Bu yazımızda Servetifünun edebiyatı öğretici metinleri anlatan harika slaytı bulabilirsiniz...

Slaytı indirmek için tıklayınız

Slayt içeriği aşağıdaki gibidir:
servetifünun öğretici metinler slaytı
                                           
Servetifünun Öğretici Metinleri Genel Özellikleri

Servet-i Fünûn dönemi öğretici metinlerinde bireysel ve edebi konular işlenmiştir
Dil oldukça ağırdır.
Servetfünun dönemi öğretici metinler edebî tenkit, anı türünde yoğunlaşır. 
Gezi yazısı, mizah, hiciv ve fıkratüründe de eserler verilmiştir.
Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Şuayp, Hüseyin Suat Yalçın öğretici metin alanında eser veren sanatçılardır.
Cenap Şehabettin, eleştiride sanatçıdan çok eseri değerlendirmek gerekliliğini vurgulayarak eleştiri yönteminde doğru bir adım atar. Ancak yine de eleştiride kuramsal bir düzeye ulaşılamaz.
Servetifünuncular, düşünsel açıdan baskıcı ortama karşı seslerini yükselt­mek niyetindedirler. Fakat içinde bulundukları koşullar dolayısıyla bu düşünce­yi gerçekleştirdikleri söylenemez. Dil ve sanat anlayışlarını belirleyen de bu ko­şullardır.
Hüseyin Cahit ve Ahmet Şuayb, Servetifünun topluluğunun savunucusu, eleştirmeni durumundadırlar.
Ahmet Şuayb, Servetifünun eleştirisini en bilinçli düzeyde yürüten kişidir. Ay­rıntılı olarak incelediği Hippolyte Taine'ın edebiyat eleştirisine getirdiği bilimsel determinizme karşı çıkar.
Oluşturulan ürünler halkın sorunlarından uzaktır.
Edebiyat tarihi ve felsefe alanında hiçbir çalışma yoktur.



Tanzimat Dönemi öğretici metinleri ile Servetifünun Dönemi öğretici metinlerini karşılaştırma






Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar