10.Sınıf Osmanlı Türkçesi Kitabı Cevapları, Sayfa 72-73

4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Sayfa 72

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bulup işaretleyiniz.

1. D (eğlence, eğri, eğer)
2. B
3. C
4. B

Sayfa 73

5. A
6. E
7. A (A-Şeyh'ül İslam)

B. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
  • (Y) Gef (گ (ve nef (ڭ (harfleri Kur’an alfabesinde kullanılır.
  • (D) Gef (گ (harfinin ses karşılıklarından biri de “v”dir.
  • (D) Türkçeleşmiş Arapça ve Farsça kelimeler, dilimizdeki söylenişleri dikkate alınarak yazılır. 
  • (D) Türkçe kökenli kelimelerde ” ث، ح، ذ، ض، ظ، ع” harfleri kullanılmaz.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

1. Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça yapılı tamlamalar da kullanılmıştır.
2. “Su” kelimesindeki “s” sesi sad harfi ile gösterilirken “siz” kelimesindeki “s” sesi sin harfi ile gösterilir.
3. صبا باد tamlaması Farsça yapılı bir tamladır. 
4. tamlaması Divan-ı Lügati’t-Türk şeklinde okunur.

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Kef, gef ve nef harflerinin karşıladığı sesleri söyleyiniz. 

Cevap: K, G, Ğ, N seslerini karşılar.

2. Kalın ve ince karşılığı olan ünsüzler konusunda bilgi veriniz. 

Cevap: Osmanlı Türkçesi alfabesinde, bazı ünsüzlerin (d, g, ğ, h, k, s, t) kalın ve ince karşılıkları vardır. Bu kural gereği, kelime içinde “Tı (d-t), sad, gayın (g-ğ), kaf, hı” harfleri kalın ünlülerle ve “te, dal, sin, kef, gef (g-ğ), he” harfleri ince ünlülerle bir arada bulunur (Bu kuralın istisnaları vardır).

3. Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin Türkçeye geçiş sebepleri nelerdir?

Cevap:  Türk dilinin diğer dillerden etkileşiminde dini inançların kabulünün önemli bir yeri vardır. Türklerin İslam dinin kabul etmesinden sonra dilimize Arapça ve Farsçadan çok sayıda sözcük geçmiştir. Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar