Bu yazımızda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 11.sınıf Dil ve Anlatım dersi dönem sonu sorumluluk sınavı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Hazırladığımız sorumluluk sınav soruları 11.sınıf dil ve anlatım müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Dilerseniz soruları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...
Uyarı: Bu soruları başka sitelerde(blog, forum, Youtube vb.) yayınlayamazsınız...
Edebiyat Fatihi Lisesi 2017-2018 Yaz  Dönemi 11.sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları

1.Metin: Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez.

2. Metin: Yahu siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İnsanımızda bir alışveriş çılgınlığı türememiş mi? Ara ara gittiğim alışveriş merkezlerinde rastlıyorum. İnsanlar harıl harıl alışveriş yapıyor. Alışveriş arabasını eline alan, gezdiği her raftan ne varsa, neredeyse hiç bakmadan, düşünmeden atıyor arabasına.


(İlk iki soruyu yukarıdaki metinlere göre cevaplayınız)

1- a) Yukarıdaki metinlerde kullanılan anlatım türlerini yazınız. 

b) Yukarıdaki metinlerde, dilin ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanıldığını yazınız.
2- Yukarıdaki 1.metinden beş adet ses olayı bulup yazınız.3-Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.

3-Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.

4.-Edebi metinlerle öğretici metinlerin arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız. 

5- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 

➛Haber yazıları ………………….. ilkesine göre yazılır.
➛Dilekçeler üst makama yazılıyorsa …………ifadesiyle biter.
➛Edebiyatımızda ilk anı örneği olarak ……………………. kabul edilebilir.
➛……………….., geçmişte insan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.
➛Öğretici metinlerde kelimeler genelde ………………………………….. anlamda kullanılır.

6) Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.
a) Varlık Dergisi’ni 2003’den beri takipederim.
b) İstedim ki o konuda ki görüşlerim banada sorulsun.

7) Aşağıdaki yargıların karşısına doğru ise “D” yanlışsa “Y” yazınız.
a) Röportaj haber yazılarının genişletilmiş halidir.

b) Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkatin önemli bir yeri vardır.

c) Edebi mektuplar, özel mektupların içerisinde kabul edilir.

d) Günlük, gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerindendir.

e) “ sevmiyor “ fiilinde ünlü daralması ses olayı vardır.

8) Hatıra (anı) yazısının özelliklerinden beşini maddeler halinde yazınız.


9) Aşağıdaki cümlelerdeki dilin işlevlerini yazınız. 

➛Eyvah , ev yanıyor !
➛Zamirler ismin yerini tutan kelimelerdir.
➛İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

10. Deneme ve makale farklardan ikisini maddeler halinde yazınız.
NOT: Süre :40 dakikadır, her soru 10 puandır.


KOMİSYON ÜYELERİ                                                    SINAV KOM.BŞK.
www.edebiyatfatihi.net              ……………… 

CEVAP ANAHTARI

Edebiyat Fatihi  Lisesi 2017-2018 Yaz  Dönemi 11.sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları CEVAP ANAHTARI

1. 1.metin: Deneme  (4 puan)  2.metin: sohbet (4 puan) 
Göndergesel işlev (2 puan)
       
      2. yalnız: ünlü düşmesi (2 puan)
          amacı: ünsüz yumuşaması (2 puan)
          bilmiyoruz: ünlü daralması (2 puan)
          düşünmekten: ünsüz benzeşmesi (2 puan)
          ruhtur: ünsüz benzeşmesi (2 puan)

3) Makale, deneme, sohbet ( söyleşi ), Eleştiri ( tenkit ), haber yazıları, fıkra (5x2puan=10 puan)

4) a) Edebi metinler kurmaca metinlerdir. Öğretici metinler gerçek metinlerdir. ( 2 puan)
b) Edebi metinler öznel bir anlatıma sahiptir. Öğretici metinler nesnel bir anlatıma sahiptir. ( 2 puan)
c) Edebi metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır. Öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamda kullanılır. . ( 2 puan)
d) Edebi metinlerde dil çoğunlukla coşku ve heyecan bildirme işlevinde kullanılır. Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevinde kullanılır.  ( 2 puan)
e) Edebi metinlerin anlamları vardır. Öğretici metinlerin anlamı vardır. ( 2 puan)

5.
 • Haber yazıları 5N 1K ilkesine göre yazılır.  ( 2 puan)
Dilekçeler üst makama yazılıyorsa ARZ EDERİM ifadesiyle biter. ( 2 puan)
Edebiyatımızda ilk anı örneği olarak GÖKTÜRK KİTABELERİ kabul edilebilir. ( 2 puan)
HATIRA  geçmişte insan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır. ( 2 puan)
Öğretici metinlerde kelimeler genelde GERÇEK  anlamda kullanılır. ( 2 puan)

6. a) Varlık dergisini 2003’ten beri  takip ederim. (2+2+2)
b) İstedim ki o konudaki görüşlerim bana da sorulsun. (2+2)

7. D , D , D  ,Y ,D (2+2+2+2+2)

8.Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır. 
Dil göndergesel işlevde kullanılır. 
Birinci ağızdan anlatım vardır.

9) Heyecana bağlı işlev (3 puan)
Dil ötesi işlev (4 puan)
Göndergesel işlev (3 puan )

10. Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler. (5 puan)
 Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır; ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı yoktur. (5 puan)


KOMİSYON ÜYELERİ        SINAV KOM.BŞK.

www.edebiyatfatihi.net                                           ………………
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar