10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Biryay, 2017-2018, Sayfa 210-213
Sayfa 210

4. METİN: Tanzimat Dönemi Tiyatro ( Şair Evlenmesi)

Metne Hazırlık


1. “Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu, bir dağın altında sanırlar.”(Arap Atasözü) sözünü açıklayınız.

2. Siz bir sanatçı olsaydınız günümüzdeki hangi toplumsal sorunları eserlerinizde dile getirirdiniz? Anlatınız.


Yorum sizin... Günmüzdeki sosyal sorunları düşünürek cevap verebilirsiniz...

SAYFA 213

Metni Anlama ve Çözümleme

• Metin Soruları

1. Metnin olay örgüsünü bulunuz.

-Ziba Dudu'nun Müştak Beyden müjdesini istemesi.
-Müştak Beyin aldığı bu müjdeyle çok sevinmesi.
-Müştak Beyin Ziba Dudu'yu dışarı göndermesi.
-Müştak Beyin evleneceği Kumru hanımı beklerken kendi kendine konuşması, sonra da bir şiir okuması.edebiyatfatihi.net
-Müştak Beyin içeri giren gelinin koluna girmesi.
-Müştak Beyin gelinin Kumru Hanım değil, onun kardeşi olan Sakine Hanım olduğunu öğrenmesi.
-Müştak Beyin gelinin duvağına açarken gelinin saçlarının eline gelmesi.
-Gelinle evlenmek istemeyen Müştak Beyi ikna için Ziba Dudunun mahalleliden yardım istemesi.
-Ziba Dudunun Müştak Beyi Sakine Hanım'la evlenmeye zorlaması.
-Müştak Beyin bu zorlamaya karşı çıkması

2. Metnin kahramanlarını bulunuz. Metindeki kahramanlar hangi özelliklere sahiptir? Kahramanların özellikleriyle adları arasında bir ilişki var mıdır?

 ESERDE YER ALAN KİŞİLER: 

 ASIL KİŞİLER:

 MÜŞTAK BEY: Güvey ve Kumru Hanımın aşığı. Müştak Bey aşka susamış, aşkla körü körüne hareket eden, sevincin ümitsizliğinde en son derecesine çıkan biridir. Müştak Bey alafranga tutum ve davranışı, kılık ve kıyafetiyle mahallelinin hoşuna gitmeyen, fakir fakat oldukça kafalı bir insandır.

KUMRU HANIM: Müştak Beyin sevgilisi ve Sakine Hanımın kız kardeşidir. Kumru hanım çok genç ve güzel bir hanımefendidir. O da Müştak Beye aşıktır.

SAKİNE HANIM: Kumru Hanımın büyük kız kardeşidir. Sakine Hanım; Kumru Hanıma göre oldukça yaşlı, çirkin, kart, kambur ve evde kalmış bir bayandır. Sakine Hanım eserde Müştak Beyin nikahlısıdır.

 YARDIMCI KİŞİLER:

 HİKMET EFENDİ: Müştak Beyin en iyi dostlarından biridir. Çok pratik zekalı bir kişiliğe sahiptir. Hikmet Efendi; aklı başında, ağırbaşlı ve Müştak Beyi o zor durumdan kurtaran kişidir.

ZİBA DUDU: Evlenmeye aracılık yapan kılavuz kişidir. Müştak Beyin başına bu derdi açanlardan biridir. Ziba Dudu; çok geveze, laf taşıyan ve ortalığı karıştırmayı seven bir kişiliktir.

HABBE KADIN: Müştak Beyin yengesidir. Müştak Beyin başına gelenleri duyunca feryadı basıp ortalığı karıştırıyor. Çok aceleci ve panik bir kişiliğe sahiptir.

EBULLAKLAKATÜL’ENFİ: Sakine Hanımın nikahını kıyan imamdır. O da Sakine Hanımı Müştak Bey’e yamamaya çalışanlardan biridir. Çok düzenbaz, aşağılık ve dini başka şeylere alet eden bir tiptir. Aynı zamanda oldukça geveze, gürültücü, iri ve uzun burunlu çirkin biridir.

BATAK ESE: Mahallenin bekçisidir. Müştak Beye oynanan bu oyunda onun da çok büyük bir payı vardır. Oldukça cahil biridir ve ne duyarsa duysun, doğruluğunu araştırmadan hemen buna inanır ve mahalleyi karıştırır. Ayrıca her işe burnunu sokan biridir.

ATAK KÖSE: Mahallenin süprüntücüsüdür. İmama yardakçılık yapanlardan biri de odur. Oyunda arkasında küfe giyer, çok saf ve cahil bir tiptir.

MAHALLELİ: Eserde mahalleden tiplerde vardır. Bunlar genellikle cahil ve dedikoducu kişilerdir. Bunların çoğu esnaftan seçilmiştir. 

Şair Evlenmesi'ndeki Kahramanlar ve bu kahramanların adları ile söz ve davranışları arasındaki İlişki

İl yerli tiyatro oyunumuzdaki öne çıkan kişiler Müştak Bey, Habbe Kadın, Ziba Dudu, Ebullaklaka, Batak Ese, Atak Köse, Hikmet Efendi'dir. 

Bu kahramanların adları ile söz ve davranışları uyumludur.

Örneğin;
Müştak: özleyen, can atan demek...(Kahramanımız evlilik için can atan biri)
Ziba: süslü, özentili 
 Dudu: Papağan
Habbe: Hileci, hile yapan
Ebu'l Laklaka: gevezelerin babası , çok konuşan

3. Metnin güldürü ögelerini bulunuz.

Cevap: Yanlış anlamalar, kelime oyunları, taklitler, olayın güldürücülüğünü arttıran güldürü unsurlarıdır. Örneğin; bekçinin, tiyatroyu tarator diye telaffuz etmesi, imamın, Hikmet Efendi'den rüşvet alırken 'yan cebime koy' der ve sonra bunu 'yan canibimde durma, git' sözüyle yakıştırması vb.

4. Yukarıdaki metinde hangi toplumsal sorun üzerinde durulmuştur?

Cevap: Görücü usulüyle evlenmenin sakıncaları üzerinde durulmuştur.
5. Metnin iletisini bulunuz. Metnin iletisi dönemin gerçekliğiyle uyuşmakta mıdır?

Cevap:  Metnin iletisi  "görücü usûlüyle evlenmenin yanlışlığı"dır.  Bu tema sosyal bir sorun olan görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı gerçekliğiyle ilgilidir.

6. Ünlü tiyatrocumuz Muhsin Ertuğrul bir söyleşide “Şinasi’nin düşüncesi, orta oyunu düzenine çağdaş kişileri getirmek, orta oyunu kalıplarını günün ortamına uygulamaktı.” der.
Bu bilgiden hareketle metindeki orta oyunu unsurlarını tespit ediniz.

 Cevap: Birbirinin karşıtı kişilerin yer alması ortaoyunu unsurlarıdır.


Eleştirel Okuma

1. Yukarıdaki metin Karagöz metniyle hangi yönlerden benzemektedir?

- İkisinde de yanlış anlamalar üzerine kurulu bir oyun düzeni vardır.
Birbirinin karşıtı tiplere yer verilmesi
Mahalle halkından sayılan kişilerin durum ve davranışları Karagöz oyunlarının mahallelisindeki kişilere benzer.

2. Tanzimat Dönemi’ni göz önünde bulundurarak Şinasi’nin neden toplumsal bir sorunu eserinde ele aldığını tartışınız.

Cevap:  Şinasi'nin amacı  halkı eğitmek, bilgilendirmektir, o dönemde görülen  görücü usülünün yanlışlığını ve olumsuz sonuçlarını halka tiyatro yoluyla göstermektir.

3. Yukarıdaki metinde ele alınan sosyal problem günümüzde de devam etmekte midir?

Cevap:  Günümüzde eskisi kadar çok olmasa da bazı yörelerde görücü usulüyle evlenme geleneği sürmektedir.

www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar