9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62

SAYFA 62

b. Yazma Sürecini Uygulama
Hikâye yazma aşamaları doğrultusunda bir hikâye yazınız.

Not: Hikâye yazma çalışmasının dışında, incelediğiniz metinlerden edindiğiniz düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde de yazma çalışması yapabilirsiniz.


SAYFA 63

Sunu hazırlama aşamaları doğrultusunda Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliğiyle ilgili bir sunum yapınız.SAYFA 64

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1-5. soruları Halide Edip Adıvar’ın Millî Mücadele yıllarına ait Himmet Çocuk adlı hikâyesinden alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Himmet Çocuk adlı hikâyenin bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarılabilir?
 • Elvanlar Köyü'nde yanlarına aldıkları kılavuz
 • İstanbul gazetecilerinin Yunan ordusunun yaptıklarını incelemek için İney’e gelmeleri
 • Gazetecilerin soruları
 • Halide Onbaşı'yla karşılaşma
 • Halide Onbaşı'nın halkın içinde bulunduğu durumu anlatışı
2. Hikâyenin  bu bölümündeki olayın geçtiği yerin özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

Cevap: Hikayenin bu bölümü Elvanlar Köyü'nde geçmektedir, Elvanlar köyünün bir kısmı yanmış ve perişan haldedir. Köydeki insanlar aç, yoksul ve ümitsizdir.

3. Hikâyeye yeni bir kahraman eklense kahramanın özellikleri neler olabilir?

Cevap: Hikayeye yeni bir kahraman eklense bu kahramanın bu kadar olumsuzluk, yoksullluk ve ümitsizlik içinde mücadeleyi asla elden bırakmayan, azimli, cesur, inançlı, vatansever gibi özelliklere sahip olması gerekir.

4. Metinden yola çıkılarak Anadolu’nun geçmişteki ve günümüzdeki durumuyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir?

Cevap: Geçmişte Milli Mücadele yıllarında Anadolu ve Anadolu insanı çok zor koşullar altında mücadele veriyorlardı. Yoksulluk ve çaresizlik içindeydiler. Günümüzde ise Anadolu o döneme göre birçok yönden gelişmiş durumdadır.

Sayfa 65

5. Elvanlar’da ihtiyar bir kılavuz aldık. Köyün bir kısmı yanmış, perişan, herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denilen canavarın lüzumsuz gürültüsüne bakıyordu. Herkesin ruhunda sonu gelmeyen ezilişin, açlığın, her günün gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu ümitsizlik ve ilgisizlik vardı.

Bu paragrafta bulunan isimlerin özellikleri hakkında neler söylenebilir?
 • Elvanlar: özel isim
 • kılavuz, köy, gözler, canavar, gürültü: cins isim
 • kılavuz, köy, canavar, gürültü...: tekil isim
 • gözler, ihtimaller: çoğul isim
 • kılavuz, köy, gözler, gürültü: somut isim
 • ruh, felaket, ümitsizlik, ilgisizlik: soyut isim
6. Tablodaki metinlerde kullanılan anlatım tekniklerini belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

Cevap: 
 • İlk metinde iç konuşma tekniği
 • İkinci metinde diyalog tekniği

7. C şıkkı

SAYFA 66

8) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.
a. Parçada .öyküleyici. ve ..betimleyici.... anlatım biçimlerine başvurulmuştur.
b. Parçada anlatıcı  birinci tekil  kişidir.
c. Parça ..kahraman anlatıcının..... bakış açısıyla yazılmıştır.

9. A

10. B

11. E


SAYFA 67

12. Parçaya göre Sait Faik’in eserleri, çevresiyle çatışmalarının aynası olarak görülmektedir. Bu yargıdan yola çıkarak sanatçının hikâyeciliğini değerlendiriniz.

Cevap: Sait Faik, eserleri ile kişiliği arasında yakın ilişki bulunan sanatçılardan biridir. Hikayeleri onun ailesiyle ve yaşamını yadırgayan çevresiyle yaşadığı çatışmaları yansıtır. Sait Faik daha önceki yerleşmiş sanat ölçülerinden ve özentilerden uzak bir üslupta hikayelerini kaleme almıştır.
13. Parçada çağının yerleşmiş sanat ölçülerini aşan yeni ve güçlü bir sanat eserinin yeşermesi
hangi koşula bağlanmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Parçada çağının yerleşmiş sanat ölçülerini aşan yeni ve güçlü bir sanat eserinin yeşermesi sanatçının ailesiyle ve çevresiyle yaşadığı çatışmalara bağlanmıştır.
14. Parçada geçen “artistçe kendi üslûbunda bir yaşama”, “edebiyatı, özentilerden, romantik ucuzluklardan kurtarmak”, “hikâyeyi ‘edebiyat yapan’ların elinden kurtarma” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevap: "Artistçe kendi üslubunda bir yaşama" ifadesiyle çevreye aldırış etmeden,  içinden geldiği gibi bir  yaşam tarzı sürme, 
“edebiyatı, özentilerden, romantik ucuzluklardan kurtarmak” ifadesiyle taklitçi olmamak, özgün olmak,
“hikâyeyi ‘edebiyat yapan’ların elinden kurtarma”  ifadesi ise toplum için faydası olmayan süslü ve sanatlı bir üslupla yazan edebiyatçıların aksine yalın, sade bir dille toplum için sanat anlayışla hikaye yazma anlatılmaktadır.

15. C ŞIKKI


16. Sait Faik, toplumsalı da bireyseli de göz ardı etmeden, etik ile estetiği potasında erittiği yepyeni bir öykü dünyası kurmuş, böylece, biz, kendisinden sona gelen genç yazarlara da yol açmıştı. Birçok kez, Dostoyevski’nin, “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan geliyoruz” demesi gibi, bizler de (1950 kuşağı denilen öykücüler, ama aynı zamanda Vüsat O. Bener’ler, Yusuf Atılgan’lar, Bilge Karasu’lar, Nezihe Meriç’ler de) Sait Faik’ten geliyoruz, diye yazdım.
Ferit Edgü, Sait Faik / Bir Öncü

Metinde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevap: “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan geliyoruz” sözüyle Gogol'un kendisinden sonra gelen yazarları etkilediği, kendisinden sonra gelen yazarların Gogol'un sanat anlayışını kendilerine örnek aldıkları anlatılıyor.


SAYFA 68

17. C ŞIKKI

18. İlk kutudaki bilgi doğru (D) ikinci kutudaki bilgi yanlış (Y) üçüncü kutudaki bilgi yanlış (Y) olduğu için  CEVABI: 4. ÇIKIŞ 

👊edebiyatfatihi.net ÖZGÜN VE KALİTELİ
Yazıya Tepkini Göster!

25 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. süper olmş çok teeşekkürler :) (h)

  YanıtlayınSil
 2. çok yardımcı oldu teşekkürler (y) 8-)

  YanıtlayınSil
 3. 7.sorunun cevabı neden yok???

  YanıtlayınSil
 4. emeğe sağlık +rep

  YanıtlayınSil
 5. Sayfa 75 soru 7nin cevabı yok

  YanıtlayınSil
 6. 16 yı anlamadım aciklayabilirmisinz

  YanıtlayınSil
 7. 16 yı anlamadim açıklayabilir misiniz lütfen

  YanıtlayınSil
 8. 16 yı anlamadim açıklayabilir misiniz lütfen

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. @aalihan Şöyle açıklayalım: I.cümlede dil bilimcilere kelimesi bitişik yazılmalı,II.cümlede yolaçtı ayrı yazılmalı; 4.cümlede entellektüel entelektüel(tel "L" ile) şeklinde yazılmalıydı.

   III. ve V. cümlede yazım yanlışı yok. Bu yüzden doğru cevap C

   Sil
  2. Edebiyat fatihi soryu 3 kere yazdim kusura bakma

   Sil
  3. Rica ederiz, önemli değil :)

   Sil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar