Bu yazımızda 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2.dönem 1.yazılısı soruları ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Sorular klasik tarzda olup 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatına ve yıllık planına uygun olarak hazırlanmıştır. Faydalı olmasını dileriz...


 Dilerseniz soruları aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayarak direkt indirebilirsiniz...
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Edebiyat Fatihi Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 

9. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 


“Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini, bize yer yer ateş yığınlarıyla örtülü ıssız ve engin bir virane halinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında, ilk insanlardan farkı yoktu. Bunlar, yarı çıplak bir halde dolaşıyor; alevin karattığı harman yerlerinde, toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor; adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine bir nevi yiyecek çıkarıyor ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu.
İşte, Garp Cephesi Kumandanlığının gönderdiği -Tetkiki Mezalim Heyeti- o viranelerde, taşlar altında kömürleşmiş insan kemiklerini araştırırken, bu kitabı teşkil eden yazıları, arasından yırtılmış ve kenarları yanmış bir defter halinde buldu. Köylülerden bunun sahibinin ne olduğunu sordu.
Kimse, onun nereye gittiğini bilmiyordu. Bununla beraber, onun iki üç yıl hep bu köyde oturduğunu ve son felaket gününe kadar burada kaldığını söyleyen de kendileri idi.
-Tetkiki Mezalim Heyeti- azasından biri bu kayıtsızlığa şaştı:
-Nasıl olur! dedi, nasıl olur? İnsan yıllarca beraber yaşadığı bir kimsenin nereye gittiğini, ne olduğunu bilmez mi?
Köylüler, küskün bir tavırla omuzlarını kaldırıp uzaklaşıyorlardı.
Yalnız, içlerinden biri, yaşı belirsiz küçük ve sıska bir adam, döndü:
-Dee, sizin gibi yabanın biriydi, dedi.

       (YABAN - Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU)

1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki  metne göre cevaplayınız.

a) Metnin konusu ve teması nedir? 

b) Metnin yapı unsurlarını açıklayınız. 

 • Olay örgüsü:
 • Kişiler: 
 • Mekan:
 • Zaman: 

c) Metindeki anlatıcı ve bakış açısını belirleyip yazınız.


d) Metinde kullanılan anlatım biçimleri nelerdir?


e) Metnin yazıldığı dönemle ilgili sosyal, ekonomik çıkarımlarınızı yazınız.


2. Yukarıdaki metinden hareketle roman türünün beş farklı özelliğini yazınız.


3. Metinden aşağıdaki türdeki zamirleri bulup yazınız. 

Zamir Türleri
Metinden Örnekler
Şahıs zamiri (2 tane)

Belgisiz Zamir (1 tane)

Soru Zamiri (1 tane)

İşaret Zamirleri (1 tane)


4. Roman ve hikâyenin farklarından beş tanesini maddeler halinde yazınız. (10 puan)

5. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
 • ------------------------ anlatım tekniğinde karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan okuyucuya verilir.
 • · Eylül edebiyatımızın ilk …………………………… türdeki romanıdır.
 • · -------------------------- postmodern romanda birtakım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla söz konusu etmektir.
 • · Divan edebiyatında------------------------------ adlı eseriyle Şeyhî fabl türünün bizde ilk örneklerinden birini vermiştir.
 • · ----------------------- bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır
6. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (10 puan)


Eser
Yazar
Mai ve Siyah

Nana

Kırmızı ve Siyah

İntibah

Acımak

Suç ve Ceza

Tutunamayanlar

Küçük Ağa

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Taaşşuk-ı Talat u Fitnat


7. Aşağıdaki metinden hareketle fabl türüne özgü beş bilgiyi maddeler halinde yazınız. (10 puan)

HOROZ İLE İNCİ

Horozun biri bir gün inci bulur;
Alıp onu kuyumcuya doğrulur.
Kuyumcu ne istediğini sorar.
O da der ki: "Bu galiba mücevher;
Al da bunu bana biraz darı ver:
O benim daha çok işime yarar."
Bir cahile bir kitap miras kalır;
Cahil de hemen bu kitabı alır;
Yol üstündeki kitapçıya uğrar;
Der ki: "Bu kitabı vereyim sana,
Yerine sen üç beş kuruş ver bana; çünkü
O benim daha çok işime yarar."
La Fontaine

8. Aşağıdaki metinde beş adet zarf bulup türleriyle yazınız.
“Artık evinden dışarı hiç çıkmıyor, eve de Ali'den, Meryem'den başka kimseyi almıyordu. Böyle
yapması köylüyü daha çok azdıracaktı ama ne yapsın. Mehdilikten, hükümetten, deliler damından çok korkuyordu. En küçük çocuğunu çok severdi. Onu kucağına alır, saçlarını okşardı. Çocuğu kucağına alıp okşamak istedi. O, elini çocuğa uzatır uzatmaz, çocuk bağırarak kaçtı, kendisini anasının kucağına attı.”

9. Aşağıdaki parçada yazım yanlışlarını bularak bunların doğru yazılışlarını yazınız. (10 puan)

"Amcamın Teğmen olan küçük oğlu Ali’de bayram için Karabük’den gelmişti. Ev ahalisinden hiç biri annesi kadar sevinmedi. Annesi Selanik’li bir göçmen kadındı. Severdim onu. Akşam üstü Kemal Amcamlara gidip onu gördüm ben de." (edebiyatfatihi.net)

NOT: Süre bir ders saatidir. Puan değerleri soruların yanında verilmiştir.  Başarılar :)
CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (20 puan)
a) Konusu: Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman tarafından yakıp yıkılan köylerde Tetkiki Mezalim Heyeti’nin araştırma yapması
Teması: Savaşın meydana getirdiği yıkımlar (1 puan)

b) Metnin yapı unsurlarını açıklayınız. (2+2+2+2 puan)
Olay örgüsü:
Tetkiki Mezalim Heyeti’nin savaştan sonra köylerde araştırma yaparken bir defter bulmaları ve köylülere sahibini nerde olduğunu sormaları, köylülerin yaban dedikleri defter sahibinin nerde olduğunu bilmemeleri (edebiyatfatihi.net)
Kişiler: Tetkiki Mezalim heyeti azaları (üyeleri)i köylüler
Mekân: Metindeki olay bir köyde geçiyor.
Zaman: Sakarya Savaşı’nda sonra.

c) Anlatıcı: 3.tekil kişi (hâkim anlatıcı) ilahi bakış açısı  (1+1 puan) 

Öyküleyici, betimleyici anlatım (1+1 puan)

e) (2+2+2 puan)
 • Savaştan sonra Anadolu köylerinin düşman tarafından yakılıp yıkıldığı ve köylülerin yoksulluğu
 • Savaşın yıkımlarını araştırmaları için Tetkik-i Mezalim Heyeti’nin köylere gönderilmesi
 • Çiftçilikle uğraşılması
2. Roman türünün özellikleri (2+2+2+2+2 puan) 
 • Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir.
 • Olay, kişi, yer ve zaman romanda yapı unsurlarıdır.
 • Kişi kadrosu geniştir.
 • Romanlarda tasvirlerin yanı sıra tahliller de vardır.
 • Farklı bakış açıları kullanılabilir.
 • Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir

3. Metindeki zamirler (2+1+1+2+2+2 puan)

Zamir Türleri
Metinden Örnekler
Şahıs zamiri (1 tane)
Onun
Belgisiz Z. (2 tane)
Kimse, biri
Soru Zamiri (1 tane)
nereye
İşaret Zamirleri (1 tane)
Bunun

4.   Roman ve hikâye farkları
• Roman hikâyeye göre daha uzun bir türdür. (2 puan)
• Roman birden fazla olay üzerine kurulu iken hikâye tek olay üzerine kurulur. (2 puan)
• Romanda şahıs (kişi) kadrosu hikâyedekine göre daha geniştir. (2 puan)
• Romanda zaman hikâyedekine göre daha geniştir. (2 puan)
• Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir. (2 puan)
• Romanda kişi ve mekân betimlemeleri hikâyedekine göre daha ayrıntılıdır. (2 puan)

5. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
 • Bilinç akışı anlatım tekniğinde karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan okuyucuya verilir.
 • Eylül edebiyatımızın ilk psikolojik türdeki romanıdır.
 • İroni postmodern romanda birtakım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla söz konusu etmektir.
 • Divan edebiyatında Harname adlı eseriyle Şeyhî fabl türünün bizde ilk örneklerinden birini vermiştir.
 • Gözlemci bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
6.        
Eser
Yazar
Mai ve Siyah
Halit Ziya Uşaklıgil (1 puan)
Nana
Emile Zola (1 puan)
Kırmızı ve Siyah
Stedhal (1 puan)
İntibah
Namık Kemal (1 puan)
Acımak
Reşat Nuri Güntekin (1 puan)
Suç ve Ceza
Dostoyevski (1 puan)
Tutunamayanlar
Oğuz Atay (1 puan)
Küçük Ağa
Tarık Buğra (1 puan)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Peyami Safa (1 puan)
Taaşşuk-ı Talat u Fitnat
Şemsettin Sami (1 puan)

7. Fabl türünün özellikleri (2+2+2+2+2 puan)
 • Kahramanlardan birinin hayvan olması (2 puan)
 • Belirsiz bir zamanda geçmesi (2 puan)
 • Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılması (2 puan)
 • Ahlaki ders vermesi (2 puan)
 • Didaktik bir amaç güdülmesi (2 puan)
8. Metindeki zarflar ve türleri (2+2+2+2+2 puan) 
 • akşamları: zaman zarfı
 • dışarı: yer-yön zarfı
 • hiç: durum zarfı
 • çok: miktar zarfı
 • bağırarak: durum zarfı
9. Aşağıdaki parçada yazım yanlışlarını bularak bunların doğru yazılışlarını yazınız. (10 puan) 

Amcamın Teğmen olan küçük oğlu Ahmet’de bayram için Karabük’den gelmişti. Ev ahalisinden hiç biri annesi kadar sevinmedi. Annesi Selanik’li bir göçmen kadındı. Severdim onu. Akşam üstü Kemal Amcamlara gidip onu gördüm ben de.

Doğru yazılışları➜ teğmen, Ahmet de Karabük’ten, hiçbiri, Selanikli (2+2+2+2+2 puan)
+++ekstra➜akşamüstü, amcamlara

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar