Bu yazımızda vatan şairi  Namık Kemal hayatı ve edebi kişiliğini anlatan slaytı bulabilirsiniz. Dokümanı indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...NAMIK KEMAL EDEBİ KİŞİLİĞİ 

21 Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğmuş, 2 Aralık 1888'de vefat etmiştir. 
Tanzimat döneminin "en gür sesli vatan şairi" olarak tanımıştır. 
Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir. 
Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları işlemiştir. 
“Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk” gibi konuları işlemiştir. 
Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 Tiyatrolarında geçen bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. 
Şiiri, düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır. 
Şiirde sosyal konulara ağırlık vermiştir.
Toplum için sanat ilkesine bağlı kalmıştır. 
Şinasi’yle tanışıncaya kadar tümüyle divan şiiri çizgisinde yazmıştır. Şinasi’yle tanıştıktan sonra divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır. 
Şiirinde üç farklı dönem vardır: 
a. İlk dönem şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Gazelleri) 
b. Daha sonraki şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Hürriyet Kasidesi) 
c. Son dönem şiirleri biçim ve konu (öz) bakımından da yenidir. (Vaveyla) 
Divan şiirini, abartılı bir biçimde eleştirmiştir, kocakarı masallarına benzetmiştir. 
Romantizm akımının etkisinde kalmıştır. 
Romanları teknik açıdan kusurludur. Araya girip bilgi vermiştir. 
Düz yazılarında (nesirlerinde) sanatkârane (edebi) bir üslup kullanmıştır. 
Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır. 
Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç olarak görmüştür. 
Tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan veya tarihten almıştır. 
Ona göre “Tiyatro bir eğlencedir ve eğlencelerin en faydalısıdır.” 
Tiyatrolarının tümü dramdır. 
"Vatan yahut Silistre" isimli oyunu sahnelendikten sonra Mağusa’ya sürülmüştür. 
Türk edebiyatındaki yerini, düz yazı alanında; özellikle roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, tarih türünde yazdığı yapıtlar belirlemiştir. 
Gazetecilik yönü de vardır, Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır. 
Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır. 
Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır. Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir. 
“Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. 
"Renan Müdafaanamesi"ni Fransız tarihçi Ernest Renan’ın “İslamiyet, ilerlemeye engeldir.” düşüncesini çürütmek için yazmıştır. 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar