Fecriati Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları (Yepyeni)


Hazırlayan: edebiyatfatihi.net

1. “Sanatın şahsi ve muhterem olduğu” görüşü savunan sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Servetifünuncular
C) Milli Edebiyatçılar
D) Fecriaticiler
E) Yedi Meşaleciler

2.Aşağıdakilerden hangisi şiir anlayışını Piyale adlı şiir kitabında açıklamıştır?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Tahsin Nahit
D) Cenap Şehabettin
E) Tevfik Fikret

3.Fecriati Döneminde aşağıdaki türlerin hangisinde eser verilmemiştir?
A) Makale
B) Deneme
C) Tiyatro
D) Şiir
E) Biyografi

4.Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Beyannamesine imza atan sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Samim
C) Faik Ali
D) Hamdullah Suphi
E) Cenap Şehabettin

5.Fecriati edebiyatını en çok etkileyen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parnasizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Sembolizm
E) Sürrealizm

6.Fecriati topluluğunun dağılmasından sonra Milli Edebiyat akımını benimsemeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hamdullah Suphi
B) Refik Halit Karay
C) Ahmet Haşcim
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Yakup Kadri

7.Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in şiir anlayışını yansıtır?
A) Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı
B) Sade dil ve heceyle yazılan şiir
C) Saf şiir anlayışı
D) Halkın değerlerini yansıtan şiir anlayışı
E) Didaktik-epik şiir anlayışı

8.Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ait değildir?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Göl Saatleri
C) Piyale
D) Bize Göre
E) Frankfurt Seyahatnamesi

9.Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun amaçları arasında yer almaz?
A) Salon edebiyatı oluşturmak
B) Halka edebiyatı sevdirmek
C) Batı'nın önemli eserlerini edebiyatımıza kazandırmak
D) Konferanslar düzenlemek
E) Kendi eserlerinden oluşan bir kütüphane oluşturmak

10.Fecriati topluluğun Ahmet Haşim'den sonra öne çıkan şairi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yakup Kadri
B) Hamdullah Suphi
C) Süleyman Nazif
D) Ali Faik
E) Tahsin Nahit

edebiyatfatihi.net

11.Fecriati topluluğu hangi edebiyat topluluğuna bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?
A) Tanzimat I.dönem
B) Tanzimat II.dönem
C) Divan edebiyatı
D) Halk edebiyatı
E) Servetifünun edebiyatı

12.Fecriati topluluğu yayın organı olarak aşağıdaki dergilerden hangisini kullanmıştır?
A) Fecriati dergisi
B) Servetifünun dergisi
C) Genç Kalemler
D) Mümeyyiz
E) Tercüman-ı Ahval

13.Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A) Hicranlar -Tahsin Nahit
B) Kin-Şiir
C) Gurbahane-i Laklakan-Ahmet Haşim
D) Avdet-Emin Bülent Serdaroğlu
E) Bize Göre-Ahmet Haşim

14.Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun özelliklerinden değildir?
A) Aşk, doğa gibi bireysel temalar işlenmiştir.
B) Serbest müstezatı geliştirerek kullanmayı sürdürdüler.
C) Fransız sembolistlerini örnek aldılar.
D) Şiirlerde arı bir  konuşma dili kullanılmıştır.
E) Servetifünun edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Jön Türk
B) Kin
C) Hatay'a Selam
D) Piyale
E) Göl Saatleri

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar