10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı sorularını ve cevap anahtarını bu yazımızda bulabilirsiniz...Hazıladığımız sorular test şeklinde olup 2017-2018 yeni müfredatıyla tam uyumludur. Yazılı soruları "tiyatro, anı, haber, reklam ve deneme üniteleri" ile ilgili özgün ve kaliteli 20  test sorusundan  oluşuyor.
EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI 

1.Ortaoyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İstanbul’ da gelişmiş ve yaygınlaşmış türlerden biridir.
B) Ortaoyunu için, hayal oyununun perdeden yere inerek üçüncü boyut kazanmış halidir denilebilir.
C) Ortaoyunu araç ve yöntem açısından Karagöz oyununa benzer.
D) Ortaoyunu perdede değil, seyircinin çepeçevre kuşattığı bir meydanda, canlı oyuncularla oynanan doğaçlama bir oyundur.
E) Ortaoyunu, belli bir durumun ya da olayın çevresinde örülmüş çalgı, şarkı, dans, taklit ve konuşmalardan oluşmuştur.

Bu tipler oyunlardaki çatışmaları birden bire sonlandıran ve tüm karmaşıklığı çözümleyen tiplerdir.
Zorbalıklarıyla, güçleriyle düzeni sağlayan kişilerdir. Hayal perdesine ya da meydana nara atarak, böylece ortalığa korku salarak gelirler.
2.Yukarıda özellikleri verilen tipleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzsuz Deli Bekir
B) Çelebi
C) Beberuhi
D) Acem
E) Zenne

3. Aşağıdaki tiplerden hangisi diğerlerinden farklı bir türün içinde yer almaktadır?

A) Karagöz
B) Hacivat
C) Pişekar
D) Tuzsuz Deli Bekir
E) Çelebi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  bir bilgi yanlışı vardır?

A) Modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
B) Şair Evlenmesi yazıldığı dönem sahnelendiğinde geniş yankılar uyandırmıştır.
C) Şinasi "Şair Evlenmesi" adlı eseriyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini vermiştir.
D) Sahnelenen ilk yerli tiyatromuz Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.
E) Tanzimat’ın ilk devrine mensup olan yazarlar tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüşlerdir.


5. “Dünyanın en büyük yüküdür aklı sende olmayanı ısrarla yüreğinde taşımak.”

Cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İsim cümlesidir
B) Birleşik yapılıdır
C) Olumlu, devrik bir cümledir
D) Üstünlük belirteci kullanılmıştır
E) Bağlaç kullanılmıştır.

6. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının hangisi farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?

A) Sıcaklık sıfırın altında eksi 2 dereceydi.
B) Sanki cennet gibiydi bana gözleri.
C) Hasta olduğundan dolayı son sınava giremedi.
D) Dünle bugün arasında hiçbir ayrıcalık yok bana göre.
E) Geciktiğine göre herhalde uyanamamış olmalı.

7. 15.yüzyıl  ortalarında reklamcılıkta yepyeni süreci başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Coğrafi keşifler
B) Matbaanın bulunuşu
C) Radyonun bulunuşu
D) Televizyonun icadı
E) Fransız İhtilali

8. Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda kullanılan ikna tekniklerinden biri değildir?

A) İhtiyaç algısı oluşturma
B) Mizah
C) İdeal değerler
D) Sınırlı seçeneklerden birine zorlama
E) Sıradan gösterme

9.Reklamla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Reklamcılığın kökeni Eski Yunan ve Roma’ya dayanır.
B) Başarılı reklam metinleri kolay anlaşılır, yalın kelimelerle kurulmuş, akıcı ve algılanması kolay metinlerdir.
C) Yaratıcılık bir reklamın başarılı olmasının temel koşullardan biridir.
D) Günümüzde gazete reklamları diğer reklam araçlarına göre daha etkilidir.
E) Reklam mesajlarının yaratılmasında temel kaynak tüketicilerdi

www.edebiyatfatihi.net © 

10. Resmi kurum ve kuruluşlar ile  vakıf-dernek gibi sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlatılan, toplumsal faydayı esas alan, bilgilendirici görsel ve işitsel filmlere verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu Spotu
B) Zorunlu Yayın
C) Ürün reklamı
D) Bilboard reklamı
E) Banner reklam

11. Hatıra türüyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anı yazıları yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı konu alır.
B) Anılarda gözlem esastır.
C)Anılar tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar.
D) Edebiyatımızdaki ilk anı yazısı örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
E) Anılar kişisel bakış açısıyla kaleme alınmış olduklarından kesin ve bilimsel bir doğru gibi kabul edilemez ve nesnel bir belge niteliği taşımaz.

12. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Magosa Hatıraları
B) Defter-i Amal
C) Zoraki Diplomat
D) Edebiyatçılar Geçiyor
E) Ramazan Sohbetleri

13. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir? 

A) Haber yazıları objektif bir bakış açısıyla  yazılmalıdır.
B) Haber yazıları ilginç olmalıdır.
C) Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
D) Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
E) Haber yazıları  toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir.

14. 5N1K’nın doğru açılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ne-Nerede-Nasıl-Ne Zaman-Neden-Kim
B) Ne-Nerede-Nasıl-Neden-Niye-Kim
C) Ne-Niçin-Ne Zaman-Nerede-Neden-Kim
D) Ne Zaman-Nerede-Neyle-Ne-Nasıl-Kim
E) Ne Zaman-Nerede-Ne Şekilde-Niye-Niçin-Kiminle

15. Haber yazılarında kullanılan dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akıcı olması
B) Açık olması
C) Çağrışıma açık olması
D) Yalın olması
E) Duru olması

16. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde yetkin bir kalem sahibi değildir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Nurullah Ataç
C) Suut Kemal Yetkin
D) Falih Rıfkı Atay
E) Cemil Meriç

17.  Aşağıdakilerden hangisi makalesi denemeden ayıran özelliktir?

A) Fikir ağırlıklı olmasıyla
B) Kanıta dayalı olmasıyla
C) Nesir şeklinde yazılmasıyla
D) Öğretici metin türü olmasıyla
E) Açıklama ve örnekleme tekniklerinin kullanılmasıyla

Deneme roman, şiir, öykü, tiyatro gibi kurmaca nitelikli edebî türlerle üslubun önem ka¬zandığı gezi, anı, eleştiri, mektup ve günlüğün oluşturduğu diğer türler arasında bir ara bölge oluşturması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir başka deyişle deneme, kurmaca özellikler taşıyabildiği gibi yazarın ve konuların gerçekliğini de içerir. Bu durum, deneme tü¬ründe asli öznenin “insan” oluşundan kaynaklanır. Tabii, kurmaca türlerde de aynı durum söz konusudur ancak denemenin öznesi artık nesnel gerçeklik içinde yaşayan gerçek insandır.

18. Parçadan deneme türü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Hem kurmaca hem de gerçekliği olan bir türdür.
B) İnsanı merkeze alır.
C) Kurmaca türlerle bazı benzerlikleri vardır.
D) Metin türleri  arasında önemli bir yeri vardır.
E) Denemede konu  kurmaca dünyanın imkânları içinde sunulur.

19. “Kaptanın ustalığı denizin durgunluğunda  anlaşılmaz.”

Cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olumsuz bir cümledir.
B) Fiil cümlesidir.
C) Basit yapılı bir cümledir.
D) Birleşik yapılı bir cümledir.
E) Kurallı bir cümledir

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlatım bozukluğu vardır?

A) Yaşamın olumsuz taraflarını değil güzelliklerini de görmek lazım.
B) Başarılarımız bizi şımartmamalı.
C) Hak ve özgürlük arayışı her zaman normal karşılanmalıdır.
D) Öğretmenlerimiz çeşitli özverilere katlanarak bizleri aydınlatmaya çalışırlar.
E) O, kimseyi beğenmez, herkesi eleştirirdi.

www.edebiyatfatihi.net © 

CEVAP ANAHTARI: 

1.C   2.A  3.C  4.B   5.E   6.D  7.B  8.E  9.D  10.A
11.D  12.E  13.E  14.A  15.C   16.A  17.B  18.E  19.D  20.D
Yazıya Tepkini Göster!

6 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Yanıtlar
  1. Soruda ve cevap anahtarında bir hata yok... Konuyla ilgili bilgilerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederiz... Başarılar

   Sil
  2. Ben de yorumunuz üzerine konuyla ilgili bilgilerimi gözden geçirdim, MEB'in bize vermiş olduğu güncel(2017-2018) kitabına göre cevap C şıkkı olmalı. Bir de s,z gözden geçirseniz?

   Sil
 2. ama diğer örnek yazılıda da aynı soru var ve cevabı c gösteriyor

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar