Bu yazımızda 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı sorularını bulabilirsiniz...Hazıladığımız sorular test şeklinde olup 2017-2018 yeni müfredatına tam uyumludur. Yazılı soruları "tiyatro, anı, haber, reklam ve deneme üniteleri" ile ilgili özgün ve kaliteli sorulardan oluşuyor.

Dilerseniz dosyayı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

İNDİR-10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem.2.Yazılı Soruları ve Cevapları,2018,Test, YepyeniEDEBİYAT FATİHİ  LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 2.ORTAK SINAVI

DERSİN ADI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
10.SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN

SORULAR
1.Deneme türü Türk edebiyatında aşağıdaki dönemlerin hangisinde yaygınlaşmıştır?

A) Tanzimat
B) Servetifünun
C) Fecriati
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet

2.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi deneme türünde değildir?

A) Düş'ün Payı
B) Bu Ülke
C) Dün Yağmur Yağacak
D) Eşref Saati
E) Şiirli Değnek


“Dost ve dostluk dediğimiz, çokluk ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler, yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim sanıyorum: Çünkü o, o idi; ben de bendim."

3.Parçadaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme
B) Fıkra
C) Söyleşi
D) Makale
E) Eleştiri


4.Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Bize Göre-Ahmet Haşim
B) Mağaradakiler-Enis Batur
C) Maarif Davamız-Nurettin Topçu
D) Karalama Defteri-Nurullah Ataç
E) Denemeler-Montaigne

 5.Haber yazılarıyla ilgili terim tanımlamalarının hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Sürmanşet: Gazetelerin birinci sayfasındaki logo­nun üzerinde kullanılan başlık
B) Manşet: Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla ko­nulan başlık
C) Asparagas: gerçek olmayan, masa başında uydurulan, yalan haber, uydurma haber
D) Ajans: Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş
E) Köşe Yazısı (Fıkra): Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini kanıtlama amacı güderek yazdığı gazete yazılarıdır.

6.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir haber yazısının özelliklerinden değildir?

A) Güncel olmalı.
B) Doğru olmalı.
C) Kolay anlaşılmalı.
D) İlginç olmalı.
D) Siyasi olmalı

7.Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir? 

A. Haber yazıları objektif bir bakış açısıyla  yazılmalıdır.
B. Haber yazıları ilginç olmalıdır. 
C. Haber yazılarında öznellik olmalıdır. 
D. Haber gerçekleri yansıtmalıdır. 
E. Haber yazıları toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir. 


"-----------------------tekniğiyle yazılan  haber, bir öykü tarzında başlar ve az önemli unsurlar önce verilerek, olayın detayı haberin sonunda okura sunulur."
8.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Düz piramit
B) Ters piramit
C) Çoklu yazım tekniği
D) Özetleme tekniği
E) Çifte doğrulama tekniği

9.Tarihteki ilk resmi gazete  olarak bilinen gazetenin çıkış yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Roma'da
B) Çin'de
C) Antik Yunan'da
D) Osmanlı'da
E) Amerika'da 

10.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden  hangisi yanlıştır?

A) Ömer'in Çocukluğu-Muallim Naci
B) Medrese Hatıraları-Muallim Naci

C) Mustafa Kemal-Nutuk
D) Aziz Nesin-Bir Sürgünün Anıları
E) Kırk Yıl-Mehmet Rauf

11.Anı-otobiyografi karşılaştırmasıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Her iki yazı türünün de kaynağı kişilerin yaşamı, başın­dan geçenlerdir. 
B) Her iki türde de anlatıcı "ben"dir, anlatılanlar birinci kişi ağzından anlatılır.
C) Her iki yazı türünde de öyküleyici ve açıklayıcı bir kullanılır.
D) Her ikisi de kişisel hayatı konu alan metin türlerindendir.
E)  Her iki türde de kişinin hayatının tamamı kronolojik şekilde anlatılır.

12.Bir şarkıda geçen "Göz göze bakışmak az mı geliyor?" sözlerindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne - yüklem uyumsuzluğu
B) Tümleç eksikliği
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Mantık yanlışlığı

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gel benden özür dile, bak kırıldı yüreğim...
B) Onunla geçen yıl bir toplantıda tanıştık.
C) Senin kardeşinin sınavda başarılı olmasına sevindim.
D) Ay bir yandan sarsın beni, sen bir yandan sar...
E) Sen de yalansın, bu büyü de yalan...

14. Çoğunlukla  deve derisinden yapılan Karagöz figürlerine ne ad verilir?

A) Figür
B) Kukla
C) Tasvir
D) Yardak
E) Destgah

 15.Ortaoyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İstanbul’ da gelişmiş ve yaygınlaşmış türlerden biridir.
B) Ortaoyunu için, hayal oyununun perdeden yere inerek üçüncü boyut kazanmış halidir denilebilir.
C) Ortaoyunu araç ve yöntem açısından Karagöz oyununa benzer.
D) Ortaoyunu perdede değil, seyircinin çepeçevre kuşattığı bir meydanda, canlı oyuncularla oynanan doğaçlama bir oyundur.
E) Ortaoyunu, belli bir durumun ya da olayın çevresinde örülmüş çalgı, şarkı, dans, taklit ve konuşmalardan oluşmuştur.Bu tipler oyunlardaki çatışmaları birden bire sonlandıran ve tüm karmaşıklığı çözümleyen tiplerdir.
Zorbalıklarıyla, güçleriyle düzeni sağlayan kişilerdir. Hayal perdesine ya da meydana nara atarak, böylece ortalığa korku salarak gelirler.

16.Yukarıda özellikleri verilen tipleme aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tuzsuz Deli Bekir
B) Çelebi
C) Beberuhi
D) Acem
E) Zenne

17.Aşağıdaki tiplerden hangisi diğerlerinden farklı bir türün içinde yer almaktadır?

A) Karagöz
B) Hacivat
C) Kavuklu
D) Tuzsuz Deli Bekir
E) Çelebi

-----. yüzyılda son halini aldığı ileri sürülen Karagöz, imparatorluk çatısı altında yaşayan çeşitli toplumsal sınıfları ve kültürleri simgeleyen tiplerin ilişkilerinin perdeye yansıtıldığı bir geleneksel gösteridir.

18. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 14.
B) 15.
C) 16.
D) 17.
E) 18.

19.Hatıra türüyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anı yazıları yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı konu alır.
B) Anılarda gözlem esastır.
C)Anılar tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar.
D Edebiyatımızdaki ilk anı yazısı örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
E) Anılar kişisel bakış açısıyla kaleme alınmış olduklarından kesin ve bilimsel bir doğru gibi kabul edilemez ve nesnel bir belge niteliği taşımaz. 

20.Aşağıdaki cümleler yapısına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

A) Eskiden doğan güneş beni coştururdu.
B) Bazen gözünü budaktan sakınmamak gerek.
C) Denizler dalgalamadan durulmaz.
D) Yazarın elbette bir hayal gücü vardır. 
E) Her bakışmak aşk değildir.

Birçok insan kendini yükseltemez; çünkü hiçbir işte uz­manlık kazanmaz ve buna rağmen her şeyi yapmak ister­ler.

21.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Mantık hatası
E) Tamlama yanlışlığı

22.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk­luğu vardır?

A) Bu şehirde, nisan ayında bile hava sıcaklığı sıfırın altına düşebilir.
B) Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi sıcaklığın düşmesinde etkili oldu.
C) İlçede kar yağışının etkisini yitirdiği ancak öğrenciler sıkıntı yaşamaması için bu kararın alındığı kaydedildi.
D) Yollar, yoğun sis nedeniyle ulaşıma kapanacakmış.
E) Birçok şehirde, kar yağışı yüzünden eğitim-öğretime iki gün ara verildi.

Bilim ve teknolojinin gelişmesi, insanın sanata ve edebiyata olan gereksinimini ve ilgisini zerre kadar azaltmamıştır. Bugün insanlar en az eskisi kadar ilgililer sanatla, edebiyatla. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. İstatistiklere göre roman ve öykü okuru son on yüzyılda %20 artmış. Eskiden resim, heykel müzeleri yalnız bir iki büyük kentte çok az sayıda açılırdı. Şimdi görüyoruz ki büyük kentlerimizin hemen hepsinde çok sayıda resim ve heykel sergisi açılıyor. Üstelik bu ergilere ilgi de eskiye göre hayli fazla.

23.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) İlk cümlede bir iddia dile getirilmiştir.
B) Ana görüş sayısal verilerle desteklenmiştir.
C) Yazar, iddiasını gözlemleriyle inandırıcı kılmaya çalışmıştır.
D) Parçada makale türüne özgü özellikler ağır basmaktadır.
E) Parçada eleştirel bir anlatım egemendir.

Bilmeyenler, başımız göklere ermiş sanacak
Neyimiz var acıdan başka bizim kıskanacak
O şiir yüklü hayat özlemimizdir ancak

24.Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?
A) Ad cümlesi
 B) Devrik cümle
C) Fiil cümlesi 
 D) Eksiltili cümle 
E) Basit cümle

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisi  yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Sahipsiz kalan yaşlı adama çok acıdım.
B) Sabaha doğru köye ancak varırız.
C) Kaç mevsim geçti seni görmeyeli...
D) Bir yanık türkü yaralar beni.
E) Doğduğum topraklara özlemimdir beni yollara düşüren.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar