfatihi.net

15) Türk edebiyatında geniş yer tutan ve Hz. Ali ve onun etrafında gelişen dini-destansı hikaye türü nedir?


Açınca baharın dişi gülleri
Bir başka rüzgar eser bahçelerde
Dinle çılgınca öten bülbülleri
Sorma niçin düştüğünü bu derde
16) Dörtlükteki fiilimsileri bulup türleriyle yazınız.


17) Mesnevi türünde yazılan beş eser adı yazınız.18) "Divan edebiyatının XVI. yüzyılda yaşamış güçlü şairlerindendir. Sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki dönemlerde de pek çok şairi etkiledi. Türk edebiyatında lirik şair olarak önemli bir yere sahiptir." Açıklaması verilen divan şairi kimdir?


19) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikaye kabul edilen eseri ve yazarını yazınız.


20) “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz (  )yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi ( ) Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ( )
Yukarıdaki parçada ayraç içine alınan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.


21) Milli Edebiyat Dönemi'nin en önemli hikaye yazarları hangileridir?


22) "Fatih öğretmenimiz bize her zaman "Eylenmek tabiki hakkınız ama çalışmakta göreviniz." derdi. Bu sözlerini hiç bir zaman unutmadım."

Parçada yazımı yanlış sözcüklerin altını çizerek bunların doğru şeklini yazınız.


23) Hikaye türünün yapı unsurlarını yazınız.


24) Edebiyatımızda Batılı anlamda hikaye hangi dönemde yazılmıştır?


25) Ömer Seyfettin'in beş hikayesinin adını yazınız.
CEVAP ANAHTARI

1. İslami Dönem (Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı)

2. İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet'in Etkisindeki Türk edebiyatı, Batı Etkisindeki Türk edebiyatı

3. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek

4. Benzetme, tanık gösterme, karşılaştırma.

5. Divan edebiyatı, halk edebiyatı

6. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati't Türk, Atebetü'l Hakayık, Divan-ı Hikmet

7. Dil, din, tarihî olaylar, coğrafya, lehçe ve şive farklılıkları

8. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi

9. Orhun Kitabeleri

10. Dil yabancı etkilerden uzak Öz Türkçedir.
Dönemin ürünleri müzik eşliğinde ("kopuz" adı verilen sazla) dile getirilmiştir.

11.
Müslüman Oğuzların, komşuları olan Rum, Ermeni ve Gürcü devlet veya beyliklerle
yaptıkları savaşlar; bazılarında kendi iç mücadeleleri; bazılarında da tabiatüstü varlıklara (Azrail,
pınar perisi, pınar perisinin oğlu Tepegöz) karşı giriştikleri mücadeleler anlatılmıştır.

12. Halk hikayesi

13. Kerem İle Aslı, Tahir İle Zühre, Arzu İle Kamber, Ferhat İle Şirin, Ercişli Emrah İle Selvihan

14. boş vermesi➜ isim-fiil
bağışlanır➜ sıfat-fiil
hiçe saymak➜ isim fiil
görenler➜sıfat-fiil
direnme➜isim-fiil

15. cenk-name

16. açınca➜ zarf-fiil
öten: sıfat-fiil
düştüğünü➜sıfat-fiil

17.
  • Şeyhi’nin Harname
  • Ahmedi’nin İskendername
  • Gülşehri’nin Mantıku’t Tayr
  • Fuzuli'nin Leyla İle Mecnun
  • Nabi'nin Hayrabad
18. Fuzuli

19. Küçük Şeyler➜Sami Paşazade Sezai

20. “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz (,)yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi (?) Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir (:) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim (.)

21. Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip, Yakup Kadri...


22. "Fatih Öğretmenimiz bize her zaman "Eğlenmek tabii ki hakkınız ama çalışmak da göreviniz." derdi. Bu sözlerini hiçbir zaman unutmadım."

23. Olay örgüsü, kişiler, mekan ve zaman

24. Tanzimat Dönemi

25. Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, And, Başını Vermeyen Şehit
Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. hocam ders kitapları cevaplarını neden kaldırdınız acaba? Tekrar yayınlamayacak mısınız?

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar