Sitemize edebiyat öğretmeni Mehmet Akif Gündeş tarafından gönderilen "10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarını" yayınlıyoruz. Sorular yeni müfredata uygun olarak hazırlanıp  klasik tarzdadır.  Dilerseniz yazılı sorularını ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

İNDİR-10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı,Klasik (Yepyeni)

S O R U L A R


1. Divan şiirinin genel özelliklerini beş madde halinde yazınız. (10p)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Aşağıda edebi kişilikleriyle ilgili bilgi verilen divan edebiyatı şairlerinin adlarını yazınız. (10p)
Divan edebiyatında şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getirmiş ve yaşarken "Sultanü'ş Şuârâ" (şairler sultanı) unvanını almıştır. Başarılı kasideleri de olmasına rağmen gazel şairi olarak tanınır. Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil seçti. Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünün ardından “Kanuni Mersiyesi”ni yazmıştır.

..................................................................................................................................................................

Sadece 16. yüzyılın değil, bütün Divan edebiyatının en büyük şairi kabul edilir. Bağdat dolaylarında yaşamış, Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça ve Farsça eserleri de vardır. Aşk temasını Divan şairlerinden hiçbiri onun kadar derin, samimi ve yüksek bir heyecanla işleyememiştir. Ona göre insan hayatı ıstıraplarla doludur. Divanında yer alan "Su Kasidesi" adlı şiiri çok başarılı bir naat örneğidir.

..................................................................................................................................................................

Padişahlara ve döneminin devlet büyüklerine yazdığı kasidelerle, ayrıca hicivleriyle tanınmış 17. yy. divan edebiyatı şairidir. Divan edebiyatının en önemli kaside şairi olarak bilinir. Övgülerinde ve yergilerinde ölçüsüzdür; "mübalağa" onun sanatını açıklamada anahtar sözcüktür. Övdüklerini idealize ederek göklere çıkarır, yerdiklerini yerin dibine geçirir. Hiciv türündeki şiirlerini “Siham-ı Kaza” adlı bir kitapta toplamıştır.

..................................................................................................................................................................

Şiirlerinde düşünce ön plandadır. Toplum yaşamında aksayan yönleri eleştirmiş; din ve töreyle ilgili öğütler içeren didaktik şiirler yazmıştır. Şiirlerinde hikmetli sözlere yer vermiştir. Şairin divanından başka "Hayriyye" ve "Hayrabad" adlı mesnevileri, mektuplarından oluşan "Tuhfetü'l-Harameyn" ve "Münşeat" adlı kitapları vardır.

..................................................................................................................................................................

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)
Divan edebiyatın Türklerin kazandırdığı nazım şekilleri ................................... ve .........................dur. Gazelin ilk beytine .................., son beytine ......................., en güzel beytine ........................................ denir.

4. Servet-i Fünun romanlarının dil ve anlatım özelliklerine dair dört madde yazınız. (10p)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Aşağıdaki Milli Edebiyat Dönemi romanlarının hangi sanatçıya ait olduklarını yazınız.
Yaban: ........................................................................................................................
Çalıkuşu: ....................................................................................................................
Ateşten Gömlek: ........................................................................................................
Sürgün: .......................................................................................................................
Dikmen Yıldızı: ..........................................................................................................

6. Aşağıda tanıtılan romanların adını ve hangi sanatçıya ait olduğunu yazınız. (10p) 

Tanzimat döneminde Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’a getirilip satılan bir kızın yaşamını anlatır. İlk satıldığı evin hanımı tarafından Dilber adı verilen kız, hor görüldüğü, ezildiği için o evden kaçar; ancak yeniden eski sahiplerine verilir; yaşamı boyunca birkaç kez esir olarak satılır. Farklı evlerde farklı yaşam biçimleri içinde Dilber’in başından geçenlerin işlendiği Sergüzeşt, Tanzimat edebiyatının romantizminden gerçekçiliğe yöneldiği dönemde yazılmıştır. Bu nedenle her iki akıma has dil ve üslup özelliklerini yansıtır.
...................................................................................................................................................................

Roman türünün edebiyatımızdaki en güzel örneklerinden olan eserde yazar yaşanılan dönemin sosyokültürel durumunu gözler önüne sermiştir. Yazar, romanda okuyucuya dönemin yaşantısını Ahmet Cemil’in bakış açısından vermeye çalışmıştır. Servet-i Fünun Dönemi sanatçılarının nesil romanı olarak kabul edilir. Romanda hayal-hakikat çatışması görülür.
...................................................................................................................................................................

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen edat türündeki kelimeleri tespit ederek boş yerlere yazınız. (10p)
O da ablası gibi güler yüzlü ve candan davranırdı. ................................................................................................ 

Kar yağdığı için okullar tatil edildi. .......................................................................................................................

Okula gitmek üzere evden ayrıldı. .........................................................................................................................

Ayağını yorganına göre uzat. .................................................................................................................................

Ormana doğru yürüdük. .........................................................................................................................................

8. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayrınız. (10p)
Çoğu zaman onu otobüs durağında görüyorum.
O yıllarda yayımlanan dergiler, bize yeni şiirleri sıcağı sıcağına ulaştırıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin öznelerine göre fiil çatılarını yazınız. (10p)
Karikatür, iletişim gücünün yüksekliğinden dolayı sevilir. ...................................................................................
Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi. ....................................................................................................
Tam üç yıl vatan için dövüştüler. ...........................................................................................................................
Önerdiğin kitabı okuyacağım. ................................................................................................................................

10. Aşağıdaki şiirlerde geçen altı çizili kelimelerdeki söz sanatlarını bulunuz. (10p)

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül
Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül…
................................................................... 

Bulamadım dünyada gönle mekân
Nerde bir gül bitse etrafı diken”
..................................................................... 

Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yârdan ayrıldım.
..............................................................

Çatma, kurban olayım çehreni ay nazlı hilâl

.....................................................................


                                  Başarılar dileriz.

                Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

Emine Gözüboz  Fatma Özberk   Mehmet Akif Gündeş


CEVAP ANAHTARI İNDİRECEĞİNİZ DOSYANIN İÇİNDEDİR.


Yazıya Tepkini Göster!

4 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar