10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Sayfa 89-90

SAYFA 89

8. METİN: Halk Edebiyatı (Nefes)

Metne Hazırlık


Hacı Bektaş Veli’nin aşağıdaki resimde böyle tasvir edilmesini tasavvuf düşüncesinden yola çıkarak yorumlayınız.

Hacı Bektaş Veli'nin kucağında arslan ve ceylanla tasvir edilen resminde Hacı Bektaş Veli'nin farklı dillerden, farklı kökenlerden ve kültürlerden gelen insanları bir bilen; ceylanla arslanı dost olarak kucaklayan bu anlayışa sahip olduğunu görüyoruz.   Hacı Bektaş Veli Anadolu’nun zengin kültür mozaiğini bozmadan; parçalamadan; farklılıklarıyla; sevgi ve hoşgörü temelinde biraraya getirerek ve tasavvufla yoğurarak, Anadolu Alevi ve Bektaşiliği'nin doğmasına öncülük etmiştir.

www.edebiyatfatihi.net 

SAYFA 90

1. Abdal Musa olarak anılan kişi kimdir, özellikleri nelerdir? Kaygusuz Abdal neden bu kişiyi övmektedir?

Anadolu dervişlerinin, hastalıklarına derman isteyenlerin ziyaretine geldiği, herkesin çok saygı duyduğu biridir. Abdal Musa, Kaygusuz Abdal'ın şeyhidir (piri)

2. "Duygu ve düşünceleri zarafet ölçüleri içinde söylemek nefesin en belirgin özelliğidir."
Bu bilgiye göre zarafetle söylenen bölümleri tespit ediniz.

3. Şiirde tasvir edilen tekke nasıl bir yerdir, kimler buraya gelmektedir?

Şiirde tasvir edilen tekke Anadolu dervişlerinin geldiği, tüccarların gelip konakladığı, açların doyurulduğu, Abdal Musa’ya mürit (aşık) olmak isteyenlerin geldikleri bir yerdir. 

4. Bu şiiri şairimize yazdıran duygu nedir? Açıklayınız.

Piri Abdal Musa'ya duyulan sevgi ve hayranlıktır.

5. Bu şiiri aşağıdaki ahenk unsurlarına göre değerlendiriniz. Bu unsurların ahenge katkısını açıklayınız

Ölçü: 11'li hece ölçüsü
Kafiye ve redifleri: Tüm kafiye ve redifleri için tıkla
Edebi Sanatlar:

Nazım Birimi: Dörtlük
Uyak Şeması: abab/ cccb/dddb/eeeb

Eleştirel Okuma

1. İlahi türü ile okuduğunuz nefesi, kullanılan dil bakımından karşılaştırınız.

Her ikisi de yazıldığı döneme göre sade ve yalındır. Her ikisinde de tasavvuf zihniyetini yansıtan terimlere yer verilmiştir.‘şah, tecelli, abdal, aba, hırka, post, aşık, Hak, Kerim, evliya, pir ’ 

2. Hastaların pirden derman istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eskiden insanların pirlerin hastalıklara şifa olacağına dair inanışları olduğunu anlıyoruz.


3. “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı
geyik kaçar, Gaybi arkasından kovalar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından Gaybi de girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler geyiği görmediklerini söylerler. Tekkenin şeyhi Abdal Musa gelir koltuğunun altından kanlı oku çıkararak Gaybi' ye verir. Gaybi okunu tanır ve Abdal Musa'ya bağlanır beyi oğlunu tekkeden kurtarmak ister ama Gaybi, Musa'dan ayrılmaz. Bütün dünya saltanatını bırakıp derviş olur.” Kaygusuz Abdal’ın elindeki dünyevi imkânları bırakarak bir tekkeye derviş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Yorumunu size bırakıyoruzYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar