Bu yazımızda 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2.dönem 2.yazılı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... 2018 yeni müfredatına göre hazırladığımız sorular 25 test sorusu şeklindedir... Dilerseniz dosyayı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

-İNDİR-9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı, TEST, 2018, Yeni Müfredat


EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Cahit Arf, Türkiye’ye kesin dönüşünü gerçekleştirdikten sonra, ODTÜ Matematik Bölümü’nde çalışmaya başladı. 1980 yılında emekli olana kadar buradaki görevini sürdürdü. Matematik bilimine yaptığı büyük katkıları için hayatı boyunca çok sayıda ödülle onurlandırıldı. Eğitim verdiği sürede  yalnızca ders vermekle yetinmeyerek, katıldığı konferans ve toplantılarda genç matematikçilerle birebir iletişime geçmeye çalıştı.

1.Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Biyografi türündeki metinden alınmıştır.
B) III. kişili anlatım vardır.
C) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D) Edat ve bağlaç görevindeki sözcüklere yer verilmiştir.
E) Öznel ifadeler hakimdir. Dönüş yolunda ara ara durup ellerime hoh'ladım...Eldivensiz çıkmasaymışım keşke dedim. Sonra evin önüne gelince baktım enerjim taşıyor, bir tur daha attım. Ne bir insan  ne bir kedi gördüm. Tekrar bahçeye vardığımda köpük bile uyumuştu :) Evde kedi horlayarak uyuyordu hala. Ilık bir duş aldım,  sıcacık eşofmanlar giyip kahve yapmaya indim. Yoga Journal'i okumamıştım onu okudum kahvemi içerken. Sonra ayaklarım yatağıma sürükledi beni. İki saat daha uyudum.Siz neler yaptınız bugün? Yorumlarda belirteseniz sevinirim. Sonraki yazımda görüşmek üzere...2.Parça aşağıdaki türlerin  hangisinden alınmıştır?A) Günlük  B) Blog  C) Anı   D) Otobiyografi  E) Söyleşi3.Aşağıdakilerden hangisi dilekçelerin en temel anlatım özelliğidir?

A) Saygı bildiren bir hitapla başlaması
B) Ciddi bir anlatımın olması
C) Sanatlı bir anlatıma yer verilmesi
D) Şikayet amaçlı yazılması
E) Öznelliğin ağır basması

4.Mektup türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden fazla türü vardır.
B) Bazı roman ve hikayeler mektup biçiminde yazılmıştır.
C) İletişim kurmak amacıyla yazılır.
D) Belirli bir düzene uyularak yazılır.
E) Büütn türlerinde özel anlatım esastır.

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
Benim doğduğum köyler de güzeldi,
Sen de anlat doğduğun yerleri,
Anlat biraz

5.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Niteleme sıfatları kullanılmıştır.
B) Edata ve bağlaçlara yer verilmiştir.
C) Son dize devrik fiil cümlesidir.
D) İlk dize geçişsiz eylem cümlesidir.
E) İkinci dize isim cümlesidir. 

 Sivas yollarında geceleri
Katar katar kağnılar gider
Tekerleri meşeden.
Ağız dil vermeyen köylüler
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler?
Ağır ağır kağnılar gider
Sivas yollarında geceleri.

6.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim tamlaması B) İlgeç   C) Ön ad  D) Belirteç  E) Adıl


7.Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla bileşik fiil vardır?

A) Düşünsene nasıl geçmiştik hızla hiç dokunmaksızın güvercinlere
B) Şanssızım diyemem ben kendi payıma oluyor böyle şeyler ara sıra
C) Mutluluk vitrinde satılık aç gözlerle bakıyorum
D) Eğilip alıyorum, kimse olmuyor solgun bir gül oluyor dokununca
E) Gönül verdim bir selvi boyluya bilemezsin ben ne haldeyim

Ala gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişanım kal melil melil
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil melil melil

8.Yukarıdaki dizelerde kaç bileşik fiil kullanılmıştır?

 A) 1            B) 2            C) 3            D) 4           E) 5

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek – eylem almıştır?

A) Gelemedi bugün yine annem.
B) Sizi yalnız bırakmamaktır benim görevim.
C) Ben alanında uzman bir doktorum.
D) En büyük hatamdı ona gitmem.
E) Bu senede sınıfta kalmış kardeşim.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yüklemin yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Bir hafta sonra dedikleri saatte buluştular.
B) Bütün meseleleri enine boyuna görüştüler.
C) Sabaha kadar basit bir meseleyi tartıştılar.
D) Otobüse yetişmek için koşuştular
E) Bir hafta sonra buluşmak üzere sözleştiler.

“Yaşamımda en büyük sevinci baba olduğum gün duydum. İnanır mısınız, tam iki yıl oğlumun nüfus cüzdanını cebimde taşıdım. Cebimdeki, sanki dünyanın en zengin cüzdanıydı. Oğlum olmuştu… Oğlum, dünyanın en güzel güvercini… Dünyanın en güçlü silahı.”

11. Yukarıdaki metinde aşağıdaki yazı türlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Günce
B) Otobiyografi
C) Deneme
D) Hatıra
E) Fıkra


12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
B)  Mektubun göndericisi ile alıcısının birbirlerine karşı tutumları dil ve anlatımını belirler.
C) Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
D) İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.
E) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.

13. Aşağıdakilerden hangisi deneme yazılarının amaçlarından biri değildir?

A) Zevk vererek okuyucuyu düşünmeye yöneltmesi
B) Pratik hayatın gerçekleriyle kişi ilişkisini ortaya koyması
C) İnsanın toplum karşısındaki tavrını felsefeye özgü ciddiyetle ele alması
D) İnsanın toplum karşısındaki tavrını ilmî yazılara özgü kesinlikle ele alması
E) Kültür alanındaki değişme ve gelişmelerle insanın nasıl zenginleştiğini ifade etmesi

 14.Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Daha çok geniş kitleyi ilgilendiren günlük olaylar üzerine yazılması
B) Samimi, kıvrak, akıcı ve insanı sıkmayan bir üslubunun olması
C) Ele alınan konunun kanıtlanma ve belgelerle ispatlanma zorunluluğunun olması
D) Her türlü konuyu bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan bir söyleyişle anlatması
E) Her türlü konuda yazılabilmesi


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) di­ğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Edebiyat fuarında söyleşiler, imza günleri yapılacak.
B) Sıcak, aydınlık ve hoş bir yoldan geçip gittik.
C) Seni arıyorum, anıyorum, çok özlüyorum...
D) Saygı, sevgi, değer görmeyip iyice yalnızlaştı burada...
E) Ruhum aşksız, sancılı sen gittinden beri...


16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Üzerinde de nar çiçeği renginde bir gömlek vardı.
B) Dünkü konuşmamızdan ona da söz ettim.
C) Ayşe teyze mahallemizin en vefalı insanıdır.
D) Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurlerken biri gelirse susuyorlardı.
E) Ahmet de bizimle mi gelecekti?

17.Aşağıdakilerden hangisinde ‘’ doğru’’ sözcüğü edat(ilgeç) görevinde kullanılmıştır?
A) Doğru işlerin peşinde koşmalısın.
B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.
C) Adam hızla bana doğru geliyordu.
 D) Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.
E) Doğru iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ve’’ bağlacı özneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır?
A) İyice dinlenmek ve kendime gelmek istiyorum.
B) Doğrular ve yanlışlar her dönemde var olmuştur.
C) Bizi yanına çağırdı ve bize yapmamız gerekenleri söyledi.
D) Burası karanlık ve rutubetli bir yerdi.
E) Ellerini ve yüzünü temiz yıkamalısın.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) Kendi iyiliğim için de yapmalıydım bunu.
B) Yıllardır süren bu tutku, sevgi bir şekilde bitmeliydi.
C) Sonra, ilk defa gözlerine bakabildim.
D) Martıların can alıcı çığlıkları duyuluyor uzaklardan.
E) Bu konuda hepsi yanılmıştı.


20.Biyografi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birinci kişi ağzından yazılır.
B) Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
C) Açıklayıcı ve öyküleyici anlatımdan yararlanılır.
D)Yazar, nesnel verilerden yararlanır.
E) Kişinin yaşamı gözler önüne serilir.

21. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda biyografiye yakın türlerden biri değildir?

A) Siyer kitapları
B) Kısas- enbiyalar
C) Tezkiretü'l Evliyalar
D) Tezkiretü'ş Şuara

E) Ruznameler

22.Aşağıdakilerden hangisi biyografik roman örnek gösterilemez?


A) Mehmet Emin Erişilgil’in "Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp"
B)  Bir İslâm Şairinin Romanı: Mehmet Akif
C)  Tahir Alangu’nun “Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Ömer Seyfettin
D) Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan’ 
E)  Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı

23. Aşağıdakilerden hangisi özyaşamöyküsü ile hatıra türünün ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Her iki yazı türünün de kaynağı kişilerin yaşamı, başın­dan geçenlerdir. 
B) Her iki türde de anlatıcı "ben"dir, yani anlatılanlar birinci kişi ağzından anlatılır.
C) Her iki yazı türünde de öyküleyici ve açıklayıcı bir kullanılır.

D) Her iki yazı türü de kişisel hayatı konu alan metin tülerindendir.
E) Her iki yazı türünde de Tanrısal bakış açısı kullanılır.

24. Fakir Baykurt'un kendi hayatını anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Anı
D) Mektup
E) Deneme

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne.... ne" sözcükleri bağlaç görevinde kullanılmıştır?
A) Bu adam ne oturduğu yerden kalkıyor ne bir söz söylüyor.
B) Biz, ne acılar, ne sıkıntılar çektik.
C) Ne hoş, ne sevimli çocuklardı onlar.
D) Ne gün gelir, ne gün ayrılır, bilmiyorum.
E) İki de bir ne gülüp duruyor, çevresindekileri ne diye üzüyor, anlamış değilim.

CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
E
B
B
E
D
E
E
B
C
E
A
D
D
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


D
C
A
C
B
D
A
E
E
E
A
A

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar