Bu yazımızda 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı sınav sorularını hazırladık. Sorular test şeklinde, cevap anahtarı soruların altındadır.

Dilerseniz soruların altındaki "dosyayı indir"e tıklayarak sorularımızı ve cevap anahtarını anında indirebilirsiniz...


2017/2018 10.Sınıf Türk Dilive Edebiyatı Dersi 
1.Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları-TEST
1. Aşk hikâyelerinde ve uzun konuların işlendiği şiirlerde "mesnevi" nazım şeklinin kullanıl​masının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aruz kalıplarının çok zengin olması
B) Hece ölçüsüyle yazıldığı için
C) Her beyti kendi içinde kafiyeli olduğundan uyak sıkıntısı çekilmemesi
D) İran şairlerinin de bu nazım şeklini tercih etmeleri
E) Mesnevilerin sıradan bir nazım şekli olmaması

2. 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili bil​gilerden hangisi yanlıştır?
A) Aşık tarzı Türk şiiri ortaya çıkmıştır.
B) İlk İslami ürünler verilmiştir.
C) Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmaya baş​lamıştır.
D) Ürünlerde yerleşik hayata geçişin izleri vardır.
E) Aruz ölçüsü kullanılmaya başlamıştır.


Bu eser zengin bir bilgi, görgü, ahlak, kültür öğeleri taşır. Hem devlet işleyişi hem de fertlerin toplum içindeki görevlerini işleyen eser, tek tek fertlere seslendiği gibi yöneticilere de seslen​miştir. Bu yönüyle öğretici bir eser niteliği taşır.

3. Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divân-ı Lûgati't Türk
B) Atebetü'l Hakayık
C) Risaletü'n Nushiyye
D) Kutadgu Bilig
E) Muhakemetü'l Lugateyn


4. Aşağıdakilerden hangisine "Kutadgu Bilig'de değinilmemiştir?

A) Din - felsefe - edebiyat
B) Eğitim - öğretim - bilim
C) Devlet - siyaset - yasa - töre
D) Erdemlilik - görgü kuralları
E) Arapça'nın yetersizliği - Türkçe'nin zenginliği


5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C) Destan, koşma, sagu, sav gibi türler kullanılmıştır.
D) Yabancı tesirlerden uzak, arı bir Türkçe kullanıl​mıştır.
E) Belli bir zümrenin değil, halkın edebiyatı olmuştur.6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin şiirlerinden oluşan, Divan edebiyatının temelini oluşturan bir yapıttır.
B) Divanü Lügati't-Türk, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
C) Edip Ahmet Yükneki, Atabet'ül Hakayık adlı yapıtın​da Türk töreleriyle İslam inanç ve düşüncelerini dile getirmiştir.
D) Kutadgu Bilig, sadece bir siyasetname ve yönetim kitabı değil, aynı zamanda insanlara mutluluğun yollarını gösteren bir kitaptır.
E) Kitab-ı Dede Korkut, destandan halk hikâyesine geçişin ilk ürünüdür.


7. Aşağıdaki eserlerden hangisi manzum tarzda yazılmamıştır?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ü Lügati’t-Türk
C) Atabet’ül Hakayık
D) Yunus Emre Sabır Mesnevisi
E) Alp Er Tunga Sagu

www.edebiyatfatihi.net 

8. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri’ne ait bir özellik değildir?
A) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.
B) On iki hikayeden oluşur.
C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.
D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.
E) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.


9. Aşağıdakilerden hangisi “Dede korkut Hikâyelerinin” bir özelliği değildir?
A) Bir ön söz ve 14 hikâyeden oluşur.
B) Nazım ve nesir birlikte kullanılmıştır.
C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.
D) 15.yy sonlarında yazıya geçirilmiştir.
E) Dede Korkut tüm hikayelerde yer alır.


10. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi ile modern hikâyenin farklarından biri değildir?

A) Halk hikayesinde nazım-nesir karışıktır, modern hikaye sadece nesir şeklinde yazılır.
B) Halk hikayeleri sözlü geleneğin ürünüylen modern hikaye yazılı geleneğin ürünüdür.
C) Halk hikayeleri anonimdir, modern hikayenin yazarı bellidir.
D) Halk hikayelerinde sade bir dil kullanılırken modern hikayelerinin dili ağırdır.
E) Halk hikayelerinin ilk ürünü 15.yüzyılda ortaya çıkarken Batılı anlamda modern hikaye 19.yüzyılda ortaya çıkmıştır.


11. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâye ve yazarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


A) Letaif-i Rivayet-Ahmet Mithat Efendi
B) İntibah-Namık Kemal
C) Cezmi-Namık Kemal
D) Küçük Şeyler-Sami Paşazade Sezai
E) Müsameretname-Emin Nihat


12. Tanzimat dönemi hikâyesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bu dönem hikayelerinde kişiler tek yönlü ele alınmıştır.
B) Yazarlar, hikâyelerin akışına müdahale eder.
C) Tanzimat hikâyelerinde olayların gelişimi ya yazar ağzından anlatılmış ya da tesadüflere bırakılmıştır.
D) Teknik bakımdan kusursuz örnekler verilmiştir.
E) Yazarlar hikayelerde kişiliğini gizlememiş, okuyucuya öğüt vermişlerdir.


13. Halk hikayesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Aşıklar tarafından anlatılan manzum ve mensur bölümlerden oluşan ürünlerdir
B) Hikayeler anonimdir. Aynı hikayenin birden çok varyantı bulunur.
C) Destana göre olağanüstülükler fazladır.
D) Dinin etkisi ile anlatılarda sihir ve büyünün yerini keramet ve mucizeler alır.
E) Hikayelerde konu çoğunlukla aşktır.

1. Dünya savaşı yıllarında sık sık yayımlamaya devam ettiği başarılı hikâyeleri ile son devir Türk hikâyeciliğinde haklı ve önemli bir yer kazandı, Konularını çoğunluk la gerçek hayattan alan hikâyelerinde yapmak istediği şey, milli şuuru kuvvetlendirmek ve toplumun aksak yönlerini mizah yoluyla tenkit ederek Türkiye’nin kalkınmasını hızlandırmaktır.

14) Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ömer Seyfettin
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Haldun Taner
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Halide Edip Adıvar


15) Aşağıdakilerin hangisinde yüklem ettirgen bir fiil değildir?

A) Çocuğa elbisesini çabucak giydirdi.
B) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi.
C) Bütün ödevlerini ablasına yaptırdı.
D) Taksiyi, uzun bir süre bekletti.
E) Suyu, çocuğa istemeye istemeye içirdi.


16. Edebiyatımızda “fabl” türünün ilk örneği kabul edilen mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şikayetname
B) Mantıku’t Tayr
C) Harname
D) Garipname
E) Surname


17. Aşağıdakilerden hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Gelin bahçeden çiçek derelim.
B) Yılan bile arar yavrusunu, eşini.
C) Doyamam senin hasretinle.
D) İyilik eden iyilik bulur.
E) Ben bir garip ozanım bu dünyada...Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca,
Yol almış hayatın ufuklarınca;
O hızla dağları Ferhad yarınca,
Başlamış akmağa çoban çeşmesi

18. Yukarıdaki dörtlükte kaç çekimli eylem vardır?

A)1            B)2     C)3      D)4      E)5


19. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi “oldurgan” fiildir?

A) Annesi yokken yemeği o pişirdi.
B) Bebek erkenden uyudu.
C) Okul kapısının önünde bir müddet durdu.
D) Martıların can alıcı çığlıkları duyuluyor uzaklardan.
E) Denizin dalgaları köpürdü.

YEPYENİ VE ÖZGÜN SORULAR www.edebiyatfatihi.net 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?

A) Hiçbir zaman elimde kalemle okumadım.
B) Birçok kimse, bundan başka bir yönteme başvurmuyor.
C) Bir doğru üzerinde iki nokta işaretleyelim.
D) Radyoteleskoplar kurularak araştırmalara başlanmış.
E) Selam verip ayrı ayrı ellerimizi sıktı.CEVAP ANAHTARI
1.C      2.A   3. D    4. E    5.A     6. A    7.C       8.E    9. A   10.D
11.D 12.D   13.C   14. A  15.B   16.C  17.A   18.B  19.A  20.D


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar