10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları (Yepyeni-İndir)

Bu yazımızda 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin 2.dönem 1.yazılısı için çalışma sorularını içeren dosyayı bulabilirsiniz... Çalışma kağıdı 2017-2018 yeni Türk dili ve edebiyatı dersi müfredatına ve yıllık planına uygun olarak hazırlanmıştır. Faydalı olmasını dileriz...


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları (Yepyeni-İndir)

DİLEKÇE-TUTANAK
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Mektuplar yazılış amaçlarına göre........... ,............. ve.............biçiminde sınıflandırılır.
 Özel mektuplarda diğer mektup türlerine göre daha.....................bir dil kullanılır.
 Bir dileği bildirmek üzere resmî dairelere sunulan tarihli, imzalı yazılara.................... denir.
 Davetiye, tebrik, kutlama türündeki mektuplar..............................sınıfına girer.
Tutanak en az ..................... tarafından hazırlanır.
Dilekçelerde adres ........................... köşeye yazılır.
Dilekçelerde dil göndergesel ve ............................................. işlevinde kullanılır.

2) Dileklerin yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallar nelerdir?


3. Tutanakla dilekçe arasındaki farklar nelerdir?


ROMAN TÜRÜ

4. Roman türü ile ilgili boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 1. Dünyada roman türü  ilk olarak ..............................'da ortaya çıkmıştır.
 2. Edebiyatımızda roman türü ilk olarak  .................................. döneminde görülür.
 3. Roman türünün yetkin örnekleri ...................... yüzyılda verilmeye başlanmıştır.
 4. İlk yerli romanımız ...................................................'tır.
 5. ............................., ilk edebi roman; Cezmi ise ilk .................................
 6. Tanzimat döneminde hace-i evvel (ilkokul hocası) olarak adlandırılan ................................... halka bir şeyler öğretmeyi amaçlamıştır.
 7. Tanzimat'tan sonraki .................................... döneminde teknik bakımdan sağlam roman örnekleri  verilmiştir.
 8. Türkçülük, milli mücadele, yoksulluk gibi konular ................................... döneminde işlenmiştir.
 9. Reşat Nuri ünlü ................................ romanında idealist bir öğretmeni anlatır.
 10. ......................................adlı romanda Kafkasya'dan esir olarak getirilen Dilber'in dramatik yaşamı anlatılır.

5. Aşağıdaki soruları Sergüzeşt romanına göre cevaplayınız.

a) Romanın başkahramanı kimdir? Belirgin özellikleri nelerdir?

b) Romanın temel iletisi nedir?

c) Romanın temel çatışması nedir?

d) Roman o dönemdeki hangi sosyal sorunu ele alıyor?

e) Romandaki o dönemini yansıtan zihniyet unsurları nelerdir?

6. Mai ve Siyah romanının olay örgüsünü şemalaştırınız.

7. Mai ve Siyah romanın başkahramanı Ahmet Cemil'in kişilik özellikleri nelerdir?

8. Tanzimat Dönemi romanının özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız.

9. Sergüzeşt romanından aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

Yalnız dökülen gözyaşı acıdır.
Sabah olmadan bu evden çıkacağız.
Dilber yeni efendisine odalık olmayı reddettiği için efendisi onu karanlık bir odaya kapatır.
Dilber'in çehresindeki soğukluk arkadaşının dıdaklarına hafif bir titreme vermişti.

10. Aşağıda verilen cümlelerdeki cümle dışı ögeleri bulunuz.

Ah kalbim, ben senden çok çektim!
Ali  Bey –kendisi dostumdur- geçenlerde buraya uğramıştı.
Senin daha iyi olmanı isterdim fakat yapamadım.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? 
Doğduğum yere-Tekirdağ'a- gideceğim.
 

CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Mektuplar yazılış amaçlarına göre. RESMİ,.İŞ  ve ÖZEL MEKTUP biçiminde sınıflandırılır.
 Özel mektuplarda diğer mektup türlerine göre daha SAMİMİ bir dil kullanılır.
 Bir dileği bildirmek üzere resmî dairelere sunulan tarihli, imzalı yazılara DİLEKÇEdenir.
 Davetiye, tebrik, kutlama türündeki mektuplar.ÖZEL MEKTUPLAR sınıfına girer.
Tutanak en az İKİ  tarafından hazırlanır.
Dilekçelerde adres SOL ALT köşeye yazılır.
Dilekçelerde dil göndergesel ve ALICIYI HARETE GEÇİRME  işlevinde kullanılır.

2) Dileklerin yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallar nelerdir?
 • Çizgisiz beyaz kağıda daktilo, b.sayar veya dolmakalemle okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
 • Ciddi ve resmi bir dil kullanılmalıdır.
 • Gereksiz ayrıntılara girilmemelidir.
 • Dilekçe bitiminde sol at köşeye adres, sağ alt köşeye ad-soyad yazılmalı imza atılmalıdır.
3. Tutanakla dilekçe arasındaki farklar nelerdir?

Dilekçeler tek kişi tarafından yazılabilirken tutanağın en iki tarafından düzenlenmesi gerekir.
Dilekçeler yazılan resmi kurumun unvanı ile başlarken tutanaklarda başta ve sonda düzenlenen belgenin tutanak olduğu belirtilir. edebiyatfatihi.net


ROMAN TÜRÜ

4. Roman türü ile ilgili boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 1. Dünyada roman türü  ilk olarak AVRUPA'da ortaya çıkmıştır.
 2. Edebiyatımızda roman türü ilk olarak TANZİMAT  döneminde görülür.
 3. Roman türünün yetkin örnekleri 19.YÜZYILDA verilmeye başlanmıştır.
 4. İlk yerli romanımız ..Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.'tır.
 5. İNTİBAH , ilk edebi roman; Cezmi ise ilk  TARİHİ ROMANDIR
 6. Tanzimat döneminde hace-i evvel (ilkokul hocası) olarak adlandırılan AHMET MİTHAT EFENDİ  halka bir şeyler öğretmeyi amaçlamıştır.
 7. Tanzimat'tan sonraki SERVETİFÜNUN döneminde teknik bakımdan sağlam roman örnekleri  verilmiştir.
 8. Türkçülük, milli mücadele, yoksulluk gibi konular MİLLİ EDEBİYAT  döneminde işlenmiştir.
 9. Reşat Nuri ünlü ÇALIKUŞU  romanında idealist bir öğretmeni anlatır.
 10. SERGÜZEŞT adlı romanda Kafkasya'dan esir olarak getirilen Dilber'in dramatik yaşamı anlatılır.

5. Aşağıdaki soruları Sergüzeşt romanına göre cevaplayınız.

a) Romanın başkahramanı kimdir? Belirgin özellikleri nelerdir?

Dilber'dir. Kafkasya'dan esir olarak getirilmiştir, güzel, alımlı ve namusuna düşkün biridir. 

b) Romanın temel iletisi nedir?

Sami Paşazade Sezai'nin ünlü romanı Sergüzeşt'te mal gibi alınıp satılan köle gibi çalıştırılan esir kızların büyük acılar yaşadıklarını vurgulayıp esaretin ne büyük bir kötülük olduğunu, bundan vazgeçilmesi gerektiği iletisi veriliyor.

c) Romanın temel çatışması nedir?

Esaret-hürriyet çatışması

d) Roman o dönemdeki hangi sosyal sorunu ele alıyor?

Esirlik, cariyelik sorununu ele alıyor.

e) Romandaki o dönemini yansıtan zihniyet unsurları nelerdir?

Esir ticareti yapılması, kadınların bir mal gibi alınıp satılması
Konaklarda yaşam, halayık denilen hizmetçilerin olması
Avrupa'ya eğitim için gidilmesi
Konakların dekorunda Batılı tarza önem verilmesi... Daha fazlası BURADA

6. Mai ve Siyah romanının olay örgüsünü şemalaştırınız.7. Mai ve Siyah romanın başkahramanı Ahmet Cemil'in kişilik özellikleri nelerdir?

AHMET CEMİL: Başarılı bir lise hayatı sürerken, son sınıfta babasını kaybeder ve hayat mücadelesine çok erken başlar. Amacı şiire başka bir yön vermek iken babasının ölümü her şeyi alt üst eder. Hayalleri olan bir gençtir. Babasının ardından kız kardeşi İkbal’in ölümü, son olarak da yakın dostu olan Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’nın evlenmesiyle tüm hayalleri yıkılır.

8. Tanzimat Dönemi romanının özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız.

TANZİMAT I. DÖNEM ROMAN VE HİKAYE
 • Teknik açıdan eserler kusurludur.
 • Romantizmden etkilenilmiştir.
 • Konu olarak genellikle yanlış batılılaşma işlenmiştir.
 • Yazarlar romanın akışını kesip, konu ile ilgili kendi düşüncelerini savunmuşlar ve bu şekilde okuyucuya ders vermeyi amaçlamışlardır.
 • Karakterler tek yönlü olarak seçilmiş iyiler daima iyi,kötüler daima kötüdür.
 • Eserlerin sonunda iyiler kazanır ve ödülünü alır, kötüler de kaybeder ve cezalandırılırdı.
 • İlk görüşte aşk, abartılı konular, olağan dışı rastlantılara yer verilmiştir.
 • TANZİMAT II. DÖNEM ROMAN VE HİKAYE
 • Tanzimat ikinci dönemin sanatçıları birinci döneminkilere göre daha başarılı olmuştur.
 • Konu olarak duygusal ve acıklı şeyler işlenmiştir.
 • Realizm ve naturalizm akımları etkili olmuştur.
 • Gözleme dayalı gerçekçi betimlemeler yapılmıştır.
 • Abartılı konular seçilmemiş ve olağan üstü raslantılardan kaçınılmıştır.
 • Olayların akışını kesmemeiş ve kendi fikirlerini öne sunamamışlardır.
 • Konularda genellikle esirlik ve cariyelik işlenmiş; yer olarak ise İstanbul'un zengin kesimi seçilmiştir.
9. Sergüzeşt romanından aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

Yalnız dökülen gözyaşı /acıdır.  (Özne+yüklem)

Sabah olmadan/bu evden/ çıkacağız. (Biz:gizli özne+zarf cümlesi+yüklem)

Dilber yeni efendisine odalık olmayı reddettiği için /efendisi /onu /karanlık bir odaya/ kapatır.
(zarf tümleci+özne+belirtili nesne+dolaylı tümleç+yüklem)

Dilber'in çehresindeki soğukluk/ arkadaşının dudaklarına/hafif bir titremevermişti. (özne+dolaylı tümleç+belirtisiz nesne+yüklem)


10. Cümle dışı ögeler

Ah kalbim, ben senden çok çektim!
Ali  Bey –kendisi dostumdur- geçenlerde buraya uğramıştı.
Senin daha iyi olmanı isterdim fakat yapamadım.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? 
Doğduğum yere-Tekirdağ'a- gideceğim.

Yazıya Tepkini Göster!

4 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Bunlara ne bayıldüüüüm beyfündüüüü...

  YanıtlayınSil
 2. hoccccccccaaaaaaaaaaam sssaaaaağğğğlluuuunnn 111100000000 aaaaalccccccaaammmmm

  YanıtlayınSil
 3. 100 alacam inş canım ya :)

  YanıtlayınSil
 4. Çok güzel olmuş ellerinize sağlık iyiki varsınız

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar