9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin 1.ünitesiyle ilgili hazırladığımız çalışma sorularıyla derste öğrendiklerini pekiştirebilir, konuları tekrar edebilir, sınavdan önce kendinizi deneyebilirsiniz...
Bu sayfadaki çalışma soruları 1.ünitede yer alan “edebiyat, edebiyat ve bilim, edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması, dilin işlevleri, iletişim ve ögeleri” konularını içerir. Dosyayı yazının altındaki bağlantıdan direkt indirebilirsiniz... Faydalı olması dileğiyle...9.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.ÜNİTE 
ÇALIŞMA SORULARI ve CEVAPLARI 


Bu sayfadaki çalışma soruları 1.ünitede yer alan “edebiyat, edebiyat ve bilim, edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması, dilin işlevleri, iletişim ve ögeleri” konularını içerir.

www.edebiyatfatihi.net özgün ve kaliteli 

SORULAR 

1) Edebiyat nedir? Kısaca tanımlayınız

2) Aşağıdaki kısa cevaplı soruları cevaplayınız
 •  Edebiyatın malzemesi nedir? 
 •  Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir? 
 •  İletişimde bağlam nedir? 
 • “Çanakkale Şehitlerine” şiirini yazan bir şair hangi bilimden faydalanır? 
 •  Kültürün gelecek nesillere taşınmasını sağlayan vasıta nedir? 
3) Aşağıdaki boşluk bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
 1.  Güzel sanatların temelinde ........................ haz oluşturmak vardır. 
 2.  Zanaatın sanattan ayrılan en temel farkı ........................... gözetmesidir. 
 3.  ...................... eserlerde dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. 
 4.  Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan ses ve görüntüyü bir arada sunan 7.sanat kolu....................... 
 5. ......................... metinler yazıldığı dönemin dil özelliklerini yansıtır. 
 6.  Ritmik sanatların diğer adı ............................... sanatlardır. 
 7.  Göktürk Yazıtları hem tarihçiler hem de ........................ tarihçileri için için bir kaynaktır. 
 8.  Malzemesi ................... olan güzel sanat etkinliğine edebiyat denir. 
 9.  Edebiyat ......................... kökenli bir sözcük olup günümüzde ............................ kelimesini edebiyat yerine kullanılır. 
 10. Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi bütün ögeler onun .......................... oluşturur. 
 11.  Trileçe tatlısının nasıl yapıldığını anlatan bir metin .................................... metindir. 
 12. Suyun üstüne desenler çizip bunların bir kağıda aktarılmasıyla oluşan sanata .................... denir. 
 13.  ................................... geçmişe ait kültürel birikimi geleceğe taşır. 
 14.  Günlük hayatta ...................... dil, bilimsel metinlerde ........................ şiirlerde ....................... kullanılır. 
 15. Gerçekte olmadığı halde varmış gibi tasarımlanan, düşsel yapılara ...................... denir. 
 16.  Bir romancı hastanedeki kahramanın içsel özelliklerini anlatmak için ................................ biliminden yararlanır. 
 17.  Bir edebi eserde anlatılanlar .............................. gibi yaşanmaz. 
 18.  Tarih, psikoloji ve sosyoloji biliminin merkezinde ……………... olduğu için bunların edebiyatla yakın bir ilişkisi vardır. 
 19.  En eski sanat dalı .........................dir. 
 20.  Malzemesi taş,kil, mermer olup bunlara şekil veren sanatçı .............................. 

                             


4) Yukarıdaki fotoğrafa göre iletişim ögelerini yazınız.
 • Gönderici: 
 • Alıcı: 
 •  İleti: 
 •  Dönüt: 
 •  Bağlam: 
 •  Kanal: 
 •  Kod: 

5) Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız

 ( )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır

 ( )Bir ailenin yemeklerini masada yemesi doğal bir göstergedir.

 ( )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir

 ( )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

 ( )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.


6) Aşağıdaki metnin ana düşüncesi nedir?
Bir kimse nice kültürlü, nice yetenekli, başka uğraş alanlarında edindiği bilgilerle nice silahlanmış olursa olsun, şiir okumamışsa, şiir yazmamışsa, belli bir yaştan sonra artık bu alanda treni kaçırmış demektir. Bunu kanıtlayan birçok örnek gösterilebilir. Sözgelimi, başka alanlarda sivrilmiş bir kimse sonradan şiire geçemiyor. Oysa bir şair sonradan romancı olabiliyor.


7) Aşağıdaki metnin ana düşüncesi nedir?
“Edebiyat sanatı, toplumdaki sayısız iletişim yolla­rından biridir. Sanat eseri konuşursa, konuşurken de bir dünya koyarsa ortaya bunu hiç kuşkusuz bi­rileri için yapar. Sanatta güzellik, sanatçının, ger­çeğin örtüsünü kaldırarak, düşsel bir dünyayı bir biçim aracılığıyla görünür hâle getirmesinden do­ğar. Böylece, sanat eseri de görünür kıldığı şeyin birilerince algılanmasıyla işlevini yerine getirmiş olur.
8) Aşağıdaki metinde yer alan yardımcı düşünceleri yazınız.
"Gündelik dil bilincimiz ile algımız, ister istemez birtakım toplumsal kalıplarla koşullanmıştır. Oysa şiirin, öykünün, romanın sunduğu kurmaca dünya, bizim yeni bir algı durumuna girmemizi gerektirir. Gerçekte, okuma sırasında bir beklentiden ötekine, bir varsayımdan ötekine geçerek sürdürdüğümüz bilinç etkinliği, bu yeni algı konumunun aranışından başka bir şey değildir. Haşim'in şiirindeki karanfil, bizim gündelik deneylerimizden tanıdığımız karanfil olmaktan çok uzaktır."“Gerçek şudur ki, biz hayatta ne istersek onu görürüz. Eğer çirkinlik ararsanız, bol bol bulabilirsiniz. Amacınız  çevrenizdeki insanlarda, işinizde, bütün dünyada kusur bulmaksa, hiç zorluk çekmeden bulursunuz. Ama bunun tersi de geçerlidir. Eğer olağan şeylerde olağanüstüyü ararsanız, bunu görmeyi de öğrenebilirsiniz.”

9) Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce nedir?

10) Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız. 
 1. Nesne alabilen fiiller geçişlidir. ……………………………… 
 2. Herkes kitabının 15. sayfasını açsın. …………………………….. 
 3.  Ne demek istediğimi anladınız mı? …………………………….. 
 4.  Eyvah, cüzdanı evde unuttum ! …………………………….. 
 5. Fenerbaçe, 1907 yılında kurulmuştur. ……………………………. 
11) Aşağıdaki tabloyu güzel sanatların türlerine göre doldurunuz
GÜZEL SANATLAR
Dramatik (ritmik) Sanatlar
Müzik


Hat


Opera


12) Aşağıda verilen metinlerin türlerini boş bırakılan yerlere yazınız.

 a. Çoban Çeşmesi Şiiri ……………………..

 b. Bir Adam Yaratmak Tiyatrosu … .............

 c. Eskici Hikâyesi … ....................................................

 d. İstiklal Marşı: ………………………………………….

 e. Kerem ile Aslı …………………………………………


CEVAP ANAHTARI

1) Olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanattır.

2)

Edebiyatın malzemesi nedir? (dil)

Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir? (Yazın)

İletişimde bağlam nedir? (İletişim gerçekleştiği ortamdır)

Çanakkale Şehitleri şiirini yazan bir şair hangi bilimden faydalanır? (Tarih)

Kültürün gelecek nesillere taşınmasını sağlayan vasıta nedir? (dil)


3) Boşluk doldurma cevapları 
 1.  estetik 
 2.  fayda (yararlılık) 
 3.  öğretici 
 4.  sinema 
 5.  edebi 
 6.  dramatik 
 7.  edebiyat 
 8.  dil 
 9. Arapça, yazın 
 10.  kültürünü 
 11.  öğretici 
 12. ebru 
 13.  dil 
 14. doğal,terim,imgeler 
 15.  kurmaca 
 16.  psikoloji 
 17.  olduğu 
 18.  insan 
 19.  resim 
 20.  heykeltraş 

4)
Gönderici:Trafik polisi
Alıcı: Sürücü
İleti: "DUR"
Dönüt: "Aracın durması"
Bağlam: Cadde
Kanal: Dur işareti
Kod: İşaret dili


5)
(D) Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
(Y) Bir ailenin yemeklerini masada yemesi doğal bir göstergedir.
(D) Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
(D) Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
(Y) Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.


6. Ana düşüncesi, şiir yazmaya ancak genç yaşta başlanabilir.

7) Ana düşüncesi “Sanat eseri mutlaka birileri için vardır.”

8) Paragraftaki yardımcı düşünceler…

a-Toplumsal kalıplar algımızı ve bilincimizi koşullandırır.

b-Şiir, öykü, roman gibi türler bize kurmaca bir dünyanın kapılarını açar.

c-Okuma sırasında bilinç etkinliğimiz sürekli değişir.

d-Gündelik hayatta karşılaştığımız nesneler, şiirde karşımıza farklı nesneler olarak çıkabilir.

9) “İnsan çevresindeki her şeyi kendi isteğine göre görür.”
10)

Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Dil ötesi işlev

Herkes kitabının 15. sayfasını açsın. Alıcıyı harekete geçirme

Ne demek istediğimi anladınız mı? Kanalı kontrol işlevi

Eyvah, cüzdanı evde unuttum ! Heyecana Bağlı işlev

Fenerbaçe, 1907 yılında kurulmuştur. Göndergesel işlev


11)
GÜZEL SANATLAR
İşitsel(fonetik) sanatlar
Görsel(Plastik) Sanatlar
Dramatik (ritmik) Sanatlar
Edebiyat
Resim
Tiyatro
Müzik
Heykel
Sinema

Mimari
Dans

Hat
Bale


Opera

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

12) Aşağıda verilen metinlerin türlerini boş bırakılan yerlere yazınız.
Çoban Çeşmesi Şiiri : Coşku ve heyecanı dile getiren metin (şiir)
Bir Adam Yaratmak Tiyatrosu: (göstermeye bağlı edebi metin) 
 Eskici Hikâyesi: ( anlatmaya bağlı metin)
 İstiklal Marşı: Coşku ve heyecanı dile getiren metin(şiir)
 Kerem ile Aslı … (anlatmaya bağlı metin)


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar