10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI DİLBİLGİSİ SORULARI ve CEVAPLARI


DİYET

Koca Ali yerinden oynamadı. Zaten biraz başı ağrıyordu. Akşam “Mes­nevi dinler, açılırım!” dedi. Büyük bir huzûr içinde, iki garip dervişin ruhu pek ürperten nağmeleriyle gaşyoldu. Her âşık gibi onun kalbinde de nihayetsiz bir vecd, bir heyecan, bir galeyan istidadı vardı. En küçük bir vesileyle coşardı. Mânâsını anlamadığı bu lisanın uhrevî ahengi onun sakin kanını sular altında saklı derin bir girdap gibi kaynattı. Her tarafı sebepsiz bir sarsıntı ile titriyor, sökülmez bir hıçkırık boğazına takılır gibi oluyordu. Yatsı namazını kılar kılmaz mescitten çıkınca doğru dükkânına giremedi. Az Yürüdü. Uykusu yoktu. Ilık, yıldızlı bir yaz gecesiydi. Samanuğrusu sarı altın tozundan nihayetsiz bir bulut gibi göğün bir tarafından öbür tarafına uzanıyordu. Yürüdü. Yürüdü. Şehir­den mandıralara giden yolun geçtiği tahta köprüde durdu. Kenara da­yandı. Geniş derenin dibine akseden yıldızlar nurdan çakıl taşları gibi parlıyor, şırıldıyordu. Kenarlardaki karanlık top söğütlerde bülbüller ötüyordu. Dalıp gitti. Saatlerce kımıldamadı. Dinlediği nağmelerin ruhunda kalan ahenklerini işitiyor, tıpkı mescitte gibi gaşyoluyordu.

Ömer Seyfettin
(düzenlenmiştir)1. Okuduğunuz hikâyede bulduğunuz kip ve birleşik zamanlı filleri aşağıdaki tabloya işleyiniz

1. Okuduğunuz hikâyede bulduğunuz kip ve birleşik zamanlı filleri aşağıdaki tabloya işleyiniz
Haber Kipleri                                         
Birleşik Zamanlı Fiiiler2. Öyküdeki filleri çatı bakımından inceleyiniz.
ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER
NESNESİNE GÖRE FİİLLER
Etken Fiiler
Dönüşlü
Geçişli Fiiler
Geçişsiz Fiiler

3. Metindeki sıfat fiilleri bulup yazınız.4. Metindeki zarf-filleri bulunuz.


5. Metinden tablodaki istenen türdeki zarfları (belirteç) bulup aşağıdaki tabloya yazınız.

Durum Zarfları
Zaman
Azlık-Çokluk
Yer-yön
Soru

6. Metinden basit, birleşik, türemiş filleri bulup aşağıdaki tabloya yazınız.

Basit Fiiler
Türemiş Fiiller
Birleşik Fiiler


10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI DİLBİLGİSİ SORULARI ve CEVAPLARI

1. Okuduğunuz hikâyede bulduğunuz kip ve birleşik zamanlı filleri aşağıdaki tabloya işleyiniz

Haber Kipleri                                         
Birleşik Zamanlı Fiiiler
oynamadı
ağrıyordu
kaynattı
oluyordu
titriyor
ötüyordu
giremedi
gaşyoluyordu
yürüdü
şırıldıyordu
durdu
coşardı
dayandı

daldı

parlıyor


2. Öyküdeki filleri çatı bakımından inceleyiniz.

ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER
NESNESİNE GÖRE FİİLLER
Etken Fiiler
Dönüşlü
Geçişli Fiiler
Geçişsiz Fiiler
oynamadı
dayandı
işitiyor
oynamadı
açılırım
uzanıyordu
dedi
açılırım
dedi
Açılırım
kaynattı
coşardı
coşardı

ağrıyordu
yürüdü
giremedi


giremedi
yürüdü


parlıyor
daldı


dayandı
gitti


durdu

3. Metindeki sıfat fiilleri bulup yazınız.

Ürperten, anlamadığı, sökülmez, giden, dinlediği, akseden

4. Metindeki zarf-filleri bulunuz.

Çıkınca, dalıp, kılar kılmaz,

5. Metinden tablodaki istenen türdeki zarfları (belirteç) bulup aşağıdaki tabloya yazınız.

Durum Zarfları
Zaman
Azlık-Çokluk
Yer-yön
Soru
Biraz
Büyük bir huzûr içinde
Mescitten çıkınca
en
Metinde yok
Metinde yok
…derin bir girdap gibi
Yatsı namazını kılar kılmaz  
az


sebepsiz bir sarsıntı ile
Akşam
Pek


saatlerce

6. Metinden basit, birleşik, türemiş filleri bulup aşağıdaki tabloya yazınız.

Basit Fiiler
Türemiş Fiiller
Birleşik Fiiler
dedi
oynamadı
gaşyoldu
coşardı
Açılırım
giremedi
oluyordu
kaynattı

yürüdü
uzanıyordu

durdu
dayandı

ötüyor
şırıldıyor

gitti
parlıyorYazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar