10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 174
• Metin Soruları
1. Metnin olay örgüsünü oluşturan olayları belirleyiniz.2. Ahmet Cemil’in ruh hâline etki eden olaylar nelerdir?

Yoksulluk, babasının ölümü, en yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'ya aşık olması, Lamia'nın başka biriyle evlenmesi, kız kardeşi İkbal'in ölümü vb. olaylar Ahmet Cemil'in ruh haline etki etmiştir.3. Ahmet Cemil eserini niçin yakmıştır?

 Yazar olmak, Lamia'ya evlenmek gibi  hayalleri gerçekleşmediği için eserini yakmıştır.

4. Ahmet Cemil İstanbul’u neden ve kimle terk etmektedir?

Ahmet Cemil büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı için annesiyle İstanbul'u terk eder.

5. Eserde hâkim olan bakış açısını eserden örnekler vererek açıklayınız.

İlahi (Tanrısal) bakış açısı vardır. Örnek:

Birden aklına bir şey geldi. Sobasına koştu. Soba, kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kağıtlarla
dolmuştu. Bir kibrit çakarak onları tutuşturdu. Tümüyle yanması için bekledi. 

6. Metnin ana düşüncesi nedir? Metinde işlenen konu bireysel midir yoksa toplumsal bir konu
mudur? Açıklayınız.

Metinde hayal-gerçek çatışması işlenmektedir. Ana düşünce olarak "İnsan hayatta karşısına çıkan zorluklara karşı mücadele etmeli, hayallerle gerçekleri birbirine karıştırmamalıdır." fikrini çıkabiliriz. Metinde işlenen tema bireyseldir; çünkü bireyin hayal-hakikat çatışmasını işlemektedir.

“Mai ve siyah …

Ahh! Bi çare hırpalanmış, ezilmiş hayat! Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu zavallı
mutsuz ömür .. Bir elmas yağmuru altında gelişerek simdi bir siyah elmas yağmuru altında gömülen o
emel çiçekleri…İşte, işte görüyor ; gözlerinin önünde yağan bu siyahlıklar denize döküldükçe bir sarhoşluk ezgisiyleboğulan bu karanlıklar, iste bunlar o hulya hayatının üzerine çekilen bir yas kefeni değil miydi?”

7. Yukarıda verildiği gibi yazarın metinde kullandığı iç diyaloğun metne nasıl bir katkısı olmuştur? Açıklayınız.

Bunlar roman kahramanının psikolojik durumunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. 

Sultan II. Abdülhamit devrinin edebî oluşumlarından biri olan Servetifünun dönemi, pek çok özelliği ile Türk edebiyatında adından sıklıkla söz ettirmiştir. Sanatın ön planda tutulduğu bu devrin bazı şair ve yazarları, artan siyasi baskılar yüzünden memleket idaresinden şikayet etmişlerdir. Bunun sonucunda yaşamak için yeni bir ortam, uzak ülke hayaline kapılmışlardır. Önce Yeni Zelanda daha sonra da Manisa’nın Sarıçam ilçesi, bu hayalin mekânı olarak düşünülmüştür. Sanatçılar, her iki yer ile ilgili planlamalar yapmışlar ve tasarlanan yeni yaşamın pek çok özelliğini edebî eserlerle ortaya koymuşlardır.

Edebî eserlere etki etmiş olan bu tasarılarda yaşanacak yerin coğrafi özelliklerinden meskenlere; uğraşı alanlarından edebî anlayışlara kadar pek çok şeyi bulmak mümkündür.

8. Servetifünun anlayışıyla yazılan okuduğunuz metindeki uzaklaşma duygusu nasıl anlatılmıştır? Açıklayınız. Eleştirel Okuma

Roman kahramanı hayalleri yıkılınca içinde bulunduğu gerçeklerden kaçıp gitmeyi yeğlemiştir.

Realizm: Gerçekler anlatılırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı,içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Onun için de betimleme, realist yazarlarda en
önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker. Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur; onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.
Realist romanlarda bazen kahramanlar romantik özellikler gösterebilir.

1. Bu açıklamaya göre metindeki realist ve romantik unsurları bulunuz.

CEVABI BURADA...TIKLA

2. Ahmet Cemil, hayallerine niçin ulaşamamaktadır? Bunun sonucunda İstanbul’u terk etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ahmet Cemil'in düşündüğü, tasarladığı hiçbir şey gerçek olmamıştır. Bunda kendisi dışındaki etkenler de önemli rol oynar.  Yaşanılan hayal kırıklıklarından tutum,  kişiden kişiye göre değişir; kimisi hayal kırıklığı yaşasa da mücadele etmeyi sürdürür -ki aslında olması gereken de budur- kimisi de hayalleri yıkılınca pes eder. Ahmet Cemil İstanbul'da kalıp mücadele etmeyi seçebilirdi...

3. Servetifünun romanı ile Tanzimat romanını karşılaştırınız. Bulduğunuz sonuçları aşağıya yazınız.Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. Romantizm ve realizm akimlarinin
    Romana etkileri nelerdir acil cevap

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar