Bu yazımızda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 10.sınıf Dil ve Anlatım dersi dönem sonu sorumluluk sınavı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Sorumluluk sınav soruları 10.sınıf dil ve anlatım müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Dilerseniz soruları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

Uyarı: Bu soruları başka sitelerde(blog, forum, Youtube vb.) yayınlayamazsınız...

                                  DOSYAYI İNDİR

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞREİTİM YILI 10.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARIDIR

SORULAR

1) Farklı şiirlerden alınan aşağıdaki şiirlerin temalarını yazınız.
A                                                                                     B

Kara saçım dik başımda kar oldu          Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın
Ak saçımla yar sevmesi ar oldu             Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Bana vuran eller değil, yar oldu            Varsın gene bir yudum su veren olmasın
Bu dert benim dertlerimin başıdır.          Başucumda biri bana su yok desin de

2. Tartışma türlerini yazarak, açıkoturum ile panelin iki farkını yazınız?
3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. 

a) Bir konunun karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için sayıca az bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına…………..denir.
b) Panelin sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse, panel…………dönüşmüş olur.
c) ……….., temanın sınırlandırılmış ve somutlandırılmış halidir.
d) Tarağı eline alıp bir süre tarandı.” cümlesinde fiil öznesine göre çatısı yönünden ………………...fiildir.
e) Hiçbir sanatçı kendinden önce yazılmış eserlere sırt çeviremez.” cümlesinde “hiçbir” ………………. sıfattır.

“Çarşıya arkadaşımla gidecektik. Onu bir saat kadar bekledim. Sonra yavaş yavaş durağa doğru yürümeye başladım. Çünkü yalnız bu saatte araba vardı. Onu da kaçırırsam çok geç kalacaktım.”

4. Yukarıdaki metindeki edatları ve bağlaçları bularak yazınız.
Şiir yazılırken şair etkileyiciliği amaçlamamalıymış! Peki neyi esas amaç kabul etmeliymiş. Estetik duygulardan uzak bir anlam ve etkileyicilikten uzak bir üslupla şiir yazılabileceğini düşünebilir miyiz? Bence düşünülemez. Şiirde kafiye, redif ve diğer şekilsel özellikler bir nebze önemli olsa da günümüz okuru artık bunları aramamaktadır. Bu özellikler olsa olsa eski halk edebiyatı zevkini arayanları mutlu eder. Bu şiirlere günümüzde çok az rastlanılmaktadır. En çok satılan şiir kitaplarına baktığımızda çoğunun serbest ölçüyle yazılmış olması bize yeter sanırım.

5. Paragrafta kullanılan anlatım biçimini gerekçesiyle yazınız.

6. Yukarıdaki parçadan aşağıda istenenleri bulup yazınız.
Zincirleme ad tamlaması:
Sıfat tamlaması:
Zamir:
İşaret sıfatı:
Fiil:

7. Aşağıdaki fiilleri özneleri ve nesnelerine göre çatıları yönünden inceleyiniz.

• Yeni çıkan filmler keyifle izlendi.Öznesine göre :
Nesnesine göre:
• Küsecek kadar sevmeli insan birini.Öznesine göre :
Nesnesine göre:

8. “Doğru” sözcüğünü isim ve zarf türünde birer cümle içinde kullanınız.

9. “ gidemem” fiilinin kipini ve şahsını yazınız

10. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

Münazarada sadece toplumu ilgilendiren konular ele alınır.( )
Forumun, panelden ayrılan en önemli özelliği jürinin olmasıdır.( )
İyi bir sunumda görsel-işitsel gereçler kullanılmalıdır.( )
Başkan, forumda istediği konuşmacının konuşma süresini uzatabilir.( )
Tartışmada, söylenenlerin açık, anlaşılır; sade ve etkili olmasına dikkat edilmelidir.( )

EDEBİYAT FATİHİ
www.edebiyatfatihi.net

CEVAP ANAHTARI

1) A. Sevgilinin vefasızlığı (5 puan)   B. Yalnızlık (5 puan)


2) Panel, forum, açık oturum, münazara, bilgi şölenidir. (1+1+1+1+1 puan)
Açık oturum, panele göre daha geniş kitlelere seslenir.
Açık oturumda konular daha günceldir. Panelde ise açık oturuma göre bilimsel bir hava vardır. (5 puan)

3.a panel (2 puan)
b. forum (2 puan)
c. konu (2 puan)
d. dönüşlü (2 puan)
e. belgisiz sıfat  (2 puan)


4. edatlar:  ile (la) (2 puan) kadar (2 puan) -a doğru (2 puan)
Bağlaçlar: “çünkü”  “da”

5. Tartışmacı anlatımdır; çünkü yazar okurun kanılarını görüşlerini değiştirmeyi amaçlamaktadır.

6. Zincirleme ad tamlaması: halk edebiyatı zevki (2 puan)
Sıfat tamlaması: estetik duygular (2 puan)
Zamir: neyi
İşaret sıfatı: bu
Fiil:  sanırım

7. Yeni çıkan filmler keyifle izlendi.
Öznesine göre : edilgen
Nesnesine göre: geçişsiz

Küsecek kadar sevmeli insan birini.
Öznesine göre : etken
Nesnesine göre: geçişli

8. Her zaman doğrunun yanında olmalısın. (isim) 5 puan
Benimle lütfen doğru konuş. (zarf) 5 puan

9. gidemem: geniş zaman, 1.tekil kişi

10. Münazarada sadece toplumu ilgilendiren konular ele alınır.(Y )  (2 puan)
Forumun, panelden ayrılan en önemli özelliği jürinin olmasıdır.( Y) (2 puan)
İyi bir sunumda görsel-işitsel gereçler kullanılmalıdır.(D ) (2 puan)
Başkan, forumda istediği konuşmacının konuşma süresini uzatabilir.(Y) (2 puan)
Tartışmada, söylenenlerin açık, anlaşılır; sade ve etkili olmasına dikkat edilmelidir.(D ) (2 puan)

EDEBİYAT FATİHİ
www.edebiyatfatihi.net

 DOSYAYI İNDİR

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar