Sorumluluk sınavları okulların birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları yapılıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki ilk sorumluluk sınavları okulların açıldığı ilk hafta yapılacak.

Biz bu yazımızda 10.sınf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı soru örneğini ve cevap anahtarını hazırladık. Sorular geçen sene ilk kez uygulanan yeni 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uyumludur.


UYARI: Blog editörlerimizin hazırladığı bu soruların  hiçbir yerde yayınlanmasına iznimiz yoktur.

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI  SINAV SORU TUTANAĞIDIR
DERSİN ADI: TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
SINIFI: 10.SINIFLAR
SINAV SÜRESİ: 60 DK SINAV TARİHİ : …/09/2018

PUANLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SORULAR

 Alın töpü yaşardı                                     Yamaçlar ve tepeler yeşerdi
Unıt otın yaşurdı                                       Kuru otları gizleyip
Kölnin suvın küşerdi                                Göllerin suyunu taşıdılar
Sığır buka möngreşür                              Sığırlar ve boğalar sevinçlerinden böğrüşüyorlar


Kulan tükel kamıttı                                  Bahar yaban atlarını iyice coşturdu
Akar sukak yumuttı                                 Dağ keçilerini ve geyiklerini bir araya getirdi
Yaylag tapa emitti                                    Bunlar otlamak için yaylalara yönediler
Tizig turup sekrişür                                  Sıra sıra dizilip hoplayıp zıplıyorlar

1) Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Nazım birimi:
b) Nazım biçimi:
c) Ölçüsü:
d) Hangi döneme ait bir ürün :
e) Dil özellikleri:

2.Kutadgu Bilig’le ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
a) Yazarı:
b) Hangi nazım geleneği başlamıştır?
c) Hangi Türkçe’yle yazıldığı:
d) Eserin amacı:
e) Eserin ne anlama geldiği:


3. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a) Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sözlere ……………………… denir
b) …………………………. …………………..Anadolu’daki ilk mutasavvıftır.
c)………………………………. Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevidir.
d) Divanü Lügati’t Türk adlı eseri ………………………………… yazmıştır.
e) Su Kasidesi’nin şairi divan şiirinin önemli ismi ………………………………’dir.

4. İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından beş tanesinin adını yazınız.
5. Halk edebiyatı nazım biçimlerinden beş tanesinin yazınız.
6.Aşağıdaki cümlelerin karşısına karşısına yargılar doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.
  • Reklam üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtılması ve duyurulmasıdır (  )
  • En çok izlenen reklam türü gazete reklamıdır. (  ) 
  • Anı yazıları inandırıcı olmak zorunda değildir. (  ) 
  • Deneme yazılarında ilmi yazılara özgü kesinlik vardır. (   )
  • Denemede yazar kendisiyle konuşuyor gibidir. (   )
7. “Bu sabah en güzel elbiselerimi giydim, hemen dışarı çıktım. Sevinçle yürüdüm yollarda. “ cümlesindeki zarfları bulup türleriyle yazınız.

8. “İnsanlar eskiden birbirlerine daha nazik davranırlardı.” cümlesini ögelerine ayırınız.
9. Ögelerine ayırdığınız yukarıdaki cümleyi aşağıdaki ölçütlere göre inceleyiniz. 

a) Yapısına Göre:
b) Yüklemine Göre:
c) Anlamına Göre:
d) Öge Dizilişine Göre:


10. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltiniz...

a) Senin ikna edici konuşman herkesin gönlüne su serpti.
b) Sınav esnasında kimse soru sormasın, kendisi yapsın.

CEVAP ANAHTARI 

1. soru cevabı:

a) Nazım birimi: dörtlük (2 puan)
b) Nazım biçimi: koşuk (2 puan)
c) Ölçüsü: 7’li hece ölçüsü ( 2 puan)
d) Hangi döneme ait bir ürün : sözlü edebiyat dönemi ( 2 puan)
e) Dil özellikleri: Yabancı dillerden uzak sade, Öztürkçe bir dili vardır ( 2 puan)

2. soru cevabı:
a) Yazarı: Yusuf Has Hacip (2 puan)
b) Hangi nazım geleneği başlamıştır? Mesnevi (2 puan)
c) Hangi Türkçe’yle yazıldığı: Karahanlı (2 puan)
d) Eserin amacı: İnsanlara iki dünyada da mutluluğun yollarını göstermek
e) Eserin ne anlama geldiği: Mutluluk veren bilgi

3. soru cevabı:

a) Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sözlere mazmun denir
b) Ahmet Yesevi Anadolu’daki ilk mutasavvıftır.
c) Kutadgu Bilig Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevidir.
d) Divanü Lügati’t Türk adlı eseri Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.
e) Su Kasidesi’nin şairi divan şiirinin önemli ismi Fuzuli’dir.

4. soru cevabı:
Oğuz Kağan, Bozkurt, Ergenekon, Yaratılış, Şu Destanı (2+2+2+2+2 puan)

5. soru cevabı: Türkü, koşma, semai, varsağı, destan (2+2+2+2+2 puan)

6. soru cevabı:
D, Y, Y, Y, D (2+2+2+2+2 puan)

7. soru cevabı:
· bu sabah: zaman zarfı (1+1)
· en: miktar zarfı: (1+1)
· hemen: durum zarfı (1+1)
· dışarı: yer-yön zarfı (1+1)
· sevinçle: durum zarfı (1+1)

8.soru cevabı:
“İnsanlar bu şehirde eskiden daha nazik davranırlardı.”

· İnsanlar: özne (2 puan)
· eskiden: zarf tümleci (2 puan)
· birbirlerine: dolaylı tümleç (2 puan)
· daha nazik: zarf tümleci (2 puan)
· davranırlardı: yüklem (2 puan)

9.soru cevabı: 

a) Yapısına Göre: basit cümle ( 2 puan)
b) Yüklemine Göre: fiil cümlesi
c) Anlamına Göre: olumlu cümle ( 2 puan)
d) Öge Dizilişine Göre: kurallı ( 2 puan)

10. soru cevabı:

a) Senin ikna edici konuşman herkesin yüreğine su serpti. (5 puan)
b) Sınav esnasında kimse soru sormasın, (herkes) kendisi yapsın. (5 puan)
                                             

Yazıya Tepkini Göster!

11 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar