10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 143-144. Sayfa Cevapları

3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Taş kesilme motifi, Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir. Bu motifi taşıyan bir
efsane şöyledir: “Erzurum’un, Karayazı İlçesinin Kızmusa adlı köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam veliymiş fakat kızı kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı köyden Musa adında bir genç varmış.Musa bu kızı seviyormuş. Kızla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar.Kızın babası kaçtıklarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip, “Müsaade et, biz gidelim Musa’yı öldürüp kızını getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. “Siz gelin oturun onlar kaçamaz” demiş.
Sabah olunca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler, yanlarına yaklaşınca delikanlıyla kızı taşlaşmış
olarak görmüşler. O günden sonra bu köyün adı “Kız- Musa ” olarak kalmış. Hâlâ köyün girişinde bu
taşlaşmış iki insan şeklini görmek mümkündür.”

1. Bu efsaneyle verilmek istenen düşünce nedir?

Evlatlar anne-baba sözünü dinlemelidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?

A) Masal B) Destan C) Hikâye D) Mesel E) Orta oyunu

Kalevala Nibelungen İlyada Şehname Gılgamış

3. Yukarıda verilen destan adlarını aşağıda boş bırakılan yerlere doğru bir şekilde yazınız.

Nibelungen.. Germen-Hun ilişkilerini konu edinen bir destandır.
İlyada.. Homeros tarafından yazıya geçirilmiş bir destandır.
…Gılgamış….. Sümerlere ait olan bu destan, tarihte bilinen ilk destandır.
Kalevala.. Fin halkının mücadelelerini anlatan bir destandır.
Şehname. Fars kültürüne ait olan bu destanda ünlü Türk Hükümdarı Alp Er Tunga’dan bahsedilir.

4. Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Efsaneler bir olayı konu alabilirler.
B) Efsaneler bir kişiyi konu alabilirler.
C) Efsaneler bir yeri konu alabilirler.
D) Efsaneler tamamen gerçeği yansıtırlar.
E) Efsanelerde mitolojik unsurlar olabilir

5. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.

Efsane…., anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunlukla gerçek olarak kabul edildiği hâlde,
…masal…., başından beri hayal ürünü olduğu kabul edilir. Yine bu nedenle…masallarda…
olaylar, hep hayali bir yerde ve belirsiz bir zamanda geçer, çoğunlukla da olağanüstü kişiler üzerine
kurulur.
Efsane ve mitlerde  olaylar gerçek olarak kabul edilir. …Efsaneler.. aynı gelenekleri ve görenekleri
paylaşan toplulukların ürünü olmakla beraber, uluslararası ortak bir kültürün, değişik uluslardaki
varyantları olarak görülebilir; oysa …destanlar….. çoğunlukla ulusaldır.
Halk hikâyesi ile masal arasındaki temel fark masalların tamamen hayal ürünü olması, halk hikayelerinin konusunu gerçek hayattan almalarıdır.

www.edebiyatfatihi.net 

SAYFA 144
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Kahramanları seçkin kişilerdir.
B) Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.
C) Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.
D) Millî değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.E) Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.


I. Hayali ögelerden bütünüyle uzaktır.
II. Edebiyatımızın ve kültürümüzün ilk kaynaklarıdır.
III. Ulusal dilde ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiştir.
IV. Milleti etkileyen sosyal olaylar anlatılır.
V. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği tam olarak bilinmektedir.

7. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I ve V      B) IV ve V   C) II ve V   D) III ve IV       E) II ve IV

8. Aşağıda verilen cümlelerin karşısına doğru ise ”D” yanlış ise “Y” yazınız

İslami Dönem’in ilk Türk Destanı Battalname’ dir. (D)
Battalname sadece manzum olarak yazılmıştır. (Y)
Alper Tunga’ dan bahseden İran destanı Ramayana’ dır. (Y)
Mehmet Akif’in Çanakkale Savaşları için kaleme aldığı Çanakkale Şehitlerine ait şiir,
yapma bir destandır. (D)
Destanlar bir milletin millî kimliği ile alakalıdır. (D)
9. Aşağıdaki tabloya Türk destanlarını doğru şekilde yazınız.

İslamiyet’ ten Önceki Türk Destanları

Saka Destanları: Alper Tunga, Şu Destanı
Hun - Oğuz Destanları: Oğuz Kağan Destanı
Göktürk Destanları: Bozkurt, Ergenekon Destanı
Uygur Destanları: Türeyiş Destanı, Mani Dininin Kabulü Destanı, Göç Destanı

İslamiyet Etkisindeki Türk Destanları

Karahanlı Dönemi: Saltuk Buğra Han Destanı
Kazak-Kırgız: Manas Destanı
Türk-Moğol: Cengiz Han Destanı
Tatar-Kırım: Timur ve Edige Destanları
Diğer Sayfalar için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız...

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar