12 Mar 2018

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Biryay, Sayfa 234

Reklamlar

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Biryay, Sayfa 234

Sayfa 234

7. Yukarıdaki parçada fiiller, hangi kip ve zamanla çekimlenmiştir? Farklı kiplerin kullanılmasının nedeni ne olabilir?

istemezdi→ geniş zamanın hikayesi
derdi→ geniş zamanın hikayesi
okuyordum→ şimdiki zamanın hikayesi
dikildi→ görülen geçmiş zaman kipi
göz attım → görülen geçmiş zaman
kaldırdım→ görülen geçmiş zaman
gülümsüyordu→ şimdiki zamanın hikayesi
fırladım→  görülen geçmiş zaman
otur→ emir kipi
söyle→ emir kipi
oturdu→ görülen geçmiş zaman
edebiyatfatihi.net
okuyorsun→ şimdiki zaman
gösterdim→ görülen geçmiş zaman
söyledim→görülen geçmiş zaman
Memnun oldu→görülen geçmiş zaman
ısmarladım→görülen geçmiş zaman
toplandılar→görülen geçmiş zaman
içti→görülen geçmiş zaman  
konuştu→görülen geçmiş zaman
söz etti.→görülen geçmiş zaman


8. Yazar anısını anlatırken hangi anlatım tekniklerine başvurmuştur? Metin üzerinde örneklerle gösteriniz.

Cevap: Öyküleyi anlatım: Örnek→  "Bir şeyler söyledim. Memnun oldu. Kahveyi ısmarladım. Yalnızdı. Biraz  Geniş bir halka olduk. Hem kahvesini içti hem konuştu. İşlerinin çokluğundan söz etti."

Betimleyici  anlatım: Örnek→ "Bir gözü sakat, üstü başı iyi olmayan,
gösterişsiz, şivesi de biraz bozuk bir gençti. Onun için ciddiye alınmıyor gibiydi.

Farklı kiplerin kullanılmasının nedeni yazarın farklı  zamanlarda yaşadığı olayları anlatmasıdır.


Eleştirel Okuma

1. Metinde yakınılan aydın tipinin özellikleri ve ihtiyaç duyulan aydın tipi özellikleri arasındaki fark nedir? Siz bu görüşe katılıyor musunuz?

Cevap. Yakınılan aydın tipi öğrendiklerini bir görüş, bir inanış haline getirmemiş aydınlardır. İhtiyaç duyulan aydın tipi ise bir ülkü ideal sahibi olan memleketin her köşesine koşa koşa gitmeye hazır olan insanlardır.

2. “Konuklarımız” adlı anı metni hangi tür anılardandır? Bu tür anıların özellikleri nedir? Aşağıya yazarak açıklayınız.

Cevap:  Olay merkezli (düz anı) edebi anıdır.  Bu tür anılar yazarın bizzat yaşadığı veya tanık olduğu olayları ve dönemleri anlattığı anılardır.

3. "Anılarda olayın geçtiği yer ve zaman ayrıntılı olarak anlatıldığından zaman zarfları ve yer belirten sözcükler sıkça kullanılır. Anılarda anlaşılması güç cümlelere yer verilmez; anılar açık, yalın, duru bir üslupla anlatılır." Bu bilgilere göre okuduğunuz metni değerlendiriniz.

Cevap:   Metinde "sabah-akşam, bir gün, akşam yemeğinden sonra, biraz sonra, o gün" gibi zaman zarfları kullanılmıştır. Konuklarımız adlı metin açık, yalın ve duru bir üslupla yazılmıştır.

4. Yaşar Kemal’in “Bu okunanların hiçbirisi şiir değil. Şiir halktan söz etmeli. Halkın çilesini, sancısını taşımalı” çıkışına katılıyor musunuz? Tartışınız.

Cevap:  Sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişir. Sizce şiir halktan söz etmeli, halkın çilesini ve sancısını taşımalı mıdır? Yorum sizin...

 Bu bilgilerden yola çıkarak yazarın köy edebiyatı akımının temsilcilerinden biri olması ve eserlerinde özellikle Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Orhan Kemal gibi toplumcu gerçekçi yazarların etkisinin görülmesini değerlendiriniz.

Cevap:  Talip Apaydın  köy ensitüsünde eğitim görürken görüp tanıştığı Yaşar Kemal ve sonrasında tanıdığı Kemal Tahir ve Orhan Kemal gibi toplumcu yazarlardan etkilenmiş,  toplumcu bir tavırla köyü, köylüyü işleyen, onların sorunlarını dile getiren Köy Edebiyatı akımının temsilcilerinden bir yazar olmuştur.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!