Bu yazımızda 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2.dönem 2.yazılı sınav sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... edebiyatfatihi.net editörlerinin hazırladığı sorular 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına ve ders kitabına uyumludur. Ders kitabındaki konu anlatımı ve metinleri dikkate alarak hazırladığımız  sorular tamamen özgün 25 test sorusundan oluşuyor.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları-2018 (Karma Yepyeni 25 Test Sorusu


✋HİÇBİR YERDE OLMAYAN YEPYENİ VE ÖZGÜN SORULAR

SORULAR

1. Kösem Sultan adlı tiyatro oyunu konusu, kurgusu, dramatik örgüsü, kullanılan dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki türlerin hangisinin özelliklerini taşımaktadır?

A) Komedi
B) Dram
C) Trajedi
D) Trajikomik
E) Melodram

2. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir?

A) Dramatik örgü
B) Mekan
C) Çatışma
D) Şahıslar
E) Fasıl

3. Aşağıdaki yapı unsurlarından hangisi farklı kişilik özelliklerinin bir arada bulunması sonucu ortaya çıkar?

A) Senaryo
B) Çatışma
C) Mekan
D) Tip
E) Zaman


4. Aşağıdaki terimlerden  hangisi tiyatro oyunlarında  oyuncuların birbirine karşı söyledikleri uzun soluklu coşkulu sözlerdir?

A) Tirat
B) Replik
C) Suflör
D) Dublör
E) Rejisör


5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin önemli tiyatro yazarlarından biri olan Necati Cumalı'nın komedi türündeki eseridir?

A) Kaynana Ciğeri
B) Kösem Sultan
C) Satılık Ev
D) Otogargara
E) Ah Şu Gençler

www.edebiyatfatihi.net © 


 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı türde bir sözcüğü derecelendirmiştir?

A)  Çok güzel gözleri vardı minik bebeğin.
B) En başarılı öğrenciyi ödüllendirdi derste.
C) Daha iyi bir dünya pekala mümkündür.
D) Çok hoşgörülü davranmak bazen işe yaramıyor.
E) En güzel günleri henüz yaşamadık seninle.Akşam engine bir altın çelenk bıraktı,
bir kanlı düğünden dönerken oldu bu iş
gözyaşlarını çepçevre bu çelenge işlemiş
dalgaların elinde kalan son bir yapraktı


7.  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk dizede zaman zarfı kullanılmıştır.
B) Üçüncü dizede durum zarfı vardır.
C) İkinci dizede ulaç kullanılmıştır.
D) Son dizede sıfat öbeği vardır.
E) Bir isim hem belirtme sıfatı hem de niteleme sıfatı almıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) Onun ne doktoru olduğunu bilmiyorum.
B) Bu konudaki önerin ne?
C) Okul bahçesine ne ağacı dikmişler?
D) Ne insanlar gördüm üstünde elbisesi yok.
E) Ne faturasını ödememiş?

gözlerimden gir içeri
yüreğimden çık dışarıya
tut ellerimden ilk bayram gibi
bak gözlerime
oku kalemin ucundaki kelimeleri

9.Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yer yön sözcükleri belirteç görevindedir.
B) Şahıs zamiri kullanılmıştır.
C) "ki" eki sıfat yapma görevindedir.
D) İlgece yer verilmiştir.
E) Tüm fiiller emir kipindedir.

www.edebiyatfatihi.net © 

Ben sende yaşıyorum, 
Sen bende hüküm sürmektesin. 
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, 
 Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.

10.Dizelerde haber kipiyle çekimlenmiş kaç fiil vardır?

A) 1  B) 2    C) 3     D) 4    E)  5


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci tamlayan olduğu için adlaşmıştır?

A) Biraz dışarı çıkıp dolaştı.
B) İlerideki derslerde bunu göreceğiz.
C) İçerinin  kötü havası beni bunalttı.
D) İleri mobil teknoloji 5G ne zaman gelecek?
E) Aşağı mahallede hatıralar sardı dört bir yanını.

12.Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Üç birlik kuralına uyulma zorunluluğu vardır.
B)  Her türlü olay seyircinin gözü önünde canlandırılır.
C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.
D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
E) Kahramanlar hem soylu kişilerden hem sıradan insanlar arasından seçilir.

13. Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde görecelik daha ağır basar?

A) Dilekçe
B) Eleştiri
C) Makale
D) Biyografi
E) Deneme

14. "Şiir yazmadan pek  de anlamayan nice kişi sosyal medyada kendisini büyük şair zannediyor."
cümlesinde aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Adıl
B) Ulaç
C) Ön ad
D) Bağlaç
E) Belirteç 

15. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin türü Nurullah Ataç'ın mektup tarzında yazdığı denemedir?

A) Okuruma Mektuplar
B) Suriye Mektupları
C) Avrupa Mektupları
D) Şehir Mektupları
E) Romanya Mektupları

www.edebiyatfatihi.net © 


16. Şikayetnameyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönemin zihniyetini yansıtan yergisel bir metindir.
B) 16.yüzyılda yazılmıştır.
C) Manzum tarzdadır.
D) Secilerle yüklü ağır ve süslü bir anlatımı vardır.
E) Fuzûli tarafından yazılan edeni mektuptur.

17. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem farklı yapıdadır?

A) İçimdeki seli durduramam
B) Ben seni hiç unutmadım.
C) Geliver yanıma bir yaz günü.
D) Giden gemilerin ardından bakakalırım.
E) Çorum'da ağlayan kız efsanesi anlatılagelmiş bugüne kadar.

18.Aşağıdaki yüklemlerden hangisi dilek-şart kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

A) Yerli malı, yurdun malı.
B) Gitmekten son anda vazgeçti.
C) Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin.
D) Çıldırmış şairlerin titreyen mısralarından bahsettiği o perisin.
E) Dünyayı çocukların yönettiğini varsayalım.

19. "Çok" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç görevindedir?

A) Canımın çoğu kaldı sende.
B) Az zamanda çok işler yaptık.
C) Çok bilen çok yanılır.
D) Çok naz aşık uyandırır.
E) Aslında kullanabileceği fırsatlar çoktu.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı adılla sağlanmıştır?

A) Ne baktın yüzüme dik dik.
B) Senden geriye iki damla yaştan neyim kaldı?
C) Ne gün döner yurduna?
D) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?
E) Ne diller döktüm kalması için.

www.edebiyatfatihi.net © 

Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından hazırlanıp imzalanan belgeye ……………………… denir.

21. Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dilekçe
B) Mektup
C) Tutanak
D) İhbar
E) Tebliğ

22) Aşağıdakilerden hangisi mektup türlerinden değildir?

 A) Dilekçe
B) Açık mektup
C) İş mektubu
D) Teknik mektup
E) E-Mektup

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin ki­pinde bir anlam kayması olmuştur?
A) Okullar 8 Haziran'da kapanacak.
B) Okuldan sonra sahile gidip çay içtik.
C) Annem bu habere kesin çok sevinir.
D) Bir ay sonra köyümüze gideceğiz.
E) Odamı düzenli tutmayı öteden beri severim

24. Aşağıdaki fiilerin hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bir uçurtmaya tutunup gitmiştin buradan.
B) Bir an olsun annesinin yanından ayrılmıyordu.
C) Seni düşlerime aldım.
D) Bana taze bir çay demle şimdi.
E) Ben çayıma iki şeker atıyorum beraber erisinler diye.

Eteğini koştururdun sokağımızda
 Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı

25.Bu şiirdeki altı çizili fiille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ek eylem almıştır.
B) III.tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
C) Birleşik zamanlı bir fiildir.
D) Türemiş bir fiildir.
E) Geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar