10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 186-187-188

SAYFA 186-187-188

5.ÜNİTE ÖLÇME-DĞERLENDİRME CEVAPLARI

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Sergüzeşt romanı edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilir. (D)
Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun ilk romanlar Servetifünun döneminde verilmeye
başlanmıştır. (D)
Tanzimat Dönemi romanları teknik bakımdan kusurludur. (D)
Millî Edebiyat Dönemi romanlarında mekân İstanbul’dan çok Anadolu’dur. (D)
Dünya edebiyatında Cervantes’in yazdığı Don Kişot, modern romanın ilk örneği sayılır. (D)
Edebiyatımızda roman ve hikâyenin yerini tutan ve divan edebiyatı nazım şekli olan tür mesnevilerdir. (D)
Servetifünun romanında sembolizm ve parnasizm akımları etkilidir. (Y)

www.edebiyatfatihi.net

2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Tanzimat birinci dönem romancıları, eserlerini yazarken .romantizm. ve realizm
akımlarından etkilenmişlerdir.
Servetifünun Dönemi’nde Batı tekniğine uygun olarak yazılan ilk romanı ..Halit Ziya Uşaklıgil... yazmıştır.
Millî Edebiyat Dönemi romanlarında …sade ve yalın .. bir dil kullanılır.
Edebiyatımızda yazılan ilk edebî roman .İNTİBAH .. , ilk tarihî roman ..CEZMİ.... , ilk
psikolojik roman .EYLÜL... ve ilk realist roman .ARABA SEVDASI’dır.
Millî edebiyat akımı Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkardığı ..Genç Kalemler.. dergisinde yayımlanan
...Yeni Lisan.. adlı makale ile başlamıştır.
Servetifünun romanında .ağır ve süslü . bir dil kullanılmıştır.
3. E

4. D 

SAYFA 187

5.C

6. D

7.D

8.E

9.D


SAYFA 188

10. A. Sefiller

11.C (II-III)

12.C

13.B

14.EYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar