10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 207

Sayfa 207

3. METİN: Geleneksel Türk Tiyatrosu (Meddah)
Metne Hazırlık
1. Günümüzde tek kişiyle sergilenen oyunlar var mıdır? Bu oyunların özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Vardır, bu oyunlar, genellikle konuşmayan, yan rollerle  desteklenen, tek bir konuşan ve oynayan oyuncunun bulunduğu tiyatro oyunudur. Bir aktör ya da aktris için yazılmış kısa, solo oyunlardır.edebiyatfatihi.net

2. Tek kişiyle oynanan oyunların başarılı olma ihtimali var mıdır? Tartışınız.

Cevap: Senaryo ve oyuncu performansı iyiyse tek kişiyle oynanan oyunların  başarılı olma ihtimali tabii ki vardır. Nitekim Türk tiyatrosunda çok başarılı tek kişilik oyunlar vardır.

• Metin Soruları

1. İmam mutluluğun sırrını arayan delikanlıya neden şaşırmaktadır?

Cevap: Mutluluğunun sırrının bulunamayacağına inandığı için şaşırmaktadır.

2. Delikanlı, pirifâninin dediğini yaparken neden çevresindekileri fark edememiştir? Açıklayınız.

Cevap: Pirifaninin vermiş olduğu kaşıktaki yağı dökmemek için sürekli kaşığa baktığı için...

3. Metnin teması ve ana düşüncesini bulunuz. Metinden çıkan ana düşünceye katılıp katılmadığınızı belirtiniz.

Metnin teması: Mutluluğun sırrı
Ana düşüncesi: Mutluluğun sırrı imanlı olabilmektedir. 

4. Metindeki konuşma ve taklit ögeleri anlatıma nasıl katkıda bulunmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Bu unsurlar anlatımı dikkat ve ilgi çekici hale getirir, dinleyecileri etkileyerek anlatılan olay içinde yaşatır.

5. Okuduğunuz metinde meddah bastonunu hangi işlevle kullanmaktadır? Açıklayınız

Cevap:  Sopayı  oyunu başlatmak, seyirciyi suskunluğa çağırmak, dikkati kendine çekmek için kullanmaktadır. www.edebiyatfatihi.net

6. Bu metinden yola çıkarak meddah olmanın özelliklerini yazınız.

Cevap:  Meddah olabilmek için her şeyden önce tipleri, insanları, hayvanları çok iyi taklit edebilme yeteneğine sahip olmak şarttır.
Dinleyicilerin ilgisini çekecek konular anlatmalı, kıvrak zekalı ve rol konusunda çok yetenekli olmak gerekir.
Meddahlar iyi bir ses yapısına, müzik kulağına, iyi bir hafızaya ve sesini ve mimiğini çok iyi kullanan oyuncular olmalarıdır…

Eleştirel Okuma

1. Sizce mutluluk nedir? Mutluluk aramayla bulunacak bir şey midir? Tartışınız.

Cevap: Yorum sizin

2. Meddahın diğer geleneksel Türk tiyatrosu türleriyle benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.


Cevap:  Meddah bir anlatı türü olmasından dolayı Karagöz ve orta oyunundan ayrılır. Ancak anlatı bölümlerinin aralarındaki söyleşmeli, taklitli, kişileştirmeli bölümler nedeniyle dramatik türden sayılır. Meddah yöntemleri bakımından Karagöz ve orta oyununa çok yakın olmakla beraber, güldürüyü ve beraberinde daha çok ders vermeyi amaçlayan seyirlik bir türdür.


3. Devrik cümleler kullanmak metne anlam bakımından ne tür katkılar sağlayabilir? Metinden
yola çıkarak değerlendiriniz.

Cevap:  Anlatımı tekdüzelikten kurtarır.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar