10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 127-128.Sayfa Cevapları

SAYFA 127


2. METİN: Halk Edebiyatından Efsane (Şahmeran)

Metne Hazırlık

1. Yaşadığınız bölgede coğrafi yerler veya insanlarla ilgili efsaneler var mıdır? Anlatınız.


2. Aşağıdaki ifadelerin karşısını doğru şekilde doldurunuz.
Devlet kuşu uğur, bereket sayılır. Hakkında yazılmış türküler bulunur →HÜMA KUŞU

Manas destanında geçer. Yunan mitolojisindeki kanatlı at Pegasus’a  benzer..→ TULPAR

Dede Korkut Hikâyelerinde geçen iri cüsseli, tek gözlü efsanevi yaratıktır. →TEPEGÖZ

SAYFA 128

Metni Anlama ve Çözümleme
• Metin Soruları

1. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı efsanede verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.

2. Metindeki olağanüstülükleri ve mitolojik ögeleri tespit ediniz.

Olağanüstlükler:
Adamın yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran'a götürülmesi
Mağaranın gerçek dünyadan uzak bir yerde olması
Şahmeran'ı gören adamın vücudunun pul pul dökülmesi
Şahmeran öldüğünde tüm yılanların insanlardan öç alacağı düşüncesi
Şahmeran'ın kafasını kaynatıp içen adamın Lokman Hekim olması

Efsanedeki Mitolojik Ögeler : Mitolojik bir simge olarak Şahmeran (Başı insan gövdesi yılan olan efsanevi varlık)

3. Şahmeran adlı hikâyede hangi anlatım biçimi ön plandadır? Açıklayınız.

Cevap: Düşsel(fantastik) anlatım ön plandadır.

4. Efsanedeki kahramanla Şahmeran arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Efsanedeki kahraman, Şahmeran'ın kafasının suyunu kaynatıp içerek  Lokman Hekim olmuştur.

5. Metinde olay örgüsünde eksik kalan noktalar nelerdir? Açıklayınız.


6. Metinden yola çıkarak efsane türünün özelliklerini açıklayınız.
Cevap:
  • Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere dayandırılıp, şahıs, yer ay da olaylar hakkında anlatılırlar.
  • Hayal gücünün ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
  • Efsanelerde çoğunlukla olağanüstülük ağır basar.
  • Mitolojik ögeler yer alır.
  • Konuşma diline yakın düz bir anlatımı vardır.
  • Dilden dile anlatılagelmiş, anonim ürünlerdir.

7. Bu bilgilerden hareketle okuduğunuz efsanede yılan motifi nasıl kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Efsanede yılan motifi sağlığın, şifanın sembolü olarak kullanılmıştır.

Eleştirel Okuma


1. Siz Şahmeran’ın yerinde olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? Anlatınız.

yorum sizin

2. Şahmeran ve kahramanı kurtaracak daha akılcı bir çözüm bulunabilir miydi? Tartışınız.

yorum sizin

3. Daha önce okuduğumuz Nibelungen destanı ile bu efsane arasındaki farkları aşağıya yazınız.

Nibelungen Destanı'nda  toplumun bütününü ilgilendiren bir olay anlatırken Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesi daha bireysel nitelikler taşır.
Nibelungen Destanında olağanüstülük Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesine göre daha azdır.
Nibelungen Destanı toplumsal hayatta derin izler bırakan yaşanmış olayların etkisiyle oluşturulmuşken, efsane hayal gücünün ürünüdür.
Nibelungen Destanı tamamen bir mileltin ürünüyken efsanelerin farklı biçimleri farklı milletlerde de vardır.
Nibelungen Destanı'nda destansı(epik) anlatım ağır basarken efsanede düşsel(fantastik) anlatım ağır basar.
Nibelungen Destanının kökeni tarihe dayanırken bu özellik efsanede yoktur.
edebiyatfatihi.net inceledi


Diğer Sayfalar için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız...

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar