Bu yazımızda 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi dönem sonu sorumluluk sınavı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Sorumluluk sınav soruları  değişen yeni Türk dili ve edeibyatı  müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Dilerseniz soruları aşağıdaki bağlantılara tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

Uyarı: Bu soruları başka sitelerde(blog, forum, Youtube vb.) yayınlayamazsınız...


EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI
SINAV SORU TUTANAĞIDIR
DERSİN ADI: TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI              SINIFI: 9.SINIFLAR
SINAV SÜRESİ: ...DK .                                         SINAV TARİHİ  : …/02/2019
PUANLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Sınav Komisyon Başkanı                                                               Komisyon Üyeleri
    Okul müdürü                            
SORULAR
1. Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız.

A) TİLKİ İLE LEYLEK
Tilkinin iyiliği tutmuş bir gün! Leyleği yemeğe buyur
etmiş.
– Ama demiş tilki, bizde misafir umduğunu değil
bulduğunu yer. Meğer tilkinin cimrisi hepsinden
betermiş. Bir çorba çıkarmış topu topu; o da sulu mu sulu… Hem nasıl getirse beğenirsiniz? Tabakta. Leylek gagasıyla uğraşadursun tilki bitirmiş hepsini bir solukta…

B) 1980 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde doğmuşum. Annem ev hanımı, babam ise uzun yıllar devlet memurluğu yapmış, doğduğum yıllarda ticaretle uğraşan bir adamdı. Sivas’ta bir müddet yaşadıktan sonra İstanbul’a göç etmemiz, benim okul çağına gelmemle gerçekleşmiş.

www.edebiyatfatihi.net 
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.
2. Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız.

a) Teması:
b) Ölçüsü:
c) Kafiyeleri:
d) Redifleri:
e) Türü:

3. Halk şiiri nazım biçimlerinden iki, divan şiirinden iki, Batı etkisindeki Türk şiirinden bir adet nazım biçimini yazınız.


“Yunus Emre’nin şiirlerinin dilini, yazıldığı devir ve çevreden ayrı ele alamazsınız. Zira
o ağacın sapasağlam kökleri gelenek ile beraber, yetiştiği topraklara sımsıkı bağlıdır.”
4. Yukarıdaki metinden beş adet ses olayını bulup yazınız.

5. Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

a) Ah, şimdi orada olacaktım ki!
b) Yüreğimde büyüttüğüm gül güneşe çıkamaz/Yüreğim o gülü büyütmezse ışıyamaz. (Şükrü Erbaş)
c) Edatlar, tek başlarına bir anlam taşımayan, fakat cümle içinde anlam kazanan, sözcükler arasında çeşitli anlam
ilgileri kuran sözcüklerdir.
d) Zeytin ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilir.
e) Hemen otur, ders çalış!

DİKKAT: SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİNİZ...

6. Roman ve hikâye türünün farklarından ikisini yazınız.

7. Aşağıdaki metinde geçen yazım yanlışlarını bulup bunların doğrusunu yazınız.
Yazmak bir tutku mu? Diye soruyorlar bana. Bu denizin içinde yıllarca kalmış bir canlıya suyu his edip etmediğini sormaya benziyor. O kadar uzun zamandır yazıyorumki…
Bunun bir tutkumu yoksa alışkanlık mı olduğunu hatırlamıyorum bile. Ne var ki yazmanın
temel de bir tutku olduğunu rahatlıkla söyleye bilirim.

8. Aşağıdaki parçada ayraç () içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. 
Bazen canımız çok sıkıldığında, ( ) Ne olacak bizim halimiz ( ) ( ) deyip düşünürüz. Kafamızda sisli düşünceler( ) yüzlerde donuk ifadeler ( )

9. Aşağıdaki metinlerde kullanılan bakış açılarını yazınız. 

a) Belli belirsiz bir hayal kırıklığı hissetti. Bu kadarını da yapmaz, yapmamalı diye düşündü. Ama insanoğlu iştei çiğ süt emmiştir. Hemen eşyalarını topladı, ardına bir kez daha baktı. Kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyordu. Sessizce dışarı çıktı…

b) Balkondaki birlikteliğimiz ayrılığı besliyordu kuşkusuz. Susuyorduk. Dalıp gitmeler, birbirimize doğru eriyip akarcasına gülümsemeler, kirpik düşürüp kaş kaldırmalar sözlerden daha anlamlıydı...

c) Erkekler düğün evindeki bir odaya tıkılmışlardı. Kapıdan başka hiçbir yerden ışık almayan, toprak tabanlı odanın kenarında alçak bir sekinin üstünde şehirden getirdiği iki misafiriyle hancı Yakup Ağa oturmuştu. Düğün sahibi güveyinin büyük kardeşi – dört yana koşup ortalığı idare, misafirlere ikram ediyordu.


“Son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı ve bu iki koku arasındaki farkı düşündü. Yolda yürürlerken herkes, Fahriye'den ziyade Neriman'a dikkat ediyordu. Fakat bu, Neriman'ın herkese ayrı ayrı dikkatinin karşılığından başka bir şey değildi.”
10. Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin türünü yazınız.

DİKKAT: SORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİNİZ...

CEVAP ANAHTARI

                                                                                 
1. Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız.

A) TİLKİ İLE LEYLEK
Tilkinin iyiliği tutmuş bir gün! Leyleği yemeğe buyur
etmiş.
– Ama demiş tilki, bizde misafir umduğunu değil
bulduğunu yer. Meğer tilkinin cimrisi hepsinden
betermiş. Bir çorba çıkarmış topu topu; o da sulu mu sulu… Hem nasıl getirse beğenirsiniz? Tabakta. Leylek gagasıyla uğraşadursun tilki bitirmiş hepsini bir solukta…

Fabl (5 puan)
B) 1980 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde doğmuşum. Annem ev hanımı, babam ise uzun yıllar devlet memurluğu yapmış, doğduğum yıllarda ticaretle uğraşan bir adamdı. Sivas’ta bir müddet yaşadıktan sonra İstanbul’a göç etmemiz, benim okul çağına gelmemle gerçekleşmiş.

Otobiyografi (özyaşam öyküsü)

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

2. Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız.
a) Teması: memleket özlemi (2 puan)
b) Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü (2 puan)
c) Kafiyeleri: “ere” zengin kafiye (1 puan), “ül” tam kafiye (1 puan)
d) Redifleri: “vardır” redif
e) Türü: lirik şiir (2 puan)

3. Halk şiiri nazım biçimlerinden iki, divan şiirinden iki, Batı etkisindeki Türk şiirinden bir adet nazım biçimini yazınız.
 • Koşma, semai > halk şiiri (2+2 puan)
 • Gazel, kaside > divan şiiri /2+2 puan)
 • Sone > Batı şiiri (2 puan)
“Yunus Emre’nin şiirlerinin dilini, yazıldığı devir ve çevreden ayrı ele alamazsınız. Zira
o ağacın sapasağlam kökleri gelenek ile beraber, yetiştiği topraklara sımsıkı bağlıdır.”
4. Yukarıdaki metinden beş adet ses olayını bulup yazınız.
 • Yazıldığı: ünsüz yumuşaması (2 puan)
 • Çevreden: ünlü düşmesi (2 puan)
 • Ayrı: ünlü düşmesi (2 puan)
 • Ağacın: ünsüz yumuşaması (2 puan)
 • Sapasağlam: ünlü türemesi (2 puan)
 • · +++Yetiştiği: ünsüz yumuşaması
5. Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?
a) Ah, şimdi orada olacaktım ki! Heyecana bağlı işlev (2 puan)
b) Yüreğimde büyüttüğüm gül güneşe çıkamaz/Yüreğim o gülü büyütmezse ışıyamaz. (Şükrü Erbaş) şiirsel işlev (2 puan)
c) Edatlar, tek başlarına bir anlam taşımayan, fakat cümle içinde anlam kazanan, sözcükler arasında çeşitli anlam
ilgileri kuran sözcüklerdir. Dil ötesi işlev (2 puan)
d) Zeytin ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilir. Göndergesel işlev (2 puan)
e) Hemen otur, ders çalış! Alıcıyı harekete geçirme işlevi (2 puan)

6. Roman ve hikâye türünün farklarından ikisini yazınız.
 • Romanda olaylar söz konusu iken hikâye tek bir olay üzerine kuruludur. (5 puan)
 • Romanda kişi kadrosu hikayedekine göre daha geniştir. (5 puan)

7. Aşağıdaki metinde geçen yazım yanlışlarını bulup bunların doğrusunu yazınız.
Yazmak bir tutku mu? Diye soruyorlar bana. Bu denizin içinde yıllarca kalmış bir canlıya suyu his edip etmediğini
sormaya benziyor. O kadar uzun zamandır yazıyorumki…
Bunun bir tutkumu yoksa alışkanlık mı olduğunu hatırlamıyorum bile. Ne var ki yazmanın temel de bir tutku olduğunu rahatlıkla söyleye bilirim.
 •  diye, hissedip, yazıyorum ki, tutku mu, söyleyebilirim (2+2+2+2+2 puan)
8. Aşağıdaki parçada ayraç () içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. 

Bazen canımız çok sıkıldığında, (“) Ne olacak bizim halimiz (?) (“) deyip düşünürüz. Kafamızda sisli düşünceler (,) yüzlerde donuk ifadeler (…) (2+2+2+2+2 puan)

9. Aşağıdaki metinlerde kullanılan bakış açılarını yazınız.

a) Belli belirsiz bir hayal kırıklığı hissetti. Bu kadarını da yapmaz, yapmamalı diye düşündü. Ama insanoğlu iştei çiğ süt emmiştir. Hemen eşyalarını topladı, ardına bir kez daha baktı. Kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyordu. Sessizce dışarı çıktı…
 •  İlahi bakış açısı (3 puan)
b) Balkondaki birlikteliğimiz ayrılığı besliyordu kuşkusuz. Susuyorduk. Dalıp gitmeler, birbirimize doğru eriyip akarcasına gülümsemeler, kirpik düşürüp kaş kaldırmalar sözlerden daha anlamlıydı...
 • Kahraman bakış açısı (3 puan)
c) Erkekler düğün evindeki bir odaya tıkılmışlardı. Kapıdan başka hiçbir yerden ışık almayan, toprak tabanlı odanın kenarında alçak bir sekinin üstünde şehirden getirdiği iki misafiriyle hancı Yakup Ağa oturmuştu. Düğün sahibi güveyinin büyük kardeşi – dört yana koşup ortalığı idare, misafirlere ikram ediyordu.
 • Gözlemci bakış açısı (4 puan)
“Son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı ve bu iki koku arasındaki farkı düşündü. Yolda yürürlerken herkes, Fahriye'den ziyade Neriman'a dikkat ediyordu. Fakat bu, Neriman'ın herkese ayrı ayrı dikkatinin karşılığından başka bir şey değildi.”
10. Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin türünü yazınız.
 • Sık sık: zarf (2 puan)
 • İki: sayı sıfatı (2 puan)
 • Fahriye’den: özel isim (2 puan)
 • Bu: işaret zamiri (2 puan) 
 • Herkese: belgisiz zamir (2 puan)


Güncel ve Kaliteli
Yazıya Tepkini Göster!

7 تعليقات

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Kesin çıkacaklarmı bu sorular

  ردحذف
 2. Bunlar bizim hazırladığımız örnek sorular, sizin sınavınızda ne çıkacağını elbette bilmeyiz...

  ردحذف
 3. çıkma ihtimali fazla olan sorular mı bunlar?

  ردحذف
  الردود
  1. Yeni müfredata uygun çıkması muhtemel sorulardır...

   حذف
 4. 9. Ve 10. Sınıfta 2 senede kaldım.İnşallah faydası olurda geçerim ya.Gözüme uyku girmiyo abi.

  ردحذف
 5. Merhabalar ben 9.sınıfta edebiyattan kaldım 10.sınıfa geçtim ilk haftası sınav olacakmış ilk dönemin ilk haftasında 9.sınıf edebiyatın ilk 4 ünitesi mi çıkacak sınavda? 2.dönem de ise geri kalan üniteler çıkacak diyorlardı ne kadar doğru?

  ردحذف
 6. Merhabalar, sorumluluk sınavı soruları ders öğretmenleriniz tarafından hazırlandığı için sınav kapsamını, hangi ünitelerden soru gelebileceğini onlara sormanız çok daha doğru olur. Sınav soruları ve kapsamı öğretmenden öğretmene değişkenlik gösterebilir. Lütfen ders öğretmeninize danışın... Başarılar...

  ردحذف

إرسال تعليق

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar